Alexandria tuo markkinoille uuden kotimaisiin ja pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston

Pienyhtiöt tarjoavat erinomaisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.

Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahaston kautta sijoittaja pääsee hyötymään pienten ja keskisuurten yhtiöiden keskimääräistä korkeammasta tuottopotentiaalista, aktiivisen salkunhoidon asiantuntemuksesta sekä hyvin hajautetusta kokonaisuudesta pienelläkin sijoitettavalla pääomalla. Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahastossa allokaation pääpaino on kotimaisissa, markkina-arvoltaan pienissä ja keskisuurissa pörssilistatuissa yrityksissä. Rahasto hajauttaa varansa näihin yrityksiin rahastojen kautta, joissa sijoitusteemaan erikoistuneet salkunhoitajat seuraavat, analysoivat ja valikoivat yrityksiä sijoittajan puolesta, sekä tapaavat niiden johtoa säännöllisesti. Kohderahastojen sijoitusfilosofian ytimessä oleva laatufokus on tuottanut erittäin hyvin pitkällä aikavälillä pörssin pienyhtiö- ja yleisindekseihin verrattuna. Lisäksi rahastossa noudatetaan vastuullisen ja kestävän sijoittamisen periaatteita.

Pienyhtiösijoittamisen tuottopotentiaali keskimääräistä korkeampi

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa tuotto-odotus on keskimääräistä korkeampi, ja se on myös toteutunut historiallisesti. Pienempien yhtiöiden kasvupotentiaali on tyypillisesti suurempia yhtiöitä vahvempi. Lisäksi kyseiset osakkeet eivät usein ole laajasti seurattuja ja esimerkiksi yrityskauppojen todennäköisyys on niissä tyypillisesti suurempia yhtiöitä korkeampi, joten aktiivisella, kattavaan yritysanalyysiin pohjautuvalla osakepoiminnalla on mahdollista luoda selvää lisäarvoa. Pienyhtiöstrategiaan liittyy monesti myös keskimääräistä korkeampi tuotonvaihtelu, joten riittävän pitkä sijoitushorisontti on tärkeä.

Pienyhtiöt tuottaneet historiallisesti hyvin

Pienyhtiöt tuottograafi 2 Lähde: Alexandria, Bloomberg. Kaikki luvut laskettu ajalta 1.10.2014 – 1.10.2021. *Yllä olevassa graafissa on käytetty SEB Finland Small Cap (70 %) ja SEB Nordic Small Cap (30 %) -rahastojen tuottohistoriaa. Kuvassa käytetyt indeksit: Suomi (pienyhtiöt): Carnegie Small CSX Return Finland, Suomi: OMX Helsinki Cap GI, Maailma: MSCI World Net TR EUR, Kehittyvät markkinat: MSCI Emerging Markets Net TR EUR. Kaikki tuotot tuottokorjattuja ja euromääräisiä.

Pienyhtiöihin hajautetun ratkaisun kautta

"Pienyhtiösijoittaminen on historiallisesti tarkastellen ollut eräs parhaiten tuottavista osakestrategioista pohjoismaissa, ja se tarjoaa edelleen erinomaisia tuottomahdollisuuksia pitkäjänteisesti toimivalle sijoittajalle. Pienyhtiöihin sijoittaminen vaatii kuitenkin yleensä tavanomaista enemmän perehtyneisyyttä ja ennen kaikkea yhtiöiden syvällistä tuntemusta, joten halusimme tuoda tämän kiinnostavan sijoitusteeman asiakkaidemme saataville vaivattomana, hyvin hajautettuna ja ammattimaisesti hoidettuna ratkaisuna", kertoo Alexandrian salkunhoitotoiminnon johtaja Tero Wesanko.

"Kohderahastot allokoivat varansa kurinalaisen sijoitusprosessin kautta laadukkaisiin, vahvasti kasvaviin ja hyvin kannattaviin yhtiöihin, joiden tulevaisuudennäkymät ovat lupaavat, ja joiden tasetilanne mahdollistaa yritysostoja, vahvaa osingonjakoa sekä uusien tuotteiden lanseerauksia. Vaikka mennyt ei ole tae tulevasta, on tämä sijoitusfilosofia toiminut menestyksekkäästi jo useita vuosia ja tarjonnut samalla erinomaista riskikorjattua tuottoa", Wesanko päättää.

Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahasto on merkittävissä 22.11.2021 alkaen

Lue lisää rahastosta