Alexandrian varainhoitorahastojen sisällöt uudistuvat – kokonaiskulut laskevat

Sijoitusvuosi 2020 on ollut tavanomaista vauhdikkaampi – kansainvälisillä osake- ja korkomarkkinoilla on nähty isoja liikkeitä yhtä lailla ylä- kuin alamäkeen. Tyrskyistä huolimatta Alexandria-rahastojen suosio on jatkanut tasaista kasvuaan. Hallinnoitava rahastovarallisuutemme nousi uuteen kaikkien aikojen ennätykseen lokakuussa. Vuoden alusta tarkasteltuna Alexandria oli kerännyt syyskuun loppuun mennessä jo neljänneksi eniten nettomerkintöjä kaikista kotimaisista rahastoyhtiöistä. Haluamme kiittää kaikkia osuudenomistajiamme luottamuksesta!

Rahastomme ovat menestyneet jälleen erinomaisesti myös tuottojen puolesta – useimmat rahastoista ovat olleet jo pidempään omien rahastoluokkiensa parhaimmistoa. Suositut erikoissijoitusrahastomme, kuten Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto, Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahasto ja Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoisijoitusrahasto ovat tarjonneet hyvää hajautushyötyä monenlaiseen sijoitussalkkuun. Varainhoitorahastoistamme Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen ja Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen keräsivät kärkisijat syyskuussa sijoittaja.fi -verkkosivuston julkaisemassa yhdistelmärahastovertailussa viiden vuoden tuottohistorian perusteella (Tuottohakuinen, yhdistelmärahastot korkea riski / Tasapainoinen, yhdistelmärahastot neutraali riski). Vahva pitkän aikavälin vahva suorituskyky kertoo ennen kaikkea onnistuneista allokaatiovalinnoista, joilla on luotu asiakkaillemme huomattavaa lisäarvoa yli ajan.

Kuva1-10-27 Tasapainoinen 5v Lähde: Morningstar, rahastoyhtiöiden kotisivut 1.10.2020 (vain yleisösijoittajille tarjottavat osuussarjat). Alexandrian valmistelemaa markkinointimateriaalia. Sivulla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää osto- taikka myyntisuosituksena eikä myöskään sijoitusneuvontana. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta.

Varainhoitorahastojen sisällöt uudistuvat – kokonaiskulut laskevat

Alexandrian varainhoitorahastot – Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen, Maailma Osake ja Kehittyvät Markkinat Osinko – täyttävät ensi vuonna 10 vuotta. Haluamme palvella asiakkaitamme jatkuvasti paremmin, ja tämän johdosta tulemmekin uudistamaan varainhoitorahastojen kustannusrakennetta ja päivittämään niiden allokaatioita loppuvuoden 2020 aikana.

Varainhoitorahastojen sijoitusstrategiat ja riskiluokat säilyvät uudistuksessa ennallaan, mutta muutoksen myötä rahastot ovat asiakkaillemme jatkossa aiempaa edullisempia. Uudistuksen seurauksena varainhoitorahastoista perittävät juoksevat kulut* tulevat laskemaan. Päivityksen yhteydessä myös rahastojen hallinnointipalkkiot muuttuvat – uudet palkkiorakenteet löytyvät eriteltynä seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. Rahastojen merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkiot säilyvät ennallaan. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Kuva2-10-27 *) Juoksevat kulut on rahastojen tunnusluku, joka kertoo, kuinka monta prosenttia rahaston pääomasta veloitetaan kokonaiskulujen kattamiseksi. Vuosittaiset juokse-vat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytysyhteisölle maksettavan palkkion sekä sijoituskohteena olevien rahastojen palkkiot. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Juoksevat kulut veloitetaan rahastosta.

Ajankohtainen sijoituswebinaari

Aiempina vuosina paikallisesti järjestetyt, rahastoasiakkaillemme suunnatut sijoitustilaisuudet ovat koronapandemian vuoksi tältä vuodelta peruttu. Salkunhoitotiimimme käy kuitenkin sijoitusmarkkinoiden ja -rahastojen ajankohtaisia näkymiä läpi videoidussa sijoittajan webinaarissa.

Katso webinaari >

Syksyisin sijoitusterveisin,

Jaakko Henttonen
Toimitusjohtaja
Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Tero Wesanko
Salkunhoitotoiminnon johtaja, päästrategi
Alexandria Rahastoyhtiö Oy