Alexandria tuo markkinoille uuden reaaliomaisuuteen sijoittavan erikoissijoitusrahaston

Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahasto tarjoaa hajautusta salkkuun kiinteistö-, infra- ja metsäsijoituksilla.

Alexandria tuo markkinoille Suomen ainoan laajasti eri reaaliomaisuuslajeihin sijoittavan rahaston. Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahasto mahdollistaa vaivattoman, kustannustehokkaan ja suoriin sijoituksiin verrattuna likvidin tavan hajauttaa säästöjä ja sijoituksia keskeisimpiin reaaliomaisuusluokkiin rahastomuotoisesti. Se myös tarjoaa pääsyn reaaliomaisuusluokkiin, joihin yksityissijoittajan on harvemmin mahdollista sijoittaa suoraan itse.

Reaaliomaisuuteen lukeutuvat perinteisesti kiinteistöt, infrastruktuuri sekä maa- ja metsäomaisuus. Reaaliomaisuussijoitusten etuna on, että niiden riski ja arvon muutokset ovat tyypillisesti maltillisempia kuin esimerkiksi suorien osakesijoitusten.

Nykyisenkaltaisessa tuottoympäristössä, jossa osakkeet heiluvat voimakkaasti, ja niin kutsuttujen perinteisten korkoluokkien tuottotasot ovat painuneet ennätysmataliksi, reaaliomaisuus tarjoaa oivallisen vaihtoehdon sijoitussalkkusi riskien hajauttamiseen.

"Vaihtoehtoisten sijoitusluokkien, kuten reaaliomaisuuden, asiakaskysyntä on jatkunut hyvänä turbulentista markkinatilanteesta huolimatta. Tyypillisesti ne myös menestyvät osakkeita ja muita riskisempiä sijoituksia vakaammin myrskyjen keskellä. Näkisin, että Alexandria Reaaliomaisuuden kaltaiselle rahastolle on juuri nyt tilausta. Helppo pakettiratkaisu reaaliomaisuuteen soveltuu hyvin monenlaiseen asiakassalkkuun tuomaan ennen kaikkea parempaa riski-tuottosuhdetta ja hajautushyötyä", kommentoi Alexandria Rahastoyhtiön salkunhoitotoiminnon johtaja Tero Wesanko.

Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahasto on ennakkomerkittävissä 22.5.2020 saakka. Tutustu tarkemmin rahastoon