Alexandrian näkökulma tänään Kauppalehdessä julkaistuihin juttuihin

Jaa sivu

Kauppalehti julkaisi tänään 16.5. kolme artikkelia lukijoiden huonoista sijoituspalvelukokemuksista, kahdessa artikkeleista käsiteltiin myös Alexandriaa.

Kauppalehti oli kerännyt kokemuksia lukijoiltaan pankkien ja muiden sijoituspalveluja tarjoavien yhtiöiden sijoitustoiminnasta noin kuukausi sitten. Omista ja lähipiirinsä kokemuksista kertoi  20 henkilöä. Näistä Kauppalehti uutisoi Alexandrian toimintaan tyytymättömästä asiakkaasta.

– Kyllähän tämänkaltainen julkisuus on kivuliasta, varsinkin kun nämä jutut eivät kuvasta millään tavalla meidän todellista tekemistämme ja niitä arvoja, joille yhtiömme on rakennettu. Vaikka kyseessä oli yksittäisen asiakkaan kokemus, otamme tilanteen äärimmäisen vakavasti ja pyrimme varmistamaan kaikin keinoin, että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään. Esimerkiksi viime vuonna ammattitaitoinen henkilökuntamme toteutti yli 82 000 henkilökohtaista asiakastapaamista, ja asiakasvalitusten määrä on olematon, Alexandrian toimitusjohtaja Jan Åkesson kommentoi.

Tyytymättömän asiakkaan tarina on hyvin ikävä, vaikka emme tunne tapausta yksityiskohtaisesti, vaikuttaa siltä että asiakkaan säästösuunnitelmassa ja sen toteutuksessa on mennyt moni asia pieleen. Säästövakuutukset on rakennettu siten, että alkujakson aikana on säästettävä systemaattisesti, jotta tuote toimii, kuten on suunniteltu. Tuotteen soveltuvuus asiakkaalle pyritään varmistamaan mahdollisimman tarkkaan etukäteen ja säästösuunnitelma laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikki asiakkaat saavat vakuutussopimusta tehdessään myös vakuutusehdot ja tarjouslaskelman, joissa käydään läpi kaikki tuotteen ominaisuudet.

Entisen työntekijän haastattelussa puhutaan warranttien myynnistä tavalla, jolla ei ole mitään tekemistä Alexandrian toimintatavan kanssa. Alexandriassa struktukturoitujen tuotteiden myynnille on hyvin tarkat säännöt, joiden tarkoitus on varmistaa, että asiakkaille suositellaan vain heille sopivia tuotteita ja sopivassa suhteessa sijoitussalkun kokoon nähden. Warrantit ovat luonteeltaan korkean riskin tuotteita, mistä syystä niiden suhteen toimitaan erityisen huolellisesti. Kokonaisuutena warrantit muodostavat vain alle prosentin Alexandrian asiakkaiden sijoitusten volyymista.