Jokaisessa meissä asuu rahastosijoittaja

Suomalaisia rahastosijoittajia on noin miljoona, eli joka kuudes suomalainen omistaa rahasto-osuuksia.

Rahastot ovat arkipäivää

Rahastosijoittaminen alkoi Suomessa noin 30 vuotta sitten, ja rahastosijoittajien määrä on tänä aikana kasvanut merkittävästi. Rahastojen suosioon lienee monia syitä, mutta tässä niistä muutamia.

Tilisäästämisen korot ovat laskeneet

Pankkien talletuskorot ovat olleet matalalla jo vuosia. Saadakseen varoilleen järkevää tuottoa moni suomalainen on aloittanut rahastosijoittamisen.

Rahastojen valikoima on laajentunut

Rahastojen kirjo on nykypäivänä hyvin laaja. Rahastosijoittajalla on valittavanaan paljon erilaisia rahastovaihtoehtoja niin markkina-alueen, tuotto–riski-suhteen kuin sijoituskohteidenkin näkökulmasta.

Rahastojen merkintä ja sijoitusten seuranta ovat helpottuneet

Rahastojen merkintä, vertailu ja seuranta on entistä helpompaa verkon kautta. Lisäksi jatkuva, kuukausittainen rahastosijoittaminen on palvelumallina yleistynyt ja tehnyt säästämisestä ja sijoittamisesta helppoa – kuukausittainen säästösumma kun siirtyy automaattisesti sovittuna päivänä rahastoon.

Valmis hajautus auttaa hallitsemaan riskiä

Rahastot ovat valmiiksi hajautettuja sijoitusratkaisuja. Rahaston salkunhoitajan tehtävänä on hoitaa rahaston sijoituksia rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Valmis hajautus auttaa tavallista rahastosijoittajaa oman rahastosalkkunsa riskin säätämisessä.

Suomalaiset rahastosijoittajina

Suomalainen on sijoittajana hyvin maltillinen. Suuria riskejä ei haluta ottaa, minkä vuoksi suositaan valmiiksi hajautettuja ratkaisuja. Myös helppous korostuu – mitä vaivattomampaa sijoittaminen on, sitä todennäköisemmin siinä onnistutaan.

Mihin rahastoihin suomalaiset sijoittavat? Kysyimme tätä Alexandrian vanhemmalta sijoitusneuvojalta Ville Härkäseltä.

”Kun rakennamme asiakkaillemme sopivaa rahastosijoittamisen ratkaisua, korostuu tavoitteellisuus: mitä asiakas haluaa sijoittamalla saavuttaa ja millä aikavälillä. Yleensä salkun perusta rakennetaan maltillisen riskin rahastojen pohjalle. Jos asiakas haluaa tavoitella korkeampaa tuottoa, voidaan rajattu osa rahastosalkusta allokoida korkeamman tuotto-riski-profiilin rahastoihin.”

Kuinka paljon rahastosijoituksesi tuottavat?

Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta, mutta toisaalta tässä helppoudessa voi myös olla kääntöpuolensa. Usein rahastosijoittaja ei kovin aktiivisesti seuraa oman rahastosalkkunsa kehitystä tai pohdi tarkemmin, miten oman rahastosalkkunsa rakentaa.

Milloin olet viimeksi tarkastanut, miten omat rahastosijoituksesi tuottavat? Tämä on asia, joka monelta rahastosäästäjältä jää vaille huomiota. Toinen asia on rahastosalkun allokaatio eli se, mihin rahastoihin säästetään. ”Törmään usein asiakkaiden kanssa tilanteeseen, jossa rahastosijoittaminen on aloitettu esimerkiksi viisi vuotta sitten, mutta sijoitusten kehitysten tarkastelua ja mahdollisia päivitystarpeita ei ole tarkasteltu koskaan”, kertoo Alexandrian vanhempi sijoitusneuvoja Ville Härkänen.

Esimerkiksi Alexandria-rahastojen tuottohistoriaa on helppoa seurata Rahastot tänään -sivulta ja oman rahastosalkun kehitystä Oma Salkku -palvelusta. ”Vaikka seuranta on helppoa verkon kautta, on omaa säästämistä ja sijoittamista hyvä käydä läpi tasaisin väliajoin. Siksi me tapaamme asiakkaamme vähintään kerran vuodessa varmistaaksemme, että asiakas pysyy ajan tasalla omien varojensa kehityksestä”, Härkänen jatkaa.

Miten aloittaa rahastosijoittaminen?

Rahastosijoittamisessa tärkeintä on tavoitteen asettaminen ja aloittaminen. Pohdi, mitä haluat rahastosijoittamisella saavuttaa. Haaveiletko uudesta asunnosta vai haluatko yksinkertaisesti kasvattaa taloudellista turvaa tulevaisuutta ajatellen? Kun tavoite on tiedossa, on helpompaa valita myös sijoituskohteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Myös oman talouden hallinta on konkreettinen osa rahastosijoittamisen aloittamista. Jos tuntuu siltä, että rahat eivät yksinkertaisesti riitä jatkuvaan sijoittamiseen, on hyvä tarkastella omaa rahankäyttöä. Lisää vinkkejä oman talouden hallintaan löydät Tavoitteellisen säästäjän muistilistasta.


New Call-to-action