Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 6/2020

05.06.2020

Sijoitusmarkkinat irronneet reaalitaloudesta?

Helmi- maaliskuussa nähty sijoitusmarkkinoiden pudotus, joka johtui koronaepidemiasta, kääntyi maaliskuun loppupuolella aivan viime päiviin asti jatkuneeseen nousuun. Ja jos kurssien syöksy yllätti sijoitusmarkkinat, niin kurssien nopea sekä jyrkkä palautuminen on ollut vieläkin yllättävämpää. Viimeisen parin kuukauden aikana on saatu taloustilastoja, joiden valossa maailman talous on ajautunut historiallisen syvään taantumaan, mutta samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvaltain S&P500 -osakeindeksi on noussut jo reilut 39 prosenttia. Mistä on kyse, ovatko sijoitusmarkkinat irronneet reaalitaloudesta?

Korona on jo hinnoiteltu pois

Toukokuun kuluessa uusien päivittäisen koronatartuntojen määrä on supistunut selvästi ja nyt voidaan todeta, että Euroopassa ensimmäinen aalto alkaa olla ohi ja myös Yhdysvalloissa merkit epidemian hiipumisesta ovat nähtävissä. Viime viikkojen aikana onkin kuultu uutisia laaja-alaisesti koronarajoitusten purkamisesta ja vaikka kaikkia rajoituksia tuskin tullaan pitkään aikaan purkamaan, niin jo nyt voidaan ajatella, että talouden asteittainen elpyminen voi alkaa. Koronan toinen aalto on yhä jossain määrin riski, mutta alkuvuoden kaltaisia totaalisia lock-down -toimia tuskin nähdään, koska yritykset, kotitaloudet tai valtiot eivät enää kestä näin suuria taloudellisia menetyksiä. Toisen aallon uhka kuitenkin antaa pohjaa oletukselle, että lähikuukausien aikana koronarajoitukset jatkuvat jossain määrin, mikä osaltaan hidastaa talouden elpymistä.

Tukitoimet elpymisen ajurina

Koronaepidemian kulkiessa olemme tottuneet lukemaan uutisia miljarditolkulla luetelluista tukitoimista, joita on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön Aasiassa, Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Toimia on niin runsaasti, että kokeneimpienkin ekonomistien on jo hankala pysyä kartalla kaikista yksityiskohdista tai edes tarkasta mittaluokasta. Tässä kohtaa voidaan todeta, että globaalisti mittaluokka on noin 10-15 prosenttia maailman bruttokansantuotteen arvosta – puhutaan siis yli 10 000 miljardista dollarista, eli kymmenentuhatta tuhatta miljoonaa – 10 000 000 000 000. Mittaluokka on ”riittävä”, joka varmistaa, että taloudet elpyvät asteittain koronaepidemian hellittäessä.

Varhaisia merkkejä talouden pohjaamisesta

Kuten edellä on jo todettu, taloustilastot ovat olleet erittäin huonoja ja vahvistavat kuvaa syvästä taantumasta. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvaltain uudet työttömyyskorvaushakemukset, joita raportoidaan viikkotasolla, ovat alkaneet supistua. Tämä indikoi, että yritykset ovat jo pitkälti tehneet sopeutustoimia ja nyt on kyse siitä, milloin lomautettuja aletaan kutsua takaisin töihin. Myös ostopäällikköindekseissä on nähtävissä palautumista, mutta ne ovat tosin lähes kuukauden vanhoja lukuja tullessaan, eikä nyt tiedossa olevat luvut kerro aktiviteetin lisääntymisestä, mutta ehkä heikoin vaihe on jo takana. Ja siten elpyminen on vain ajan kysymys?

Sijoitusmarkkinoilla paljon hinnoissa

Viimeisen parin kuukauden aikana nähty nousu on johtanut siihen, että esimerkiksi osakemarkkinoiden hinnoittelu on kiristynyt huomattavasti. Yhdysvalloissa kurssit (SP500) ovat jo noin 3,5 prosenttiyksikön päässä koronaepidemiaa edeltävästä huipputasosta ja siksi on tärkeää analysoida, millaista tuottopotentiaalia on vielä jäljellä.

Yhdysvaltain talouskasvun ennakoidaan supistuvan toisella vuosineljänneksellä noin 35 prosenttia edelliseen verrattuna, mutta kolmannella neljänneksellä kasvua kertyisi 15 prosenttia. Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna maan talouden ennakoidaan kasvavan (palautuvan) reipasta tahtia pitkälle 2021 kevääseen, minkä jälkeen alettaisiin olla lähellä normaalia tasoa. Ajan kuluessa osakemarkkinoiden 12 kuukauden liukuvassa tulosperusteisessa hinnoittelussa tulee yhä voimakkaammin mukaan 2021 tuloskasvu. Ja kun samaan aikaan mittavat tukitoimet tukevat talouskasvua ja keskuspankkien rahapolitiikka pitää korkotason matalana, niin suhteellinen hinnoittelu ylläpitää osakemarkkinoiden houkuttelevuutta. Vastaavasti esimerkiksi yrityslainasijoitusten sekä kehittyvien markkinoiden tuottopotentiaali on talouden elpymisskenaariossa varsin hyvä.

Alexandria varainhoitorahastoissa ei tehty merkittäviä allokaatiomuutoksia toukokuussa. Rahastoissa on lisätty hieman Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa, mutta suurelta osin osakepainon nousu toukokuun kuluessa pohjautui kurssinousuun. Jakson lopussa rahastoissa oli noin 5 prosenttiyksikön osakeylipaino. Alexandria Maailma Osake -rahastossa sijoitettiin kassasta (sisäänvirtaus) varoja Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa ei tehty muutoksia toukokuussa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö