Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät?

  • Sijoittajan myötätuuli jatkunut pian 9 vuotta – millaisella sijoitusstrategialla eteenpäin?
  • Maailmantalouden näkymät ja optimismi vahvaa vuoden alkajaisiksi
  • Keskuspankit ja politiikan näytökset keskiössä myös 2018

Vahvaa nousua ja uusia ennätyksiä

Taakse jäänyt sijoitusvuosi oli monista politiikan pelkoskenaarioista huolimatta erittäin tuottoisa. Monella osakemarkkinalla ennätyksiä rikottiin useampaan otteeseen vuoden aikana. Valuuttakurssimuutokset heittelivät tuottoja, mutta euroissa mitattuna globaalit osakemarkkinat tuottivat noin 10 %. Perustekijät kurssinousun taustalla olivat kohdallaan läpi vuoden – yritysten hyvä tuloskehitys, matalina pysytelleet korot ja laaja-alaisesti vahvistuneet makrotalouden näkymät ruokkivat sijoittajien optimismia.


Osakemarkkinoilla vahvaa kehitystä vuonna 2017

Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät kuva 1

Parhaimmat tuotot vuonna 2017 kirjattiin kehittyviltä osakemarkkinoilla (+21 %), kun Euroopan ja Helsingin pörssit tuottivat reilut 10 %. Yhdysvalloissa osakkeet kohosivat kaikkien aikojen uusiin ennätyslukemiin, mutta euromääräisesti tarkasteltuna niiden tuotto jäi vain 7 %:iin, kun dollari halpeni euroon nähden vuodessa peräti 14 %. Korkomarkkinoilla valtionlainojen tuotto jäi nollan tuntumaan kun korot nousivat hieman ja vastaavasti maariskilisät kaventuivat. Yrityslainoista sen sijaan kirjattiin luottoluokituksesta riippuen 1-5 %:n tuotto riskilisien kaventuessa.


Euro vahvistunut reippaasti (EUR/USD 2016–2017)

Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät kuva 2

Alexandria-rahastot menestyivät ja kasvattivat pääomiaan

Alexandria-rahastot kasvattivat viime vuonna suosiotaan ja niiden hallinnoitavat varat kasvoivat yli 20 %. Vuodesta muodostui menestyksekäs niin ikään rahastojemme osuudenomistajille – vuosituotot vaihtelivat rahaston riskitasosta riippuen noin +3 %:n ja +20 %:n välillä. Salkunhoidollisesti toteutunut tuottokehitys oli myös varsin onnistunut – kaikki Alexandrian rahastot päihittivät vertailuindeksinsä vuonna 2017. Uuden vuoden alkajaisiksi osakkeet ovat allokaatiorahastoissamme lievässä ylipainossa.

Syksyllä Alexandrian rahastoperhe laajentui, kun Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa. Suomen ensimmäinen kasvuosuusmuotoinen, hajautetusti eri kiinteistötyyppeihin sijoittava erikoissijoitusrahasto kiinnosti suomalaisia suuresti: vuodenvaihteeseen tultaessa se on kerännyt jo miltei 50 miljoonan euron pääomat. Rahasto mahdollistaa vaivattoman tavan hajauttaa säästöjä ja sijoituksia yhdellä ratkaisulla useaan eri kiinteistöluokkaan.

Lähtökohdat vuoteen 2018

Maailmantalouden noususykli täyttää tänä vuonna jo 9 vuotta. Hyvä meno on jatkunut ennätyksellisen pitkään, etenkin USA:ssa. Nousu ei kuitenkaan kuole yksin vanhuuteen, vaikka oletettavasti olemmekin jo pitkällä noususyklin jälkipuoliskolla. Uuden vuoden alkajaisiksi kaikki näyttää hyvältä: riskit taloussuhdanteen heikentymisestä ovat verraten epätodennäköisiä, kaikki OECD- ja BRIC-maat kasvavat samanaikaisesti ja luottamusindikaattorit ovat keskeisimmillä talousalueilla vahvoja läpi linjan niin sijoittajien, yritysten kuin kuluttajienkin keskuudessa. Samanaikaisesti keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka jatkuu, vaikkakin astetta maltillisempana.


