Alexandrian tulos 2019: liikevaihto kasvoi, tulos laski edellisvuoteen verrattuna

04.06.2020

Alexandria-konsernin liiketoiminta kasvoi vakaasti vuonna 2019.

Konsernin liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta 29,9 miljoonaan euroon (1–12/2018: 29,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto laski 27,4 prosenttia edellisvuodesta 2,7 miljoonaan euroon (3,7 milj. euroa 2018). Tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa 2018).

”Vuosi 2019 oli vaihteleva, mutta onnistuimme kasvattamaan liikevaihtomme kaikkien aikojen ennätykseen. Rahastojen ja strukturoitujen sijoitusten myynti kehittyi erinomaisesti. Rahastojemme hallinnoitavat varat ylittivät 500 miljoonan euron rajan, ja strukturoiduissa sijoituksissa näimme jälleen vahvan vuoden, yhteensä 207 miljoonan euron volyymi oikeutti markkinaosuuksissa neljänteen sijaan ja kasvatti markkinaosuuttamme hieman 16,2 %:iin”, toimitusjohtaja Jan Åkesson kertoo.

Rahastopääomat kasvoivat vauhdilla, strukturoiduissa sijoitustuotteissa hyvä vuosi

Sijoitusvuosi 2019 oli useimmille omaisuusluokille vahva ja sijoittajien riskinottohalukkuus pysytteli lähes koko vuoden korkealla tasolla. Alexandria Rahastoyhtiö onnistui kasvattamaan vuoden 2019 aikana viiden UCITS-rahastonsa ja kahden erikoissijoitusrahastonsa yhteenlaskettuja pääomia 28,4 prosentilla eli 114,2 milj. eurolla. Rahastojen tuotot ylittivät vertailuindeksinsä ja ne menestyivät vahvasti myös kotimaisissa vertailuryhmissään. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi yli tuhannella osuudenomistajalla (13,4%). Yhtiön hallinnoimien rahastojen markkina-arvo oli 31.12.2019 515,8 miljoonaa euroa.

Konsernin toinen tytäryhtiö, strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets järjesti tilikaudella 63 liikkeeseenlaskua, nimellisarvoltaan yhteensä noin 207 miljoonaa euroa (210 milj. euroa 2018). Alexandria Markets kasvatti markkinaosuuttaan 16,2 prosenttiin (16,1 prosenttia 2018) ja oli markkinaosuudeltaan Suomen neljänneksi suurin toimija. Yhtiön markkinaosuus on kasvanut seitsemänä peräkkäisenä vuonna. Alexandria valittiin neljättä kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi strukturoitujen tuotteiden tarjoajaksi kokonaisarvioinnin perusteella vuotuisessa European Structured Products and Derivatives Awards -konferenssissa Lontoossa 29.1.2020.

Vuosi 2019 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi Alexandria Yritysrahoitukselle. Yritysrahoituksen verkkopalvelu Rahamylly tarjoaa sijoittajille maksuttoman tavan sijoittaa suoraan kotimaisiin yrityksiin ja yrityksille helpon tavan hankkia markkinaehtoista rahoitusta. Vuonna 2019 Rahamylly välitti sijoittajien rahaa kotimaisille pk-yrityksille miltei kahdeksan miljoonan euron arvosta, yhteensä lainoitettuja yrityksiä oli 118 kpl. Palvelun kautta yritysten lainoihin sijoitti yli tuhat sijoittajaa.

Marraskuussa 2019 Alexandria-konserni osti vakuutusasiamiesyhtiö Premium Advisors Oy:n. Järjestelyn myötä Alexandria –konsernista tuli yksi Suomen suurimmista sijoitusvakuutusten vakuutusedustajista noin 1,4 miljardin euron vakuutuskannalla.

Arvio tulevasta

Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Arvion taustalla ovat odotukset toimintaympäristöstä, sijoitussidonnaisten säästö- ja sijoitusvakuutusten myynnin kehityksestä sekä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n, Alexandria Markets Oy:n, Alexandria Yritysrahoitus Oy:n ja Premium Advisors Oy:n toiminnan kasvusta. Merkittävät muutokset pääomamarkkinoilla voivat heijastua yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Liite: Alexandria Pankkiiriliikkeen tilinpäätös 2019

Lisätiedot:

Jan Åkesson toimitusjohtaja Alexandria Pankkiiriliike Oyj

040 731 2325 jan.akesson@alexandria.fi

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 23 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 86 000 asiakastaan 29 paikkakunnalla noin 280 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy.