Alexandria-rahastojen tuotot 1.1.-31.12.2016

Jaa sivu

Salkkumuutokset Q4/2016

Jakson aikana toteutettiin kaksi allokaatiomuutosta. Lokakuun alussa lisättiin kehittyvien markkinoiden osake- ja korkosijoituksia, ostot rahoitettiin pääsääntöisesti rahamarkkinoilta. Vuoden lopulla valtionlainasijoitusten alipainoa rahastoissa lisättiin ja vapautuvia varoja sijoitettiin yrityslainamarkkinoille. Allokaatiomuutosten lisäksi marras-joulukuussa lisättiin asteittain Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa. Vuoden vaihteessa allokaatiorahastoissa oli lievä alipaino osakemarkkinoilla ja alueellisesti Suomi, Yhdysvallat ja kehittyvät markkinat olivat ylipainossa. Korkomarkkinoilla valtionlainasijoitukset ovat rahastoissa merkittävässä alipainossa, kun taas yrityslainoja ja kehittyvien markkinoita ylipainotetaan.

Alexandria Emerging Markets -rahastossa vähennettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä Aasian osakemarkkinoiden painoa, ja vastaavasti lisättiin Itä-Euroopan ja Latinalaisen Amerikan painoa.

Alexandria Aggressive -rahastossa lisättiin Yhdysvaltain sekä kehittyvien osakemarkkinoiden painoa. Vastaavasti eurooppalaisia osakesijoituksia vähennettiin.