Katseet uutisotsikoista perusasioihin

  • Hyviä sijoitustuottoja vuodelta 2016
  • Alexandria-rahastot kasvattivat suosiotaan
  • Vahvistuvat talousnäkymät sijoittajan myötätuulena 2017
  • Riskinottohalu säilynyt, yritysten tuloskasvulta odotetaan paljon
  • Tehokas hajauttaminen ensiarvoisen tärkeää

Sijoitusvuotta 2016 leimasivat äkilliset tunnelmien vaihtelut ja epävarmuus niin kansainvälisen politiikan, keskuspankkien toiminnan, kuin globaalin talouskasvun suunnasta. Tästä huolimatta maailman osakkeet tuottivat euromääräisesti yli 10 % ja Helsingin pörssi jopa reilut 13 %. Korkomarkkinoilla valtionlainat tuottivat hieman edellisvuotta paremmin (3 %), ja yrityslainamarkkinoiltakin kirjattiin 4-6 %:n tuottoja. Harva osasi odottaa vahvaa sijoitusvuotta pelkästään päivän otsikoita lukemalla.

Sijoittajalle uutisvirran perässä tempoilu on harvemmin voittajastrategia: pahimmat pelot osoittautuvat yleensä aiheettomiksi, ja kurssilaskut otollisiksi riskin lisäämisen paikoiksi. Näin kävi myös päättyneenä vuonna. Sijoitusmarkkinat, yritykset ja kuluttajat sopeutuvat yllättävän nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Kun pöly laskeutuu, kääntyvät katseet markkinoilla aina takaisin perusasioihin – kuten yritysten tuloskasvuun ja arvostustekijöihin.

Uusi vuosi on käynnistynyt valoisempien näkymien vallitessa ja sijoittajien riskinottohalukkuus on säilynyt korkeana. Tänä vuonna jännitetään useita vaaleja mm. Euroopassa. Poliittisista riskeistä opittiin kuitenkin jo viime vuonna se, ettei niistä ollut pysyviksi suunnankääntäjiksi. Mutta kuoppaisuutta ne voivat jälleen tuoda matkan varrelle.

Loppuvuosi varmisti osakesijoittajan tuotot 2016 (euromääräiset tuottoindeksit)

Markkinakatsaus 2017 kuva 1

Alexandria-rahastot kasvattivat pääomiaan

Alexandria-rahastot kasvattivat viime vuonna suosiotaan ja niiden pääomat kasvoivat lähes +30 %. Tuottomielessä vuodesta muodostui rahastojemme osuudenomistajille niin ikään myönteinen – vuosituotot vaihtelivat rahaston riskitasosta riippuen 2-5 %:n välillä.

Sijoitustoiminnallisesti vuosi oli verraten haasteellinen. Vuoden ensimmäinen puolisko markkinoilla pääosin synkisteltiin ja esimerkiksi Euroopan markkinat painuivat pahimmillaan yli 10 % pakkaselle. Loppuvuodesta sen sijaan nähtiin reipas kurssiralli.

Rahastosalkkujen riskinotto pidettiin läpi vuoden hallitun konservatiivisena, mikä osaltaan johti myös edellisvuotta maltillisempiin tuottoihin. Normaalin talous- ja markkina-analyysin ulkopuolisten ajureiden vaikutus erityisesti osakemarkkinoiden liikkeisiin oli huomattava. Erityisen haastavaa kehitys oli sekä Euroopan että Yhdysvaltain osakkeiden osalta, joissa arvo- ja kasvuosakkeiden sekä kokoluokaltaan pienten ja suuren yhtiöiden voimakkaat tuottoerot johtivat siihen, että näiden markkina-alueiden osakemarkkinarahastot jäivät jälkeen vertailuindekseistään.

Rahastojen korkomarkkinoiden allokaatio toimi sen sijaan erinomaisesti vuonna 2016. Valtionlainamarkkinoiden korvaaminen salkuissa sekä USA:n että Euroopan High Yield- sekä Investment Grade –yrityslainoilla ja kehittyvien markkinoiden lainoilla oli Alexandria-rahastoille selvä positiivisen lisäarvon lähde.

