Ammattilainen auttaa poimimaan parhaat rahastot

Sijoitusrahastot kasvattavat jatkuvasti suosiotaan, jo yli miljoona suomalaista omistaa rahasto-osuuksia. Rahastot ovatkin vaivaton tapa sijoittaa arvopapereihin. Koska markkinoilla on paljon vaihtoehtoja, kannattaa parhaiden vaihtoehtojen löytämiseksi käyttää ammattilaisten apua.

Rahastosäästäminen on helppo ja kätevä tapa hyödyntää osake- ja korkomarkkinoiden tuottopotentiaalia. Rahastoihin sijoittaminen ei myöskään vaadi suurta pääomaa, meillä 100 euroa kuukaudessa riittää kun sijoitat säännöllisesti rahastosäästösopimuksella.

Rahastot ovat varsin joustava sijoitusmuoto, sijoitukset on helppo muuttaa rahaksi, koska ne eivät ole määräaikaan sidottuja. Rahastojen avulla saat myös vaivattomasti hajautusta sijoituksillesi. Varsinkin vaikeassa markkinatilanteessa on hyvä tietää, että sijoitukset on hajautettu moneen eri arvopaperiin ja maantieteelliseen kohteeseen.

Rahastosijoituksella saat tehokkaasti hajautetun salkun

Yksi rahastosijoittamisen parhaista eduista on tehokas ja laaja hajautus. Tehokkaalla hajautuksella voidaan oleellisesti pienentää sijoituksen riskitasoa. Rahasto-osuuksia ostamalla sijoittaja hankkii automaattisesti rahaston sääntöjen puitteissa hajautetun sijoitussalkun. Sijoitusrahastojen kautta sijoittaja pystyy sijoittamaan myös sellaisiin kohteisiin tai markkina-alueisiin, joihin yksityishenkilön olisi muutoin vaikeaa sijoittaa. Esimerkiksi ulkomaisiin osakkeisiin ja rahamarkkinavälineisiin sijoittaminen onnistuu vaivattomasti rahastojen kautta.

Valitse rahasto joka vastaa säästösuunnitelmaasi

Myös rahastojen valinnassa on ensimmäiseksi tärkeää selvittää omat tavoitteet ja riskinsietokyky. Alexandrian rahastovalikoimasta löytyy viisi rahastoa, joista jokaisen sijoittajan on helppo löytää tarpeisiinsa sopiva vaihtoehto. Rahastojen salkunhoidosta ja sijoituspäätöksistä vastaa palkittu SEB Varainhoito. SEB on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä varainhoitajista, ja yhtiö on vastaanottanut palkintoja useissa asiakastutkimuksissa niin yksityishenkilö- kuin instituutiovarainhoidonkin puolella. Vuonna 2011 SEB arvostettiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi niin yksityis- kuin instituutiovarainhoidon osalta*. Suomessa SEB hallinnoi 10 Mrd € sijoitusvarallisuutta.

Rahastosijoittajan verotus on yksinkertaista

Rahastosijoittaminen on vaivatonta myös verotuksen näkökulmasta. Rahastosijoittamisen veroseuraamukset tulevat ajankohtaisiksi silloin, kun rahastosta palautuu varoja sijoittajalle.

Rahastosijoittamisesta kertyvät myyntivoitot tai tuotto-osuuksien perusteella maksetut tuotot ovat pääomatuloja. Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle vuosi-ilmoituksena asiakkaiden tiedot, joten rahastosijoittajana sinun ei yleensä tarvitse kuin tarkastaa pääomatulojen määrä esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Lisätietoja Alexandrian rahastosäästämisestä ja eri rahastoista löydät verkkosivujemme rahastot -osiosta.

*Euromoney, SFR & TNS Sifo Prospera –tutkimukset 2011, 2012 , 2013 ja 2014