Eläkeuudistuksen vaikutukset yrittäjän elämään

Vuoden 2017 alusta voimaan astunut eläkeuudistus selkeyttää vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Mutta miten eläkeuudistus vaikuttaa yrittäjän elämään?

Miksi eläkejärjestelmä uudistui?

Me suomalaiset elämme entistä pidempään. Tämän takia työeläkejärjestelmän pitää muuttua, jotta suomalaisten eläketurva saadaan turvattua. Uudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta, ja se koskee eläkeiän määräytymisen osalta vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Eläkkeen karttumisen osalta muutokset koskevat kaikkea vuodesta 2017 lähtien tehtävää työtä.

Eläke on monille kaukainen mutta takuuvarmalta tuntuva asia. Tutkimuksemme (IRO Research 2016) mukaan yli 50 % suomalaisista ei usko pärjäävänsä pelkällä työeläkkeellä työvuosiensa jälkeen. Mutta silti puolet suomalaisista ei ole vielä aloittanut eläkepäiviin varautumista säästämällä tai sijoittamalla. Vaikka työeläke luo turvaa, me suomalaiset haluamme varautua työvuosien jälkeiseen aikaan myös muilla tavoin.

Viisi asiaa, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tietää eläkeuudistuksesta

Vuoden alusta voimaan tullut eläkeuudistus vaikuttaa jokaisen yrittäjän elämään. Listasimme viisi keskeistä asiaa uudistuksesta.

1. Yrittäjänä olet edelleen vastuussa oman eläketurvasi järjestämisestä

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeenkin yrittäjä on itse vastuussa oman eläketurvansa järjestämisestä. Yrittäjäeläkevakuutus (YEL) on yrittäjälle pakollinen. Yrittäjän eläke muodostuu vahvistetun YEL-työtulon mukaan, eli esimerkiksi yrityksestä nostettu palkka ei vaikuta eläkkeen määrään.

Yrittäjä voi myös täydentää omaa eläketurvaansa vapaaehtoisilla vakuutus- ja sijoitusratkaisuilla.

2. Työurasi pitenee

Yrittäjänä olet varmasti tottunut pitkiin työpäiviin ja lyhyisiin lomiin. Eläkeuudistus ei omalta osaltaan helpota tilannetta, sillä sinun pitää jatkaa työelämässä entistä pidempään saadaksesi täysimääräisen eläkkeen.

Esimerkiksi 1975 syntyneiden tavoite-eläkeikä on uudistuksen jälkeen 68 vuotta ja 7 kuukautta. Onkin hyvä kysyä itseltään: kuinka pitkään olen valmis tekemään töitä?

3. Jos jäät eläkkeelle aiemmin, eläkkeesi pienenee

Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistuu kokonaan ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Tässä eläkemuodossa voit 61 ikävuodesta lähtien ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia siihen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Tätä summaa leikkaa vielä elinaikakerroin ja varhennusvähennys, joka on 4,8 prosenttia vuodessa.

Eli käytännössä voit 61-vuotiaana tehdä vähemmän töitä ja tasapainottaa talouttasi nostamalla osittaista eläkettä kuukausittain. On kuitenkin hyvä muistaa, että varhennetun vanhuuseläkkeen aikana saatu eläke on pois varsinaisesta työeläkkeestä.

4. Täyden eläkkeen saa vasta tavoite-eläkeiässä

Yrittäjät ovat usein tottuneet korottamaan eläkkeensä määrää korottamalla YEL-työtuloaan vasta myöhemmällä iällä. Eläkeuudistuksessa poistunut superkarttuma (4,5 % yli 63-v.) muuttaa kuitenkin tilannetta: mikäli reagoit liian myöhään, eläkekertymäsi voi jäädä liian pieneksi.

Eläkeuudistuksen myötä tuli voimaan lykkäyskorotus. Mikäli päätät jatkaa työelämässä alimman eläkeikärajan jälkeen, saat lykkäyskorotusta (0,4 prosenttia lykkäyskuukaudessa). Termiä ei pidä kuitenkaan ymmärtää väärin. Lykkäyskorotus ei kasvata eläkkeesi määrää, vaan itseasiassa pienentää siihen kohdistuvan leikkauksen määrää, mikäli jäät pois työelämästä ennen tavoite-eläkeikääsi (korkeampi kuin alin eläkeikä).

5. Eläkejärjestelmä muuttuu myös tulevaisuudessa

Jo antiikin ajan kreikkalainen filosofi Herakleitos sanoi, että ”vain muutos on pysyvää”. Tämä pätee myös Suomen eläkejärjestelmään. Vuoden 2017 eläkeuudistus perustuu tämänhetkisiin tietoihin ja ennusteisiin. Sitä, miltä eläkejärjestelmämme näyttää 30 vuoden päästä, ei pysty kukaan varmaksi sanomaan. Tämä on yksi syy, miksi eläkeasioita on hyvä miettiä etukäteen.

Eläkesäästämisen ratkaisut yleistyvät yrittäjien keskuudessa

Yhä useampi yrittäjä turvaa lakisääteisen YEL-vakuutuksen ohella oman ja perheensä tulevaisuutta säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuilla.

”Yrittäjät ovat meille kasvava asiakasryhmä, ja haluamme auttaa yrittäjiä suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan yhä paremmin”, kiteyttää Jyrki Rovio Alexandrian yrityspalveluista.

Moni yrittäjä on laskenut omia eläkepäiviään myös yritystoiminnan myymisen ja siitä saatavan kauppasumman varaan. Tämä voi kuitenkin olla riskialtista, koska esimerkiksi markkinatilanne voi muuttua merkittävästi nykyisestä. Tämä on yksi syy siihen, miksi yrittäjän kannattaa miettiä vaihtoehtoisia eläkesäästämisen ratkaisuja.

Yrittäjä voi kartuttaa omia eläkevarojaan säästämällä pienenkin summan kuukausittain. Jos sijoitat esimerkiksi kuukausittain 100 euroa rahastoon, jonka keskimääräinen vuosituotto on 5 %, on sinulla 30 vuoden päästä kasassa 81 780 euroa. Jos tämä kertynyt summa jaetaan tasaisesti 20 vuoden eläkeajalle, on sinulla kuukausittain käytettävissä 340 euroa enemmän rahaa. Kuukausittain säästettävä summa tulisi pitää riittävällä tasolla. Muutaman kymmenen euron kuukausisäästöillä kartutetut eläkevarat kun jäävät eläkevuosille jaettuna helposti liian pieniksi.

Käytännön vinkki x 3:

  • Tarkista, mikä on tavoite-eläkeikäsi. Oletko valmis jatkamaan yritystoimintaa tuohon ikään saakka?
  • Arvioi oman eläkkeesi suuruusluokka eläkelaskurilla. Onko arvioitu eläkkeesi riittävä?
  • Pohdi, haluaisitko kerryttää eläkettäsi, ja tee päätös aloittamisesta.


Tässä artikkelissa olevissa laskelmissa ei ole otettu huomioon inflaation vaikutusta, verotusta eikä mahdollisia kuluja, kuten merkintä-/lunastus-, kaupankäynti- ja hallinnointipalkkioita. Laskelmat antavat vain teoreettisen tuoton, sillä sijoitusaikana sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta. Laskelmat eivät muodosta sijoitussuositusta tai -neuvoa.

Lähteet: Alexandria Pankkiiriliike / IRO Research Oy maaliskuu 2016, n > 1000; Eläketurvakeskus (www.eläkeuudistus.fi) 2016