Alexandria-rahastojen tuottokehitys, 5 vuotta (30.12.2011 – 30.12.2016)

Markkinakatsaus 2017 kuva 2

Lähtökohdat vuoteen 2017

Globaali suhdannekuva jatkaa piristymistään Yhdysvaltain ja kehittyvien maiden toipuvan kasvun vetämänä. Talouden ennakoivat indikaattorit, kuten ostopäällikköindeksit kertovat kasvun jatkumisesta lähes kaikilla päämarkkina-alueilla. Vahvistuva talousnäkymä toimii sijoittajalle isona myötätuulena vuonna 2017.

Teollisuusmaiden järjestö OECD ennustaa, että maailmantalouden kasvu kiihtyy tänä vuonna 3,3 %:iin ja edelleen 3,6 %:iin vuonna 2018. Euroopan kasvuepävarmuudet ovat myös vähentyneet, vaikka politiikan näytökset todennäköisesti aiheuttavatkin hermoilua vuoden edetessä. Vaaleja on luvassa mm. Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa. Sijoittajat jännittävät myös Trumpin valtakauden käynnistymistä ja Brexit-neuvottelujen käytännön alkamista. Arviot Trumpin laajamittaisesta finanssipoliittisesta elvytyksestä USA:ssa sekä öljyn ja raaka-aineiden hintojen selvä elpyminen nostattavat paitsi talouskasvuodotuksia, myös inflaatio-odotuksia maailmanlaajuisesti.

Yritysten tuloskasvulle on hyvät lähtökohdat, kun globaalit talousnäkymät ovat laajalla rintamalla vahvistuneet, ja markkinoilla on odotuksia syklin pidentymisestä. Maailman pörssiyhtiöiden ennustetaan kasvattavan tuloksiaan jopa noin 13 %:lla vuodesta 2016. Odotukset ovat voimakkaampia kuin moneen vuoteen. Vuoden alun tuloskasvuodotuksilla on ollut vahva korrelaatio osakkeiden toteutuneisiin euromääräisiin tuottoihin viimeisen 5 vuoden aikana globaalilla tasolla, mikä mielestämme lupaa hyvää alkaneelle vuodelle.

Tämän hetkisiin odotuksiin on kuitenkin suhtauduttava vielä terveellä varauksella, koska analyytikot ovat usein taipuvaisia nk. vuoden alku –optimismiin. Viime vuosina tuloskasvua merkittävästi painaneen energia- ja raaka-ainesektorin näkymät näyttävät kuitenkin paremmilta 2017, kun hinnat ovat elpyneet reippaasti viime vuoden pohjiltaan. Hintoja tukee osaltaan myös kehittyvien markkinoiden vahvistuneet kysyntänäkymät. Rahoitussektori saa tukea nousevista koroista, ja kulutustuote- ja palvelusektorin yhtiöt puolestaan vahvistuneesta työllisyydestä ja kuluttajien luottamuksesta.

Talouskasvu kiihtymässä globaalisti (2014 – 2018 OECD:n ennusteet)

Markkinakatsaus 2017 kuva 3

Korot ja keskuspankit

Keskuspankkeja seurataan tarkasti myös alkaneena vuonna, koska niiden suunta vaikuttaisi olevan vähitellen muuttumassa. Euroopan keskuspankin (EKP) ilmoitus osto-ohjelman supistamisesta oli sijoittajille vihje siitä, että nollakorot ja elvytys eivät ole ikuisia. Mutta EKP pitää elvytysohjelmansa käynnissä vielä koko vuoden 2017, joten toistaiseksi huolta korkojen nopeasta euroalueella ei ole. USA:n keskuspankki Fed kiristää jo rahapolitiikkaansa, mutta maltilla, eikä sen nostoista muodostu ongelmaa vielä tänä vuonna. Ohjauskorkoja on nostettu USA:ssa paljon hitaammin kuin maan talous todellisuudessa sallisi.

Markkinoille kevyen rahapolitiikan asteittainen vähentyminen ja korkojen nousu on kuitenkin psykologinen koetinkivi, sillä sijoittajat ovat hengittäneet matalia korkoja ja elvytysdopingia jo 8 vuotta. Samassa ajassa maailman osakkeet ovat euromääräisesti tuottaneet jopa 230 %. Kun USA:ssa vihjattiin elvytyksen vähentämisestä (tapering) vuonna 2013, nähtiin hetkellisesti voimakasta laskua sekä osake- että velkakirjamarkkinoilla.

