Markkinakommentti 4/2021

Koronan vaikutus laimenee syksyyn mennessä?

Sijoitusmarkkinoiden keskeisimmät ajurit eivät ole juurikaan muuttuneet toisen vuosineljänneksen alkuun tultaessa. Koronarokotusten eteneminen, ei niinkään päivittäiset tartunnat, ovat olleet sijoittajien suuren huomion kohteena. Rokotustahdin kautta voidaan arvioida, missä kohden rajoituksia päästään viimein purkamaan ja koronan talouden aktiiviteettia hidastava vaikutus vähentyisi.

Yhdysvalloissa on jo rokotettu noin 50 prosenttia väestöstä ja nykytahdilla (3 milj. / päivä) amerikkalaisten laumasuoja voidaan hyvinkin tavoittaa jo toukokuun lopulla. Euroopassa tahti on vain noin puolet Yhdysvaltain vastaavasta ja siksi myös talouden rajoitteiden purkaminen viivästyy selvästi Yhdysvaltoihin verrattuna. Samoin kotimaassa. Nyt on kuitenkin jo varsin perusteltua ajatella, että syksyyn tultaessa koronan uhka on laimentunut merkittävästi – sijoitusmarkkinoiden hinnoittelussa tämä alkaa olla perusskenaario.

Elvytyspolitiikka jatkuu

Talouden elpyminen on kuitenkin vielä pahasti kesken ja vaikka toipuminen on alkanut jo 2020 kesällä, niin esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin arvion mukaan maan talous olisi täysimääräisesti elpynyt koronakriisistä vasta vuoden 2022 loppupuolella. Näin ollen oletamme, että tärkeimmät keskuspankit (FED, EKP) harjoittavat vielä pitkään poikkeuksellisen keveää rahapolitiikka. Uusia taloudelle nostetta antavia tukitoimia tuskin tullaan kuitenkaan näkemään, ammusvarasto alkaa olla käytetty. Siksi markkinoiden fokus onkin nyt siirtynyt finanssipoliittisiin elvytystoimiin, joiden toteutuksessa, ripeydessä, tehokkuudessa ja mittakaavassa Yhdysvallat on rajusti Eurooppaa edellä. Kun Yhdysvallat päätti maaliskuussa jo kolmannesta 1 900 mrd dollarin tukipaketista, niin Euroopan kesällä 2020 päätetty tukipaketti on yhä lähtötelineissä. Tosin maakohtaisia tukitoimia on Euroopassakin saatu liikkeelle, mutta niistäkin valtaosa on lainaohjelmia, joiden elvyttävä teho on selvästi suoria tukitoimia heikompi.

Globaalissa mittakaavassa finanssi- ja rahapoliittiset tukitoimet ovat niin jättimäisiä, ettei talouden elpymisestä ole epäselvyyttä, elpymisen tahti ja taso tosin vaihtelee alueellisesti tarkasteltuna. Yhdysvalloissa otsikoihin on jo noussut Bidenin hallinnon ajama investointiohjelma, mutta nyt tiedossa on vasta hyvin karkea ehdotus ja nykytietojen valossa näyttää todennäkoiseltä, että paketti voitaisiin saada sovittua aikaisintaan joskus syksyllä.

Talouden toipuminen käynnissä

Kun tarkastellaan taloudesta raportoituja tilastoja, niin ne ovat tasoltaan yllättäneet jo pidemmän aikaa positiivisesti, vaikka paikoin on ollut ”pehmeitä” kohtia. Tuoreimmat teollisuuden ostopäällikköindeksit ovat ollet kautta linjan vahvoja ja ne heijastelevat varsin positiivista elpymisskenaariota. Korona hidastaa kuitenkin yhä talouden aktiviteetin toipumista ja esimerkiksi työmarkkinoiden tila on yhä kaukana siitä, missä se oli ennen pandemiaa. Tämä taas rajaa yksityistä kulutusta ja työmarkkinoiden täysimääräinen elpyminen onkin mm. Yhdysvaltain keskuspankin yksi keskeisiä tavoitteita. Tällä hetkellä talouden tilastoilla ei ole ollut kovin merkittävää vaikutusta sijoitusmarkkinoille, fokus on ollut vahvasti koronarokotuksissa ja tukitoimissa.

