Alexandrian varainhoitorahastoille jälleen vertailumenestystä

Taloustaito-lehden vertailu tituleeraa Alexandria Tuottohakuisen viiden vuoden tuottoa erinomaiseksi.

Syksyn aikana Alexandrian varainhoitorahastot ovat niittäneet menestystä useissa eri rahastovertailuissa. Aiemmin syksyllä Tuottohakuinen ja Tasapainoinen noteerattiin omien rahastoluokkiensa parhaiten tuottaneina rahastoina sijoittaja.fi:n laajassa yhdistelmärahastovertailussa. Lisäksi Alexandria Rahastoyhtiö on ollut yksi parhaiten nettomerkintöjä keränneistä kotimaisista rahastoyhtiöistä kuluneena vuonna.

Marraskuun Taloustaito -lehdessä julkaistiin laaja yhdistelmärahastovertailu, ja tässäkin vertailussa Tuottohakuinen listattiin oman rahastoluokkansa parhaaksi viiden vuoden tuotolla mitattuna. Taloustaito luonnehtii sijoitusta näin: ”Tämänkertaisessa vertailussa maailmanlaajuisesti sijoittavien yhdistelmärahastojen ykkönen on sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen. Se on viiden viime vuoden aikana tuottanut keskimäärin 7,40 prosenttia vuodessa. Tuotto on erinomainen. Rahaston sijoituksista onkin noin 80 prosenttia osakkeissa eli rahasto ottaa reippaasti riskiä.”

-On hienoa, että menestymme kilpailijavertailuissa. Alexandrian varainhoitorahastojen hyvä lyhyen ja pitkän aikavälin tuottokehitys kertoo siitä, että allokaatiovalinnat ovat olleet onnistuneita, kansainvälinen hajautus on kannattanut ja riskiä on otettu oikea-aikaisesti. Asiakkaan on kannattanut maksaa aktiivisesta salkunhoidosta – se on tuottanut hänelle huomattavaa lisäarvoa, kommentoi Alexandrian salkunhoitotoiminnon johtaja Tero Wesanko.


Kuva1-1311 Kotimaisten varainhoitorahastojen tuottokehityksiä 5 vuotta, Alexandria Tasapainoinen *


Kuva2-1311 Kotimaisten varainhoitorahastojen tuottokehityksiä 5 vuotta, Alexandria Tuottohakuinen *

* Lähde: Alexandria, Bloomberg (tuottokehitys 10.11.2015 – 10.11.2020). Alexandrian valmistelemaa markkinointimateriaalia. Sivulla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää osto- taikka myyntisuosituksena eikä myöskään sijoitusneuvontana. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tutustu aina huolellisesti viralliseen rahastodokumentaatioon ennen merkinnän tekemistä: https://www.alexandria.fi/rahastot