Ennusteet pysytelleet nousujohteisina (BKT-kasvu 2017-2019e)

Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät kuva 3

Pörssiyhtiöiltä odotetaan globaalisti noin 10 %:n tuloskasvua ja yleensä kun tulokset rokkaavat, niin myös osakkeet tuottavat. Optimismin myötä paljon hyvää on kuitenkin jo hinnoissa, sillä maailman osakkeet (MSCI World) arvostetaan tulosennusteiden valossa jo P/E-kertoimella 17, joka on selvästi yli historiallisen keskiarvotason. Kuluvana vuonna hyvää tuloskasvua odotetaan etenkin energia-, perusteollisuus- ja rahoitussektorin yrityksiltä. USA:ssa Trumpin läpiajama veroreformi vauhdittaa amerikkalaisyritysten tuloksia tästä edespäin ja tukee erityisesti niitä toimialoja, joiden yritysveroaste on korkea (esimerkiksi energiasektorin yhtiöt). Mikä siis voisi mennä pieleen?


Osakemarkkinoiden arvostuksia alueittain P/E (tulevan 12 kk:n tulosennusteet)

Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät kuva 4

Poliittiset näytelmät jatkuvat

Huolimatta siitä, että kasvuepävarmuudet loistavat poissaolollaan, aiheuttanevat politiikan näytökset jälleen kurssihermoilua vuoden edetessä. Saksassa muodostetaan kuumeisesti uutta hallitusta Merkelin johdolla vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, ja neuvottelut saattavat osoittautua haastaviksi. Italiassa puolestaan järjestetään uudet parlamenttivaalit maaliskuun alussa ja lopputuloksesta on yhtä suurta epävarmuutta kuin maan pankkisektorin tilasta. Marraskuussa puolestaan jännitetään USA:n kongressin välivaaleja, joissa republikaanien odotetaan menettävän paikkoja demokraateille. Tämä pistäisi Trumpin hallinnon toimintakyvyn entistä kovempaan testiin.

Poliittisista riskeistä on parin viime vuoden aikana opittu se, ettei niistä ole ollut markkinoilla pysyviksi suunnankääntäjiksi, vaikka ne ovat omiaan lietsomaan markkinaepävarmuutta. Pahimmat pelot ovat kuitenkin kerta toisensa jälkeen osoittautuneet aiheettomiksi, ja markkinoiden korjausliikkeet pääsääntöisesti hyviksi riskin lisäämisen paikoiksi. Uskomme, että näin on jatkossakin. Sijoitusmarkkinat, yritykset ja kuluttajat ovat sopeutuneet nopeasti muuttuvaan poliittiseen ympäristöön. Epävarmasta geopolitiikasta on siten alkanut muodosta uusi ”pysyvä olotila”.


Sijoittajien pelkokerroin ennätysalhaalla (kehitys 10 vuotta)

Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät kuva 5

Nousujuhlien jatkuessa ongelmaksi muodostuvat ennen pitkää (yltiö)optimistisiksi kohoavat odotukset. Ennusteet sekä globaalin talouskehityksen että yritysten tuloskehityksen osalta on viritetty korkealle, mikä sinänsä ei ole ongelma, mutta tällaisissa oloissa on entistä vaikeampaa ”yllättää positiivisesti”. Positiivisesti yllättäminen on kuitenkin usein edellytyksenä sijoittajien riskinottohalukkuuden kasvulle ja nouseville kursseille. Sijoittajien pelkokerroin on laskenut ennätysalhaisille tasoille, joten miltei kaikki tuntuvat olevan yksimielisiä siitä että suunta voi olla vain ylöspäin. Korjausliikkeelle olisi siis tilausta.


Ostopäälliköt optimistisia lähikuukausien talousnäkymistä

Jatkuvatko sijoittajan kissanpäivät kuva 6

Inflaatio, korot ja keskuspankit

Kolmas alkaneen vuoden koetinkivi on keskuspankkien toiminta, joka on jatkossa vähemmän elvyttävää. Sijoittajat ovat tuudittautuneet jo ennätyksellisen kauan ultramataliin korkoihin ja keskuspankkien jättimäiseen likviditeettitukeen. Tämä on johtanut kaikkien riskisijoitusluokkien monivuotiseen nousuralliin. Samalla markkinoille on syntynyt sijoittajasukupolvi, joka ei tiedä mitään normaalista korkotasosta. Velkavivutettujen sijoitusten määrä on maailmassa ennätyksellinen, ja korkojen mahdollisesti noustessa riskit tullaan hinnoittelemaan uudelleen. Vauhdikas talouskasvu sekä öljyn ja raaka-aineiden hintojen elpyminen nostattavat inflaatio-odotuksia maailmanlaajuisesti, mikä osaltaan luo pohjaa korkojen nousulle. Pitkien korkojen nousun jatkumista kannattaa siis tarkkailla 2018.

Rahapolitiikka on yhä kevyttä ja siten riskisijoituksia tukevaa, mutta suunta on jo vähitellen kääntymässä. Yhdysvaltain keskuspankki aloitti jo lokakuun 2017 alussa taseensa asteittaisen supistamisen ja suunnitelman mukaan tase supistuu vuoden loppuun mennessä 450 miljardia dollaria (lokakuun alussa tase oli 4 500 miljardia dollaria). Ohjauskorkoa USA:ssa ollaan näillä näkymin korottamassa 3 kertaa tänä vuonna. Euroopan keskuspankki taasen ilmoitti jatkavansa joukkolainojen osto-ohjelmaa ainakin syksyyn 2018, mutta kuukausittaisia ostoja supistettiin 60 miljardista eurosta 30 miljardiin euroon tämän vuoden alusta lukien.

Rahapolitiikan normalisoiminen hallitusti nykyoloista eli ilman markkinahäiriöitä on vaikea tehtävä, muttei toki mahdoton. On kuitenkin hyvä muistaa, että korkojen lähtötaso on niin matala, ettei hallittu nousu ole osakemarkkinoille aito ongelma. Se on jopa rohkaisevaa, mikäli nousu heijastaa odotuksia vahvemmasta talouskasvusta ja hallitusti kohoavasta inflaatiosta, koska se tavallaan tarkoittaa myös ”paluuta normaalin”.

Millaisella sijoitusstrategialla eteenpäin?

Perustekijät riskiä kestävän sijoittajan kannalta näyttävät nyt poikkeuksellisen hyviltä, mutta tunnelmien vaihteluihin on viisasta varautua esimerkiksi ajallisesti, maantieteellisesti ja omaisuuslajeittain hajauttamalla. Monien sijoitusluokkien arvostukset ovat pitkän nousun jälkeen kohonneet korkeiksi, eivätkä ne kestä pettymyksiä. Tehokas hajauttaminen läpi omaisuusluokkien vähentää sijoitussalkun herkkyyttä negatiivisille shokeille vuonna 2018.

Niin kauan kun pitkät korot ja inflaatio nousevat maltillisesti, poliittiset riskit pysyvät hallinnassa, ja maailmantalous sekä yritysten tulokset kasvavat kohtuullista vauhtia, pysyy alusta riskinotolle suotuisana. Lisäksi kun osakemarkkinoiden tarjoama tulos- ja osinkotuotto ja kiinteistöjen tarjoamat vuokratuotot ylittävät lähellä nollaa liikkuvan riskittömän korkotuoton leveällä marginaalilla, ovat perusteet osakkeiden ja kiinteistöjen ylipainottamiselle kohdallaan.

Toivotan menestyksekästä sijoitusvuotta 2018!

Tero Wesanko

päästrategi, Alexandria(Lähteet: Alexandria, Bloomberg, ThomsonReuters, OECD)


Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.