80 %:n nousu vuodessa – riskinotto muodissa, vaikka arvostus kireää

Sijoitusmarkkinoiden hinnoittelu on kireää. Tätä on hoettu jo pitkään, mutta riskien laimentuminen (korona- ja taantumauhka, kansainvälinen politiikka, tukitoimien puute) ovat tukeneet sijoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuutta. Jos tarkastellaan osakemarkkinoiden toipumista koronakriisin pohjilta (23.3.2020), niin kurssinousut ovat suorastaan häkellyttäviä: S&P500 on noussut reilut 80 prosenttia ja nousussa heikoimmin on pärjännyt Eurooppa ”vain” noin 55 prosenttia. Toisaalta, kun tarkastellaan samaa asiaa hieman toisin, osakemarkkinoiden pudotus koronakriisin alkaessa alkoi 19.2. ja siitä tasosta ollaan tänä päivänä vain noin 20 prosenttia ylempänä (Eurooppa nollissa).

Tällä hetkellä osakemarkkinoilla yhtenä teemana on ”koronatoipujat” tai ns. rotaatio kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin. Tässä teemassa keskiössä ovat ne toimialat (mm. matkailu, ravintolat, kestokulutushyödykkeet), joiden tulosennusteet romahtivat koronarajoitusten myötä, mutta jotka alkavat rajoitusten poistuessa palautua kohti normaalia. Tämä voi lyhyellä tähtäimellä johtaa huomattaviin tasokorjauksiin tulosennusteissa. Talouden toipuminen on johtanut myös finanssisektorin osakkeiden suotuisaan kehitykseen, kun korkotason nousu parantaa pankkien korkokatetta ja talouskasvu supistaa luottotappioriskejä. Rotaatio on ehkä hieman vahva sana siinä mielessä, että kasvuosakkeita ei ole myyty rajusti, vaan pikemminkin arvo-osakkeisiin on virrannut uutta rahaa kun sijoittajat ovat kasvattaneet salkkujensa osakepainoa.

Korkotason nousu ikävää matalan riskin korkosijoituksille

Korko-omaisuusluokkien houkuttelevuus tuotonlähteenä on edelleen varsin rajautunut. Viime kuukausina nähty korkotason nousu, etenkin USA:ssa, on ollut negatiivinen tekijä ja eteenpäin katsottuna taso voi yhä jonkin verran nousta, mikä rajaa edelleen matalariskisten korko-omaisuusluokkien houkuttelevuutta ja tuottopotentiaalia. Toisaalta, elpyvä talous -skenaariossa mm. high yield -yrityslainojen riskilisät saattavat edelleen kaventua, mikä osaltaan kompensoisi korkotason mahdollista nousua.

Alexandria varainhoitorahastoissa osakkeet ylipainossa

Kun allokaatiosalkkuja tarkastellaan kokonaisuutena, niin näemme yhä varsin hyvää tuottopotentiaalia kuluvalle vuodelle varsinkin kun peruskenaario on näinkin positiivinen talouden ja koronan suhteen. Osakemarkkina-allokaatio on salkuissa ensisijainen tuotonlähde kun taas perinteisten korko-omaisuusluokkien rooli salkussa on lähinnä riskiä hajauttava/tasapainottava. Nykytilanteessa hyvää riskin hajautusta salkkuun tarjoavat mielestämme myös reaaliomaisuuteen (kiinteistöt, metsäsijoitukset) hajauttavat rahastoratkaisumme ja mm. vaihtoehtoiset korkosijoitukset.

Alexandria varainhoitorahastoissa lisättiin kehittyvien markkinoiden lainoja (hard currency) maaliskuussa, joiden tuottopotentiaali alkaa jälleen korkotason nousun jälkeen näyttäytymään mielestämme houkuttelevalta. Sijoitukset rahoitettiin myymällä lyhyitä korkosijoituksia. Alexandria Maailma Osake -rahastossa ostettiin eurooppalaisia ja amerikkalaisia osakkeita supistamalla kassan osuutta. Alexandria Kehittyvät Markkina Osinko -rahastossa ei tehty muutoksia.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö