Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 3/2021

Riski talouskasvun voimistumisesta huolettaa

Sijoitusmarkkinoilla on hämmästyttävä kyky löytää toistuvasti uusia huolenaiheita, mutta ehkä talouskasvun odotettua ripeämpi tahti ei nouse ihan ensimmäisenä mieleen, kun miettii, mikä voisi painaa kursseja. Tähänkin huoleen löytyy logiikka: kasvun kiihtyminen voi lopulta johtaa inflaation nousuun, johon keskuspankit sitten reagoisivat kiristämällä rahapolitiikkaa (supistamalla tukitoimia) ja siten korkotaso nousisi. Korkotason nousu on sijoitusmarkkinoille hankala asia. Osakemarkkinoiden varsin kireää hinnoittelua on matkan varrella perusteltu mm. nollakorkoympäristöllä ja toisaalta osakemarkkinoiden tuottopotentiaali nojaa tulevaisuudessa saatavaan tuloskasvuun, joka arvotetaan nykypäivään ns. diskonttokorkoa käyttäen ja siten korkotason nousu laskisi määritelmällisesti osakemarkkinoiden tuottopotentiaalia. Kasvuosakkeiden odotetusta tuloksesta valtaosa tuloutuu kaukana tulevaisuudessa ja siten korkotason nousu iskee näihin voimakkaammin kuin arvo-osakkeisiin, joiden tulos syntyy huomattavasti tasaisemmin.

Onko korkotason nousu siis uhka osakemarkkinoille? Kun vuonna 2013 korkotaso nousi noin 5 kuukaudessa 150 korkopistettä, niin viime syksynä alkanut liike on johtanut ”vasta” noin 100 korkopisteen nousuun. Osakemarkkinoilla vuoden 2013 koronnousu ei näyttäytynyt kovin ongelmallisena. Vuoden 2013 korkojen nousun aikaan Yhdysvaltain osakemarkkinoilla kurssit nousivat noin 7 %, eikä myöskään tyylien (arvo vs. kasvu) välisiä eroja syntynyt.

Talouskasvun kiihtyminen ei tietenkään ole ongelmallista osakemarkkinoille, vaan taustalla on usko inflaation kiihtymisestä siten, että keskuspankit joutuvat reagoimaan siihen. Vaikka tässä vaiheessa on vaikea tunnistaa rakenteellisia, pitkäkestoisia inflaatioajureita, niin siitä huolimatta tätä hinnoitellaan markkinoilla. Selvää on, että kun tarkastellaan hintojen muutosta vuoden takaiseen, niin tulemme näkemään kevään kuluessa varsin korkeita inflaatiolukemia johtuen vertailukohdasta (koronan alkuvaihe). Nykytietojen valossa on kuitenkin vaikea nähdä pitkäkestoista inflaatiopainetta, ja siten nyt jo nähty korkojen nousu on hinnoitellut paljon kursseihin. Tässä vaiheessa markkinoilla odotetaan kuitenkin jälleen keskuspankkien tukea – esimerkiksi osto-ohjelmien kasvattamista ja korkokäyrän kontrollointia.

Tilaa positiivisille yllätyksille

Koronatilanne on kehittynyt Suomessa huonompaan suuntaan, mutta sijoitusmarkkinoiden kannalta tilanne näyttää varsin hyvältä. Yhdysvalloissa rokotetaan tällä hetkellä noin 2 miljoonaa henkilöä päivässä (euroalueella vain miljoona) ja tahdin odotetaan vieläkin kiihtyvän kevään kuluessa. Näin ollen Yhdysvalloissa voi olla kesällä tilanne, että yli 75 % väestöstä on rokotettu ja silloin talouden rajoitteiden ylläpitäminen on aika epätodennäköistä. Euroalueella rokotetaan hitaammin, sillä rokotteiden saatavuudessa on ongelmia, joten laumasuojan saavuttaminen toteutuu todennäköisesti hitaammin kuin Yhdysvalloissa. Kehittyvillä markkinoilla ollaan vasta alkutaipaleella ja on epäselvää, miten rokotukset tulevat etenemään näissä talouksissa. Sijoitusmarkkinoilla pääskenaario on se, että koronarajoituksista päästään kohti normaalimpaa syksyä kohden, mutta positiivinen yllätys on mahdollinen varsinkin Yhdysvalloissa.

Globaalin talouden näkymät ovat kirkastuneet alkuvuoden aikana, mikä näkyy mm. siten, että talouskasvuennusteita on korjattu laajalti ylöspäin. Koronarokotusten eteneminen on tietenkin avaintekijä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa hinnoitellaan myös uutta tukipakettia (1 900 miljardia dollaria), joka antaa varmasti vauhtia talouteen, mutta myös inflaatiohuolet ovat nostaneet päätään mahdollisten lisätoimien myötä. Tällä hetkellä markkinoiden konsensusennuste Yhdysvaltain kuluvan vuoden talouskasvuksi (4,9 %) on matalampi kuin suurten talojen laatimat ennusteet, joten positiivinen yllätys näyttää mahdolliselta.

Osakkeet edelleen perinteisiä korko-omaisuusluokkia houkuttelevampia

Vaikka korkotaso on noussut kohtuullisesti, niin absoluuttiset tuottotasot ovat edelleen siinä määrin alhaisia, että perinteisten korko-omaisuusluokkien houkuttelevuus on yhä rajautunut. Rahamarkkinatuotto (-0,5 %), valtionlainaindeksin tuotto (0 %) ja Investment Grade -yrityslainojen tuotto (+0,4 %) eivät tarjoa positiivista reaalituottoa eivätkä erityistä suojaa korkojen mahdollisen nousun varalle. Toisaalta ne kuitenkin auttavat hallinnoimaan sijoitussalkun riskitasoa ja siksi niillä on näissäkin olosuhteissa perusteltu rooli salkussa. High Yield -yrityslainat tarjoavat yhä kohtuullista tuottoa (3,5-4,5 %) ja kun pääskenaariona on talouden reipas elpyminen, niin voimme yhä odottaa myös riskilisien jonkinasteista kaventumista, joka kompensoisi korkojen nousua. Mutta osakemarkkinoiden tuottopotentiaali – talouden elpyminen, matala korkotaso, elvytystoimet ja rokotukset – on aivan omaa luokkaansa verrattuna perinteisiin korko-omaisuusluokkiin. Jo päättynyt tuloskausi sujui odotuksia paremmin ja tämän myötä myös kuluvan vuoden tulosennusteita korjattiin laajalti ylöspäin. Tämä on linjassa myös talouskasvuennusteiden kanssa. Näin ollen, huolimatta alkuvuoden turbulenssista, jatkamme Alexandrian varainhoitorahastoissa osakemarkkinoiden ylipainottamista, mutta samaan aikaan korko-omaisuusluokissa olemme hieman normaalia varovaisemmassa asetelmassa.

Allokaatiomuutoksia Alexandrian varainhoitorahastoissa

Yhdistelmärahastoissa pitkään vallinnutta merkittävää osakeylipainoa kevennettiin helmikuussa muutaman prosenttiyksikön verran, mutta osakemarkkinoiden ylipaino on muutostenkin jälkeen varsin merkittävä. Alueellisesti osakemarkkinoilla kevennettiin lisäksi Yhdysvaltain painoa ja varoja siirrettiin kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. Korko-omaisuusluokissa supistettiin Tanskan asuntoluottojen osuutta sekä High Yield -sijoituksia. Kuukauden vaihteessa, valtionlainojen korkotason jo noustua kohtuullisesti, osa kassasta on sijoitettu valtionlainarahastoon.

Alexandria Maailma Osake -rahastossa supistettiin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa ja varoja siirrettiin kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin.

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa sijoitettiin kassaa Intian ja Latinalaisen Amerikan osakerahastoihin, sekä laajaan kehittyvien markkinoiden osakerahastoon.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö