Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 2/2021

Kurssiheiluntaa ja vahvistuneita talousnäkymiä

Viime viikkojen markkinaturbulenssiin on vaikea nostaa yhtä yksittäistä selittäjää ja vaikka talouden ja sijoitusmarkkinoiden iso kuva ei ole muuttunut, niin markkinasentimentti on ajoittain ollut varsin heikko. Vaikka Yhdysvalloissa nähty hyvin omituinen piensijoittajahurmos, esim. Gamestopin osakkeen kohdalla, on ollut mielenkiintoinen tapahtumasarja, niin laajaan sijoitusmarkkinaan tai talouden näkymiin tapahtumilla ei ole ollut merkittävää yhtymäkohtaa.

Positiivinen markkinanäkemyksemme on muuttumaton siitä, kun viimeksi tammikuun alussa lisäsimme kehittyvien markkinoiden osakepainoa. Keskeiset tekijät positiivisen näkemyksemme taustalla ovat osin samoja, jotka olivat vielä vuoden 2020 aikana riskinottohalukkuutta rajoittavia tekijöitä. Ensimmäinen näistä on korona. Kun vielä marraskuussa ei ollut yhtään rokotetta valmiina, niin tänä päivänä niitä on useita (Pfizer, AstraZeneca, Moderna) ja uusia myyntilupia käsitellään pian (Johnson&Johnson, Novavax) ja näin ollen on selvää, ettei tältä pohjalta voida olla liiaksi huolissaan taantumariskeistä.

Yhdysvaltain vaalit olivat loppuvuoden epävarmuustekijä, nyt vaalit ovat takana. Paitsi Yhdysvaltain sisäpolitiikka niin myös globaali poliittinen ympäristö palaa normaaliin työskentelytapaan – esimerkiksi kauppasodan paluu näyttää hyvin epätodennäköiseltä ja sekin tukee maailman talouskasvunäkymiä. Finanssipoliittiset tukitoimet – lisää on lupa odottaa ainakin Yhdysvalloissa, jossa kongressi on jo aloittanut uuden $ 1 900 mrd paketin neuvottelut, vaikka vasta joulun alla sovittu $ 900 mrd paketti on valtaosin käyttämättä. On äärimmäisen vaikea kuvitella, mitä pitäisi tapahtua, että Yhdysvaltain talouskasvu hyytyisi, kun myös maan keskuspankki harjoittaa äärimmäisen kevyttä rahapolitiikkaa. Euroopassa tukitoimia on niin ikään käytössä, mutta Yhdysvaltain vastaaviin verrattuna ne ovat luonteeltaan laimeampia (pääosin lainaohjelmia) ja mittaluokka selvästi vaatimattomampi. Mutta tukea nekin antavat ja kun samaan aikaan EKP:n tukitoimet ovat mittavia, niin Euroopallakin näkyy valoa tunnelin päässä. Euroalueelle on kuitenkin tärkeää myös vientikysynnän (Kiina, USA) elpyminen, josta on jo nähtävissä merkkejä.

Kehittyvien markkinoiden näkymien odotetaan kirkastuvan selvästi siitä, miltä vielä vuoden 2020 lopulla näytti. Varsin velkaantuneiden talouksien tilannetta helpottaa hyvin matala korkotaso (etenkin USA:n korot), mikä auttaa velanhoitokustannusten kautta sekä valuuttapaineiden hellittäessä. Raaka-aineiden hintojen nousu (mm. öljy) on parantanut tuottajamaiden tulovirtaa ja siten tukee jälleen talouskasvua. Bidenin uskotaan olevan paljon sopuisampi kauppapolitiikan suhteen (pl. Kiina) ja siten kehittyvien talouksien vientinäkymät (Kiina ja USA suurimmat kohteet) kirkastuvat. Kehittyvät taloudet ovat kärsineet voimakkaasti koronasta, mutta varsinkin noin 3 dollarin hintaisen Astrazenecan rokotteen uskotaan helpottavan tilannetta ja talousalueen kasvuennusteita saatetaan paikoin nostaa entisestään.

