Markkinakommentti – joulukuu 2021

Tutut teemat markkinoiden huolena

Sijoitusmarkkinoiden sentimentti on jälleen heikentynyt korona- ja inflaatiohuolien voimistuttua, mutta tässäkään ympäristössä osakemarkkinoilla ei ole nähty viime kuukausina paljon mediassa peräänkuulutettua korjausliikettä. Kurssiheilunta on voimistunut jonkin verran, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -osakeindeksi on vain noin 2,5 % huippunoteerauksen alapuolella ja MCSI Europe -indeksi on laskenut lyhyellä tähtäimellä noin 5 % – varsin pieniä liikkeitä siis.

Uusi variantti pääpuheenaiheena

Omikron-koronavariantti nousi melko nopeasti huolenaiheeksi marraskuun lopulla, kun ilmeni, että se on herkkä tarttumaan. Tässä vaiheessa ei ole vielä selvää, kuinka hyvän suojan nykyiset käytössä olevat rokotteet antavat virusmuunnokselle. Nykytietojen valossa variantti on tosiaan helposti tarttuva ja on levinnyt jo lukuisiin maihin, mutta se aiheuttaa lievän sairastuvuuden eikä johda kovin herkästi sairaalahoitoon. Rokotteiden antamaa suojaa ko. variantille vielä tutkitaan, mutta varhaisten arvioiden mukaan nykyrokotteet antavat ainakin kohtuullisen suojan.

Sijoitusmarkkinoilla omikron painoi aluksi kursseja laskuun, mutta kurssilasku jäi varsin vaatimattomaksi. Jos verrataan nykytilannetta viime vuoden koronaympäristöön, niin nyt ollaan paljon paremmassa asetelmassa sijoitusmarkkinoiden suhteen. Länsimaiden rokotekattavuus on varsin hyvä (vuonna 2020 rokotekattavuus oli 0 %), yritykset ja väestö ovat oppineet toimimaan koronarajoitusten vallitessa, eikä talouden äkkipysäys ole siksi todennäköinen. Voidaan myös nostaa esille se, että kun viime vuonna rajoitustoimia otettiin käyttöön, niin tuolloin markkinoita huoletti talouden ajautuminen pitkäkestoisesti heikkenevälle uralle – kuluva vuosi on kuitenkin ”opettanut”, että talouden aktiviteetti palautuu nopeasti heti kun (mahdollisia uusia) koronarajoituksia päästään purkamaan. Rajoitusten taloutta hidastava vaikutus on kiistaton, mutta toisaalta huolet talouden ajautumisesta taantumaan tai erityisen heikolle uralle ovat ylimitoitettuja.

Inflaatiopaineet edelleen pinnalla

Inflaatiopaineet ja niistä kumpuavat huolet keskuspankkien rahapolitiikan nopeasta kiristymisestä rasittavat omikron-variantin ohella markkinasentimenttiä. Kuten jo pidempään on ollut nähtävissä, erityyppiset kapasiteetti- ja saatavuusongelmat ovat lisänneet hintapaineita yhtäaikaisesti voimistuneen investointi- ja kulutuskysynnän kautta, minkä lisäksi raaka-aineiden ja energian hinnat ovat lisänneet inflaatiopaineita. Vaikka hintapaineiden odotetaan vähitellen helpottavan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla, niin taso on kuitenkin sen verran koholla, että keskuspankkien (EKP, FED) rahapoliittisen tuen supistaminen on aivan selvää. Esimerkiksi FED tulee ajamaan joukkolainojen osto-ohjelman alas lähikuukausina ja markkina ennakoi 2-3 ohjauskoron nostoa ensi vuodelle. EKP supistaa niin ikään joukkolainojen osto-ohjelmia reippaasti, mutta ohjauskoron nosto näyttää epätodennäköiseltä. Inflaatio ja vahva talouskasvunäkymä tukevat odotusta, että korkotaso nousee tulevina kuukausina jonkin verran.

Talous- ja tuloskasvunäkymät varsin valoisat

Vuoden 2022 talouskasvunäkymä on varsin positiivinen eikä talouskasvuhuolille ole mielestämme katetta: Yhdysvalloissa ja euroalueella konsensusennuste vuodelle 2022 on noin 4 % ja vielä 2023 talouskasvu olisi trendikasvun tasolla. Kiinan kasvu tulee väistämättä hidastumaan tulevana vuonna lähemmäksi virallista 6 %:n kasvutavoitetta. Talouden aktiviteettia rajaavat yhä tutut tekijät, kuten kapasiteetti- ja saatavuusongelmat, työmarkkinoiden yllättävän hidas palautuminen sekä luonnollisesti korona. Tästä huolimatta näyttää selvältä, että globaali talouskasvu jatkuu hyvällä tasolla tulevana vuonna, eikä sellaisia merkittäviä riskejä, jotka voisivat rapauttaa positiivisen kuvan, ole helppo tunnistaa.

Positiivinen talouskasvunäkymä, yhä keveänä jatkuva rahapoliittinen tuki ja merkittävien riskitekijöiden puuttuminen tukevat sijoitusmarkkinoiden näkymiä. Jos tarkastellaan vuoden 2021 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tuloskausia, niin viesti on ollut erittäin positiivinen: marginaalipaineet on pystytty kompensoimaan kulukontrollilla, hinnankorotuksilla sekä vahvan liikevaihdon ja kysynnän tuella. Perinteisten korko-omaisuusluokkien potentiaali on yhä rajautunut: matala absoluuttinen korkotaso ja odotus korkojen noususta rasittavat laajalti – toki esimerkiksi yrityslainojen riskilisissä on yhä tilaa kaventua, mikä kompensoisi korkojen nousua. Tuottoympäristö on kuitenkin yhä totutun kaltainen – osakesijoituksille on vaikea löytää houkuttelevia vaihtoehtoisia tuotonlähteitä, ainakaan perinteisistä, likvideistä omaisuusluokista. Näin ollen jatkamme Alexandrian varainhoitorahastoissa osakesijoitusten ylipainottamista, vaikka lähiaikoina markkinaturbulenssi voikin olla kohtuullista.

Salkkumuutokset

Alexandrian varainhoitorahastoissa ei tehty allokaatiomuutoksia marraskuussa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö