Lomaile rauhassa, sijoitusten vuoksi ei kannata hötkyillä

Lomaa ei kannata pilata murehtimalla brexitiä, pörssikursseja tai korkoja. Fiksun sijoittajan ei tarvitse hötkyillä, kun perustat ovat kunnossa ja sijoitusstrategia selvillä.

Kun politiikan laineet tyrskyvät, pörssissä ja rahamarkkinoilla rytisee jonkin aikaa, kunnes tilanteet tasaantuvat ja käyrät oikenevat. Tunteet vaikuttavat enemmän kuin järki ja hätäisimmät ryhtyvät panikoimaan.

Sijoittajakonkarit pitävät tällaisia äkillisiä häiriöitä mitä parhaimpina aikoina vaurastua: he ostavat halvalla arvotavaraa, kun muut hätäpäissään myyvät.

Yksi maailman menestyneimmistä ja seuratuimmista sijoittajista Warren Buffet kirjoitti vuonna 2008 perustamansa sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille, että hinta on se mitä maksat, arvo on se mitä saat. Buffett sanoo ostavansa sekä sukkia marketista että osakkeita pörssistä silloin, kun ne ovat alennuksessa.

Sijoituksia kannattaa ajatella pitkäaikaisiksi, vähintäänkin useamman vuoden päähän ulottuviksi, mutta mieluummin useamman kymmenen vuoden päähän. Sijoitusten hajautus on tapa välttää suurimmat karikot. Hajautuksen muotoja ovat ajallinen hajauttaminen, maantieteellinen hajauttaminen, toimialoittainen hajauttaminen sekä hajauttaminen eri omaisuuslajeihin.

Hyvin tärkeä on ajallinen hajauttaminen: kannattaa mieluummin sijoittaa säännöllisesti eri aikoina pienempiä summia kuin laittaa kaikki kerralla samaan kohteeseen. Näin välttyy ostamasta osakkeita tai rahasto-osuuksia kaikkein kalleimmissa pörssihuipuissa ja salkkuun sattuu myös kurssinotkahdusten aikaisia edullisempia eriä.

Pitkän ajan peli

Taas Warren Buffetia mukaillen: Ajattele raha pitkän ajan pelinä.

Vuoden 2014 sijoittajakirjeessään Buffett kehotti sijoittamaan vuosikymmenien tähtäimellä. Sijoittajien pitää keskittyä vaurastumiseen elinaikanaan, eikä pikavoittoihin suurten kurssiheilahdusten markkinoilla.

Buffetin neuvoja noudattavat jo monet suomalaiset piensijoittajatkin. Turbulenttisina aikoina he joko käyttävät tilaisuutta tehdä edullisia ostoksia strategiansa mukaan tai tyytyvät odottelemaan tyynempiä aikoja.

Katse horisonttiin

Pitkäjänteisyyden korostamista painottaa myös Alexandrian päästrategi Tero Wesanko katsauksessaan Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen:

”Aikahorisontti sijoituksissa tulee asettaa aina riittävän pitkälle, ja olisi perusteltua pyrkiä kurottamaan katse tämän, pohjimmiltaan poliittisen kriisin, yli."

”Ailahtelevassa ympäristössä sijoitusten ajallinen ja kansainvälinen hajauttaminen osoittaa myös tyypillisesti vahvuutensa, mikä puoltaa Alexandrian Manager-rahastojenkin sijoitusfilosofiaa. Vaikka osakkeet ovat nyt laskeneet ympäri maailmaa, niin myönteisten valuuttavaikutusten (etenkin EUR/USD) kautta rahastojen arvonlasku maltillistui Pohjois-Amerikan osakepainotuksen vuoksi”, Tero Wesanko toteaa.

Rahastosijoitusten hyvä puoli on se, että ne eivät maksa veroja tuotoistaan, vaan tuotot lisätään rahasto-osuuksiin ja ne kasvavat näin korkoa korolle –vaikutuksen vuoksi lisää tuottoa. Verotus siirtyy tuoton osalta siihen aikaan, kun rahasto-osuudet myydään.