Korkojen nykyinen lähtötaso on kuitenkin niin matala, ettei hallittu nousu ole osakemarkkinoille aito ongelma. Se on jopa rohkaisevaa, mikäli nousu heijastaa odotuksia vahvemmasta talouskasvusta ja maltillisesti kohoavasta inflaatiosta, koska se tavallaan tarkoittaisi myös ”paluuta normaaliin”.

Pitkät korot nousseet, mutta yhä historiallisen alhaisilla tasoilla (kehitys 8 vuotta)

Markkinakatsaus 2017 kuva 4

Onko markkinoilla kuplahinnoittelu?

Osakkeet ja muut riskisijoitusluokat ovat jo useamman vuoden nousseet vaihtoehtojen puutteessa, kun samanaikaisesti korot ovat painuneet historiallisen alas keskuspankkien massiivisten tukitoimien seurauksena. Alhaiset reaalikorot ovat ruokkineet ja ruokkivat jatkossakin tuottojen hakemista korkeariskisemmistä sijoituskohteista. Osakkeet ovat nousseet pitkälti yritysten tuloskasvun tahdissa, eli klassista arvostuskuplaa ei ole päässyt syntymään. Mutta halpoja osakkeet eivät enää ole, ja alkaneena vuonna tarvitaankin konkreettista näyttöä tuloskasvusta, jotta nykyiset arvostustasot olisivat perusteltavissa.

Mahdolliset kuplan ainekset saattavat piillä velkakirjamarkkinoilla – sekä valtionlainoissa että joissakin yrityslainoissa. Hinnat ovat historiallisen korkealla, ja jo pitkään jatkuneessa tuottojahdissa lainoja on ostettu viime vuosina jopa negatiivisella korolla, esimerkiksi keskuspankkien osto-ohjelmien ja deflaatio-odotusten vuoksi. Nyt inflaatio on kuitenkin vähitellen nostamassa päätään, pitkät korot nousseet ja keskuspankit muuttamassa linjaansa. Korkosijoittajille voikin tulevaisuudessa olla luvassa kylmää kyytiä. Tosin keskuspankit omalla toiminnallaan mahdollista velkakirjakuplaa haluavat tuskin puhkaista, ja mikäli niin sattuisi käymään, tulisivat silloin alas myös osakkeet.

Osakemarkkinoiden arvostustasoja alueellisesti 1/2017 (arvostuskertoimissa12 kk ennakoidut tulokset & tasearvot)

Markkinakatsaus 2017 kuva 5

Hyödynnä korjausliikkeet hajauttamalla ajallisesti

Perustekijät sijoittajan kannalta eivät ole muuttuneet heikommiksi, mutta pitkän nousun jälkeen äkillisiin tunnelmien vaihteluihin on alkaneena vuonna syytä varautua ajallisesti ja maantieteellisesti hajauttamalla. Riskisempien sijoitusluokkien arvostukset ovat monin paikoin kohonneet jo yli historiallisten keskiarvotasojen, ja korjausliike olisikin siten tervetullut. Tosin historia on monesti opettanut, että mitä enemmän ja kovaäänisemmin korjausliikettä odotetaan, sitä todennäköisemmin se jääkin tulematta.

Niin kauan kun pitkät korot nousevat maltillisesti, poliittiset riskit pysyvät hallinnassa, ja maailmantalous sekä yritysten tulokset kasvavat kohtuullista vauhtia, on alusta riskinotolle mielestämme yhä suotuisa. Lisäksi kun osakemarkkinoiden tarjoama tulos- ja osinkotuotto ylittää lähellä nollaa makaavan riskittömän korkotuoton leveällä marginaalilla, on perusteita liialliselle varovaisuudelle vaikea löytää. Tehokas hajauttaminen läpi omaisuusluokkien vähentää sijoitussalkun herkkyyttä negatiivisille shokeille myös vuonna 2017. Tätä strategiaa toteutamme määrätietoisesti Alexandria-rahastoissa.

Toivotan menestystä sijoitusvuoteen 2017!


Tero Wesanko

Päästrategi, Alexandria(Lähteet: Alexandria, OECD, Bloomberg)


Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.