Markkinakatsaus Q4/2014: Kriisiotsikoita ja hyviä sijoitustuottoja

Päättynyttä sijoitusvuotta leimasivat moninaiset yllätykset. Harva asiantuntija vielä vuoden 2014 alussa osasi ennakoida syviä geopoliittisia kriisejä, voimakkaita valuuttaliikkeitä tai raakaöljyn hinnan romahdusta. Harva myöskään osasi odottaa vahvaa sijoitusvuotta pelkästään kriisiotsikoita lukemalla.

Markkinoilla nähtiin korjausliikkeen oireiluja vuoden loppua kohden, joiden aikana osakkeet painuivat syvimmillään reilut 10 % ja yrityslainoissakin nähtiin 2-3 %:n kuoppa. Tämän jälkeen kurssit kuitenkin palautuivat taas uusiin huippuihin. Sijoittajien lisääntynyt hermoilu ei ole tullut isona yllätyksenä, sillä uskoa nousun kestävyyteen testaillaan nyt aiempaa voimakkaammin miltei kuusi vuotta kestäneen nousujakson jälkeen. Uutisvirran perässä tempoilu ei kuitenkaan yleensä ole kannattanut, eikä se ole ollut voittajastrategia nytkään: pahimmat pelot ovat osoittautuneet aiheettomiksi, ja kurssilaskut oiviksi riskin lisäämisen paikoiksi. Uskomme saman tarinan toistuvan jatkossakin.

Tuottomielessä vuodesta 2014 muodostui vähintäänkin kohtuullinen – maailman osakemarkkinat tuottivat euromääräisesti jopa 19,2 %. Osakemarkkinoiden tuottojen hajonta oli kuitenkin verraten suurta, ja lisäksi euron merkittävä heikentyminen vuoden aikana paransi tuottoja maailmalta. Yhdysvalloissa S&P 500 osakemarkkinaindeksi nousi uusiin huippuihin ja tuottoa kertyi noin 15 % dollareissa mitattuna, mutta kun euro heikkeni dollarin suhteen, niin euromääräiselle sijoittajalle kurssinousua kertyi lähes 30 %. Samaan aikaan Euroopassa osakkeet tuottivat ”vain” reilut 7 % ja Suomessa osingot huomioiden noin 10 %.

Kehittyvillä markkinoilla meno oli epätasaista ja kokonaisuutena niiden tuottokertymä jäi nollan tuntumaan, mutta euron heikentyminen nosti euromääräisesti tarkasteltuna tuotot reilut 10 % plussalle. Alueellisesti Venäjä jäi heikoimmaksi pörssiksi noin 40 % pakkaslukemilla, kun taas suotuisaa kehitystä osoitti Intian pörssi, joka nousi euromääräisesti tarkasteltuna reilut 45 %. Myös Kiinan osakemarkkinat pärjäsivät vahvasti, ja niitä avitti mm. listattujen mannerkiinalaisten yhtiöiden kaupankäynnin vapautuminen ulkomaisille sijoittajille marraskuun lopussa. MSCI China –indeksi tuotti päättyneenä vuonna euromääräisesti 23 % ja Shanghai Composite –indeksi peräti 70 %.

Yllätyksiä myös korkomarkkinoilla

Kun osakemarkkinoilla tuotot olivat hyviä, niin voisi olettaa että valtiolainojen tuotto olisi samaan aikaan ollut vaatimaton. Poikkeuksellisesti euroalueen valtiolainojen tuotto kipusi kuitenkin noin 13 %:iin pitkien korkojen yhä laskiessa keskuspankkiodotusten ja rajun likviditeetin ohjaamina. Vuoden epäloogisuuksia täydentää se, että yrityslainojen tuotot jäivät osakkeiden ja valtionlainojen tuottoja heikommiksi, kun investment grade –lainat tuottivat 6 % ja high yield –lainat noin 2 %. Alkaneena vuonna korkosijoittaminen on entistä vaikeampaa, kun hyviä tuottotasoja on haastavaa löytää ja samanaikaisesti pelätään FEDin rahapolitiikan kiristämistä.

Maailmantalous kasvu-uralla 2015

Loppuvuodesta Yhdysvaltojen taloudesta raportoitiin hyviä tai erittäin hyviä lukuja kun mm. uusien työpaikkoja syntyi odotettua enemmän, teollisuuden ostopäällikkökyselyt olivat vahvoja ja asuntomarkkinoiden aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla. USA:n kolmannen neljänneksen talouskasvuksi raportoitiin huimat 5 % vuositasolla, mikä tarkoittanee sitä, että koko viime vuoden talouskasvu tulee luultavimmin ylittämään odotukset ollen noin 2,5 %. Yhdysvaltojen osalta talouden vahvuus on ollut selvää jo pidempään, ja markkinoita askarruttaa enemmän nyt se, milloin maan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan. Ohjauskoron nosto ei luultavasti vaaranna USA:n talouskasvua, mutta odotettu likviditeetin vähentyminen voi aiheuttaa negatiivisia heijastuksia varsinkin kehittyvien talouksien kasvulle sekä globaalisti sijoitusmarkkinoille.

Euroopassa talouden luvut ovat olleet kroonisesti laimeita, mutta tilastoja on alettu lukemaan käänteisesti – huonot tilastot ovatkin olleet ”hyviä tilastoja”, sillä ne kasvattavat markkinoiden odotuksia EKP:n tukitoimien lisäämisestä. Euroalueen painuminen deflaatioon joulukuussa, Saksan talouden heikko aktiviteetti ja Ranskan nollan tuntumassa oleva kasvu eivät ainakaan ole vähentäneet EKP:n paineita aloittaa määrällistä elvytystä. Kehittyvillä markkinoilla Venäjä on saanut paljon tilaa otsikoissa, kun maa ajautui kriisiin öljytulojen laskiessa ja toisaalta kauppapakotteiden purressa. Euroopalle Venäjän kriisi on kauppapakotteiden kautta tietynlainen haaste, mutta Venäjän viennin osuuden ollessa Euroopan taloudesta vain noin prosentin luokkaa, on haaste kuitenkin rajallinen.

Lähtökohdat vuoteen 2015?

Globaali suhdannekuva jatkaa alkaneena vuonna piristymistään Yhdysvaltain ja Aasian kasvun vetämänä sekä halventuneen öljyn tukemana. Latinalainen Amerikka, Venäjä ja Itä-Eurooppa painiskelevat sen sijaan vielä suurissa vaikeuksissa. Öljyn ja raaka-aineiden hintojen lasku painaa inflaatiota nyt maailmanlaajuisesti, joten keskuspankkien elvytystoimien jatkuminen ja jopa lisääntyminen näyttää hyvin todennäköiseltä, mikä antaa sekä reaalitaloudelle että sijoitusmarkkinoille oman tukensa. Varsinkin Euroopan ja Japanin keskuspankeilta odotetaan uusia elvytysohjelmia, eikä Yhdysvaltain keskuspankinkaan uskota kiirehtivän rahapolitiikan kiristämistä.

Perustekijät sijoittajan kannalta eivät siten ole muuttuneet heikommiksi, mutta äkillisiin tunnelmien vaihteluihin on alkaneena vuonna syytä varautua esimerkiksi ajallisesti ja maantieteellisesti hajauttamalla. Riskisempien sijoitusluokkien arvostukset ovat pitkän nousun jälkeen kohonneet, mutta toisaalta huolestuttavia kuplan merkkejä ei (vieläkään) ole ilmassa. Niin kauan kun geopoliittiset riskit pysyvät hallinnassa, ja maailmantalous sekä yritysten tulokset kasvavat kohtuullista vauhtia on alusta riskinotolle yhä suotuisa. Lisäksi kun osakemarkkinoiden tarjoama tulos- ja osinkotuotto ylittää riskittömän korkotuoton historiallisen leveällä marginaalilla on perusteita osakeylipainon keventämiselle tai liialliselle varovaisuudelle vaikea löytää.Kirjoittaja: Tero Wesanko, Päästrategi, Alexandria

Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.