Globaalin talouden näkymät voisi hyvin summeerata siten, että tukitoimet, koronarokotteet, poliittisten riskien vähentyminen sekä merkittävien riskitekijöiden loistaminen poissaolollaan antavat varsin rohkaisevan kuvan. Kansainvälisen Valuuttarahaston (IMF) tuoreet talouskasvuennusteet kertovat samaa tarinaa. Vuoden 2021 kasvuodotukset ovat korkealla ja niin ikään myös 2022 näyttää varsin hyvältä – IMF korotti tammikuun ennusteessaan laajalti molempien vuosien kasvuodotuksia.

Vaihtoehtojen puute tukee riskisijoittajaa

TINA-logiikan (=tuottavien vaihtoehtojen vähyys, there is no alternative) voi odottaa vahvistuvan entisestään. Matalariskiset lyhyen koron sijoitukset, valtionlainat ja myös investment grade -yrityslainat tarjoavat hyvin vaatimattoman tuottonäkymän. Riskiä kasvattamalla sijoittajat voisivat suunnata katseen high yield -yrityslainoihin tai kehittyvien markkinoiden lainoihin, joiden tuottotaso on vielä kohtuullinen, mutta tuotto-riskisuhde on kuitenkin hieman vinossa huonompaan suuntaan. Talouden kirkastuva näkymä on omiaan voimistamaan odotuksia, että korkotaso lipuu ainakin hieman ylöspäin, mikä rajaa positiivisessa talousskenaariossa korko-omaisuusluokkien potentiaalia.

Viime aikoina on kirjoiteltu paljon siitä, että osakemarkkinoiden hinnoittelu on kireää, eikä siksi potentiaalia juurikaan olisi. Tästä voi olla myös eri mieltä. Esimerkiksi korona on yhä kysymysmerkki siksi, että emme tiedä miten nopeasti (tai hitaasti) talouden aktiviteetti pääsee kohti normaalia, kun koronarajoituksia puretaan. Näin ollen on melko vaikea väittää, että yhtiöiden tuloskasvuennusteissa olisi koronan poistuminen osattu täysin hinnoitella ja varsinkin koronasta kärsineiden toimialojen ja yhtiöiden ennusteissa voidaan mielestämme nähdä korotuksia ylöspäin. Tässä kohtaa voidaan nähdä lyhyellä tähtäimellä tiettyä rotaatiota, pääomavirtoja näihin nk. arvoyhtiöihin, vaikka uskommekin pidemmällä tähtäimellä kasvua ja tuloskasvua tarjoavien yhtiöiden (large cap growth, small cap) houkuttelevuuden pitävän pintansa sijoittajien keskuudessa.

Väite osakemarkkinoiden kireästä hinnoittelusta pitää kuitenkin siinä mielessä paikkansa, että omaan historiaansa verrattuna näin on. Mutta relatiivinen hinnoittelu kertoo, että jos jossain on kupla, niin se on osakkeiden sijasta korkomarkkinoilla. Ja kun tähän lisätään se, että hyvin suurella todennäköisyydellä talouden elpyminen jatkuu (pl. väliaikaiset, esim. koronarajoituksista johtuvat heikot jaksot) ja siten myös yritysten tuloskasvuodotuksiin voidaan nojata tuotto-odotuksia arvioitaessa. Sama elpyvä skenaario rajaa kuitenkin korkomarkkinoiden potentiaalia – tässä yhtälössä TINA-logiikan voimistuminen näyttää todennäköiseltä ja jatkamme osakemarkkinoiden ylipainottamista varainhoitorahastoissa.

Alexandrian varainhoitorahastoissa merkittävä osakeylipaino

Rahastoissamme on merkittävä osakeylipaino, eikä tähän tehty muutoksia tammikuussa. Alueellisessa osakemarkkina-allokaatiossa on vähennetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa ja vastaavasti lisätty kehittyvien markkinoiden osakepainoa. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sisällä on vähennetty suurten yhtiöiden painoa ja lisätty uutena pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sijoittava rahasto. Alexandria Maailma Osake -rahaston alueellisessa osakemarkkina-allokaatiossa on vähennetty Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa ja vastaavasti lisätty kehittyvien markkinoiden osakepainoa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö