Alexandrian rahastojen tuotot 1.1.-30.6.2018

Jaa sivu

Salkkumuutokset 1-6/2018

Manager-rahastot

Vuoden alussa yrityslainojen ja rahamarkkinasijoitusten painoa vähennettiin ja USA:n sekä kehittyvien markkinoiden osakepainoa lisättiin. Toisella neljänneksellä osakemarkkinoiden alueellista allokaatiota muutettiin siten, että Euroopan osakemarkkinoiden painoa supistettiin ja varoja siirrettiin USA:n osakemarkkinoille. Kesäkuussa USA:n osakemarkkinoiden painoa lisättiin entisestään ja vastaavasti kehittyvien markkinoiden osakepainoa vähennettiin. Lisäksi kehittyvien markkinoiden joukkolainasijoituksia kevennettiin ja varoja allokoitiin mm. Tanskan asuntoluottomarkkinoille ja rahamarkkinoille. Kesä-heinäkuun vaihteessa osakemarkkinat olivat Manager-rahastoissa ylipainossa.

Kiinteistörahasto

Allokaatio ensimmäiselle vuosipuoliskolle osoittautui onnistuneeksi, sillä salkussa ylipainossa olleet, suoriin kotimaisiin hoiva- ja toimitilakiinteistöihin sijoittavat kohteet jatkoivat hyvää tuottokehitystään korkeiden vuokratuottotasojen ja vuokrausasteiden myötävaikutuksella. Myös pohjoismaisiin liiketiloihin sijoittavat kohteet ja korkopuolella rahastossa ylipainotetut Tanskan asuntolainamarkkinat tuottivat hyvin.

Kesää kohden salkun defensiivisyyttä lisättiin nostamalla mm. käteisen ja rahamarkkinasijoitusten osuutta ja pitämällä salkun REIT-sijoitusten ja asuntomarkkinasijoitusten painon neutraalitilanteeseen nähden selvässä alipainossa.