Alexandria-rahastojen tuotot 1.1.-31.3.2017

Jaa sivu


Salkkumuutokset Q1 2017

Allokaatiorahastoissa toteutettiin tammi-maaliskuun aikana kaksi allokaatiomuutosta. Helmikuussa vähennettiin osakemarkkinoiden ylipainoa myymällä Yhdysvaltain osakerahastosijoituksia, ja vapautuvat varat sijoitettiin maailmanlaajuisesti sijoittavaan korkorahastoon. Maaliskuussa osakemarkkinoiden painoa lisättiin jälleen, ja ostot kohdennettiin Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Ostot rahoitettiin käteisestä sekä vähentämällä Investment Grade -sijoitusten painoa.

Alexandria Aggressive -rahastossa ei tehty muutoksia jakson aikana. Alexandria Emerging Markets -rahastossa tehtiin jakson loppupuolella yksi muutos, jossa lisättiin Venäjän osakemarkkinoiden painoa ja vastaavasti vähennettiin Afrikan painoa.