Alexandria Vaihtoehtokorko tarjoaa uusia näkökulmia korkosijoittamiseen

Alexandria on tuonut markkinoille Suomen ensimmäisen vaihtoehtoisiin korkoluokkiin rahastomuotoisesti hajauttavan erikoissijoitusrahaston (AIF). Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto on merkittävissä 15.4.2019 alkaen ja rahaston ennakkomarkkinointijakso kestää 24.5.2019 asti.

Korkosijoituksilla on perinteisesti oma tärkeä roolinsa hyvin hajautetussa sijoitussalkussa. Tämä on hyvä muistaa myös nykyisenkaltaisessa tuottoympäristössä, jossa osakkeet ovat nousseet jo historiallisen korkealle ja pitkään, ja niin kutsuttujen perinteisten korkoluokkien tuottotasot ovat painuneet samalla ennätysmataliksi. Yleisen korkotason liikkuessa nollan tuntumassa tai jopa sen alapuolella, on perinteisistä korkosijoituksista kuitenkin haastavaa saada tuottoa. Vaihtoehtoiset korkoluokat tarjoavatkin sijoittajalle houkuttelevan tuottopotentiaalin myös matalan korkotason aikana.


Perinteisten korkoluokkien tuottotasot pudonneet jo useita vuosia Korkokuva vaihtoehtokorko

Lähde: Alexandria, Bloomberg 4/2019

Alexandria Vaihtoehtokorko sijoittaa varansa rahastomuotoisesti eri korkoluokkiin globaalilla hajautuksella. Sijoitustoiminnan fokuksena ovat nk. vaihtoehtoiset korkoluokat, kuten:

  • Luottovakuudelliset lainat/obligaatiot (CLO:t)
  • Asunto- ja kiinnelainat
  • Vastuullisen sijoittamisen lainat (ESG-korot)
  • Vaihtovelkakirjalainat
  • Riskiyrityslainat
  • Muut vaihtoehtoiset yrityslainat (mm. Leveraged Loans)

Alexandria Vaihtoehtokorko on osakerahastoa tai tyypillistä osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus ja sen pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on perinteisiin korkoluokkiin suhteutettuna kilpailukykyinen (3-5 % p.a.). Rahasto tarjoaa laajan hajautuksen vaihtoehtoisiin korkoluokkiin ja pääsyn osuussarjoihin, joihin yksityissijoittajilla on harvemmin mahdollisuuksia sijoittaa suoraan itse. Merkittävä osa rahaston sijoituskohteiden omistuksista on vakuudellisia ja vaihtuvakorkoisia, joten se soveltuu tyypillisesti maltillisemman tuotonvaihtelun lisäksi hallitumpaa luotto- ja korkoriskiä arvostavalle sijoittajalle. Houkuttelevan riskikorjatun tuottoprofiilin lisäksi rahasto tuo hajautushyötyä tavanomaisista omaisuusluokista koostuville salkuille alhaisemman korrelaation myötä. Rahaston salkunhoitotiiminä toimii Alexandrian salkunhoitotoiminnan johtaja ja päästrategi Tero Wesanko sekä salkunhoitaja Teemu Hahl, jotka vastaavat myös hyvin menestyneen Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahaston salkunhoidosta.

Rahasto sopii hyvin esimerkiksi sijoittajalle, joka on kiinnostunut hajauttamaan varojaan vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin, ja joka haluaa tasapainottaa osake- tai kiinteistösijoituksiin painottuvan sijoitussalkkunsa riskiä. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen (vähintään 5 vuotta) sijoittamiseen.

Nykytilanne on se, että globaalin suhdannekuvan heikentymisestä huolimatta osakkeet hipovat ennätyksiä ja perinteisten korkoluokkien tuottotasot kyntävät pohjalla. Salkun hajautuksen tehostaminen erityyppisillä vaihtoehtoisilla sijoitusluokilla onkin nostanut nykyisessä markkinatilanteessa selvästi suosiotaan ja Vaihtoehtokorko-rahasto pyrkii osaltaan vastaamaan tähän kysyntään, summaa Alexandrian päästrategi Tero Wesanko.


Vaihtoehtoisissa korkoluokissa houkuttelevia tuottotasoja Vaihtoehtoiset final2

Lähde: Alexandria, Accunia, Bloomberg 3-4/2019

Rahaston tuotesivu ja esitteet >

Ennen merkinnän tekemistä tutustu aina huolellisesti rahaston virallisiin rahastoesitteisiin.

Alla olevilla videoilla on kerrottu tarkemmin rahaston omaisuusluokista.

1. Mitä on sijoittaminen luottovakuudellisiin lainoihin (CLO)?

Videon asiantuntijana toimii rahaston yhteistyökumppanin Accunian partner Jarmo Nieminen.

2. Mitä on sijoittaminen asunto- ja kiinnelainoihin (DMB)?

Videon asiantuntijana toimii rahaston yhteistyökumppanin SEB:n Tino Sievänen.

3. Mitä on sijoittaminen vipulainoihin (Leveraged Loan)?

Videon asiantuntijana toimii rahaston yhteistyökumppanin SEB:n Tino Sievänen.