Julkinen varoitus ja seuraamusmaksu Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle

08.03.2017

Finanssivalvonta on 6.3.2017 antanut Alexandria Pankkiiriliikkeelle julkisen varoituksen, joka perustuu Finanssivalvonnan syksyllä 2015 aloittamaan teematarkastukseen. Tarkastus kohdistui sijoitusneuvontaan liittyvään selonottovelvollisuuteen. Finanssivalvonnan näkemys on, että Alexandria Pankkiiriliike ei ollut vuonna 2015 riittävän tarkasti noudattanut sijoituspalvelulain asettamia vaatimuksia koskien joiltakin asiakkailta hankittuja tietoja, sijoitustuotteen soveltuvuuden arviointia sekä näiden tietojen dokumentointia. Finanssivalvonta määräsi Alexandria Pankkiiriliikkeelle myös 90 000 euron seuraamusmaksun. Seuraamusmaksun suuruus määräytyy yhtiön vuoden 2014 liikevaihdon perusteella.

Päätöksessä mainitut puutteet eivät liity Alexandrian tarjoamiin säästö- ja sijoitustuotteisiin, eikä niistä ole aiheutunut vahinkoa asiakkaille. Yhtiö ei ole myöskään saanut asiakkailta tätä asiaa koskevia valituksia tai vaatimuksia.

Alexandria oli asiakaspalvelun ja sijoitusneuvonnan jatkuvan kehittämisen puitteissa jo ryhtynyt korjaamaan puutteita, jotka tarkastuksessa havaittiin. Kaikki tarkastuksessa havaitut seikat on korjattu. Alexandria on toiminut niin tarkastuksen aikana kuin sen jälkeenkin hyvässä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.