Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 9/2020

Maailmantalouden aktiviteetti palautumassa

Syksyn alkajaisiksi on saatu runsaasti odotuksia parempia, vaikkakin tasoltaan edelleen heikkoja taloustilastoja. Tästä huolimatta ne kertovat tarinaa, jonka mukaan taantuman pohja on takana ja talouden aktiviteetti on jo alkanut palautua. On selvää, että alueellisesti ja toimialakohtaisesti erot ovat edelleen huomattavia ja kyse ei siis ole tilanteesta, jossa elpyminen olisi laaja-alaista ja väkevää, mutta pahin vaihe on jo jäänyt taakse. Kiinasta on saatu jo kuukausia positiivista dataa ja maailmantalouden kannalta keskeisen veturin, Yhdysvaltain, taloustilastot ovat kohentuneet heinäkuun jälkeen selvästi. Työllisyys on parantunut, asuntokauppa ja rakentaminen ovat vilkastuneet ja aivan syyskuun alussa saatiin myös vahvat ISM-ostopäällikköindeksit. Erityisen rohkaisevana olivat uudet tilaukset (ISM) pisteluvulla 67,6 – korkein lukema sitten vuoden 2003.

Myös euroalueen taloustilastot ovat yllättäneet positiivisesti, joskin talouden elpyminen näyttää verkkaisemmalta kuin Yhdysvalloissa. Globaalin talouden tilaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että kehittyneissä talouksissa taantuma alkaa olla takana, kun taas kehittyvillä markkinoilla tilanne on vielä varsin vaikea. Esimerkiksi Intia, Venäjä ja Brasilia kärsivät yhä koronaepidemiasta, ja uusia tartuntoja raportoidaan yhä runsaasti. Vielä kesän korvalla arvuuteltiin, olisiko talouden elpymisen muoto olisi U vai V, mutta nyt voidaan puhua enemmänkin epäyhtenäisestä elpymisestä sekä alueellisesti että toimialakohtaisesti. Näkemyksemme mukaan talouden elpyminen BKT-lukujen valossa tulee olemaan aluksi varsin positiivista, mutta vauhti todennäköisesti hidastuu talven mittaan, emmekä siis odota globaalin talouden palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle kovin pian.

Tukitoimet elpymisen moottorina

Loppukesän aikana ei ole ilmoitettu merkittävistä uusista elvytystoimista. Yhdysvalloissa on yhä neuvoteltavana uusi tukipaketti; republikaanien esitys sisältää noin 1 000 miljardin dollarin kokonaisuuden, kun demokraattien vastaava on arvioiden mukaan jopa 3 500 miljardia dollaria. Uusi tukipaketti tulisi siis jo aiempien, yhteensä noin 3 000 miljardin dollarin lisäksi. Euroalueen tukipaketti on vielä lähtökuopissa ja se on mittaluokaltaan (750 miljardia euroa) selvästi vaatimattomampi kuin Yhdysvalloissa. Globaalisti tarkasteltuna tukitoimia alkaa olla yhteensä jopa noin 20 % suhteessa maailman kokonaistuotannon arvoon ja näistä jopa 2/3 arvioidaan olevan ns. suoria tukia ja loput esimerkiksi lainoja ja lainatakauksia. Kokonaisuus on niin massiivinen, että mielestämme ei ole epäselvää, etteivätkö tukitoimet auttaisi talouksia takaisin kasvu-uralle pandemia hellitettyä. Tukitoimet ovat antaneet erittäin merkittävän tuen myös sijoitusmarkkinoille.

Keskuspankeilta ei olla kuultu viime viikkojen kuluessa uusista tukitoimista. Elokuun puolen välin tienoilla Jackson Holessa pidetyssä keskuspankkiirien kokouksessa saatiin kuitenkin vahvistusta ennakko-odotuksille, että matalien korkojen aikakausi jatkuisi pitkälle tulevaisuuteen. Yhdysvaltain keskuspankkijohtaja Jerome Powell linjasi FED:n tavoittelevan yli 2 %:n inflaatiotasoa, hyväksyen kuitenkin yli 2 %:n inflaation tilapäisesti ilman, että se johtaisi automaattisesti rahapolitiikan kiristämiseen. Euroopan keskuspankin vajaan 2 %:n inflaatiotavoite tuntuu tässä vaiheessa kaukaiselta haaveelta (elokuun pohjahintainflaatio oli -0,2 %) eikä euroalueellakaan ole näköpiirissä rahapolitiikan tiukentumista.

Korona ei ole poistumassa

Vaikka koronan pahin vaihe näyttäisi olevan takana sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, niin on silti liian aikaista todeta, että epidemia olisi ohi. Euroopassa uusia tartuntoja on raportoitu kevääseen verrattuna vähän, mutta on luonnollisesti mahdollista, että toinen aalto olisi vasta alkamassa. Yhdysvalloissa koronatartunnoissa nähtiin uusi piikki heinäkuussa ja vaikka nyt uusia tartuntoja raportoidaan ”vain” noin 40 000:n päivätahdilla (7 päivän liukuva keskiarvo), niin se on silti enemmän, kuin mitä alkukevään huipuissa nähtiin. Koronasta johtuvia kuolemantapauksia sen sijaan raportoidaan tällä hetkellä selvästi vähemmän kuin keväällä, mikä selittyy sillä, että Yhdysvalloissa on tilastoitu runsaasti tartuntoja nuorilla aikuisilla. Rokotekehitys on uutisten mukaan jo pitkällä useiden aihioiden ollessa viimeisessä vaiheessa, mutta varsinaista läpimurtoa ei olla nähty. Mahdollinen ilmoitus tehokkaasta ja laaja-alaisesti saatavilla olevasta rokotteesta poistaisi ison varjon globaalin talouden ja sijoitusmarkkinoiden päältä.

Sijoitusmarkkinoilla vahvaa kehitystä

Erityisesti osakemarkkinoiden reipas nousu on askarruttanut monia, ja kuplankin mahdollisuutta on tuotu esiin. On totta, että osakemarkkinoiden vallitsevat arvostustasot ovat historian valossa korkeita, ja kun samaan aikaan taloudet ovat painuneet syvään taantumaan, niin ristiriita tuntuu suurelta. Näkemyksemme mukaan vahvaa kurssikehitystä voidaan selittää muutamilla keskeisillä tekijöillä. Ensinnäkin massiiviset finanssipoliittiset elvytystoimet, joiden mittaluokka ylittää 3-4 -kertaisesti 2008 finanssikriisin jälkeiset toimet, antavat vankan perustan talouksien elpymiseen koronan helpottaessa. Lisäksi korkotaso on painunut maailmanlaajuisesti historiallisen alas - esimerkiksi Euroopassa sekä Yhdysvalloissa nollan tuntumaan. Nollakorkojen hinnoittelu osakemarkkinoille tukee osakemarkkinaa tällä hetkellä ja myös jatkossa.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tuloskasvuennusteet ovat varsin mielenkiintoisia. Esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -indeksin 12 kuukautta eteenpäin katsova tulosennuste (EPS) on noin tätä kirjoitettaessa 130, mutta vuoden 2022 ennuste on jo 192. Jos ajatellaan, että S&P 500 -indeksin vallitseva kireä hinnoittelu (nollakorkoympäristössä) jatkuisi myös vuoden 2021 lopulla, niin ko. indeksin pitäisi nousta vielä noin 45-50 % nykytasoilta sinne tultaessa. Jos taas tuottokehitys olisi nollassa, niin tulosperusteinen (P/E) hinnoittelu kevenisi noin 17,5 tasolle, joka taas olisi historiallisen edullinen taso nollakorkoympäristössä. Näin ollen uskomme osakemarkkinoiden houkuttelevuuteen lähikuukausina.

Perinteisissä korko-omaisuusluokissa tilanne on haastavampi, sillä hinnoittelu on osakemarkkinoiden tapaan historiallisen kireää tuotto-riskisuhteen ollessa epäedullisempi. Esimerkiksi High Yield -lainat tarjoavat tällä hetkellä noin 4-5 %:n tuottotason, ja vaikka talouskasvu yllättäisi positiivisesti ja riskilisät kaventuisivat, niin vastaavasti pohjakorot saattavat tuossa tilanteessa hilautua ylöspäin ja kertyvä tuotto olisi n. 3-5 %:n luokkaa. Negatiivisessa skenaariossa High Yield -lainojen tuotto voisi painua rankasti miinukselle. Muissakin perinteisissä korko-omaisuusluokissa on jaossa lähinnä niukkuutta tuotto-riskisuhteen ollessa niidenkin kohdalla varsin heikko. Tästä huolimatta näillä omaisuusluokilla on oma roolinsa allokaatiosalkuissa, erityisesti riskitasoa säätelevänä elementtinä.

Alexandrian varainhoitorahastoissa ei tehty allokaatiomuutoksia elokuussa.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö