Markkinakommentti syyskuu 2021

Valoisa talouskasvunäkymä

Talouden kasvuennusteiden pohjalta talouskasvu jatkuu ripeänä vielä pitkään ja vaikka kuluvan vuoden rajuimman kasvuvaihteen odotetaan jo hidastuvan, niin tasoltaan kasvun odotetaan olevan vahvaa myös vuoden 2022 aikana. Viime viikkoina talouden tilastot ovat ollet kuitenkin pitkälti odotusten mukaisia, positiiviset yllätykset ovat hiipuneet, mikä osaltaan kertoo ennusteiden olevan melko hyvin kohdallaan.

Nykytilanne on makrotalouden osalta sikäli erikoinen, että sellaisia merkittäviä riskejä, jotka voisivat suistaa talouden selvästi heikommalle uralle, on verraten vaikea tunnistaa. Tämän lisäksi on selvää, että raha- ja finanssipoliittinen tuki jatkuu vielä pitkään elvyttävänä. Merkittävimmät muutokset tukitoimissa tullaan näkemään Yhdysvalloissa lähikuukausina. Maan keskuspankki FED tullee lähikuukausina supistamaan joukkolainojen osto-ohjelmaa, jonka jatkaminen on melko heikosti perusteltua näin vahvassa talouskasvuympäristössä. Supistaminen tullaan tekemään asteittain, eikä sillä odoteta olevan kovin merkittäviä vaikutuksia sijoitusmarkkinoille. Esimerkiksi vuonna 2013 elvytyksen supistaminen tuli suurena yllätyksenä, nyt edessä oleva ”tapering” on sen sijaan ollut puheena jo kohta vuoden ajan. Euroopan keskuspankilta ei odoteta muutoksia ohjauskorkoon tai osto-ohjelmaan vielä pitkään aikaan.

Pahimmat inflaatiohuolet taittuneet

Inflaatiopelot olivat vielä kesän aikana koholla, mutta tällä hetkellä perusskenaarionamme on, että inflaatiopiikki on tilapäinen, ja johtuu mm. 2020 koronakriisin tasoon vertailusta. Näyttää kuitenkin siltä, että perinteiset inflaatio-ajurit (kuten vahva talouskasvu, kulutus- ja investointikysynnän voimistuminen, tuotantokapeikot/saatavuusongelmat, raaka-aineiden hinnat) ovat voimissaan ja siten inflaation voi odottaa olevan koholla aiemmin odotettua pidempään. Näin ollen tulevien kuukausien aikana, FEDin toimien ja inflaation johdosta, korkotaso voi hyvinkin lipua ylöspäin.

Koronan aiheuttamat laajat sulkutoimet vähemmän todennäköisiä

Deltavariantti näyttää vaikuttavan eritavalla kehittyneissä talouksissa kuin kehittyvissä talouksissa. Euroopassa, Yhdysvalloissa tai Suomessa rokotusaste on korkea ja siten (delta) koronatartunnan saaneet sairastavat varsin lievänä tai vähäoireisena ja siten 2020 kaltaiset nk. lock-down toimet eivät ole tarpeellisia. Kehittyvillä markkinoilla matala rokotusaste on johtanut siihen, että koronatartunnan saaneiden riskit ovat selvästi korkeammalla.

Viime kuukausina kansainväliset asiantuntijat ovat käytännössä luopuneet laumasuojan tavoitteesta, koronan kanssa on osattava toimia pidempään ja re-opening tulee viivästymään. Sijoitusmarkkinoilla tämä skenaario on otettu hyvin vastaan, koska laaja-alaiset sulkutoimet ovat melko epätodennäköisiä, vaikka paikoin rajoituksia voidaan tiukentaakin.

USA:n massiivinen investointiohjelma etenee

Yhdysvalloissa on työn alla uusi The American Jobs Plan, jossa tavoitellaan jopa $3 500 mrd investointikokonaisuutta tuleville vuosille. Muutama viikko sitten senaatti hyväksyi $550 mrd kokonaisuuden (joka on osa tuota 3 500 mrd ohjelmaa), mutta edustajainhuoneessa sitä ei ole vielä saatu läpi. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi olisi onnistunut manoovereissään siten, että tuo $3 500 mrd ohjelma voisi olla äänestettävänä syyskuun lopulla. Tällä hetkellä markkinavaikutukset ovat maltillisia, mutta mikäli ohjelma saisi kongressin hyväksynnän, markkina voi hyvinkin saada tästä uutta nostetta.

Sijoitusmarkkinoiden paras hehku hiipunut

Kun katse suunnataan loppuvuoteen, niin sijoitusmarkkinoiden potentiaali ei näyttäydy yhtä houkuttelevana kuin vuoden alussa. Talouskasvuennusteiden korjaaminen ylöspäin on jo tauonnut, koronarajoitusten purkaminen on edennyt melko hyvin ja talouden aktiviteetti on voimistunut, tukitoimien taso on jo vahva ja keskuspankit ovat siirtymässä vähitellen rahapolitiikkaa kiristävälle polulle. Inflaatio on koholla ja äärimmäisen matalan korkotason voi odottaa jonkin verran nousevan.

Osakemarkkinoilla tuloskasvuennusteita on vuoden alusta korjattu jo reilut 20 prosenttia ylöspäin, joten sekin pitäisi olla hinnoissa, eikä esimerkiksi tulosperusteisen hinnoittelun (P/E) merkittävä kiristyminen ole todennäköistä. On kuitenkin korostettava, että sijoitusmarkkinoilla pitkään vallinnut TINA-logiikka (There is no alternative) on edelleen tärkeä tekijä: korko-omaisuusluokkien matala absoluuttinen tuottotaso, jota korkojen nousu voisi rasittaa, ei näyttäydy kovin houkuttelevana vaihtoehtona osakemarkkina- taikka kiinteistösijoituksille. Vaikka olemme viime viikkoina keventäneet reippaasti varainhoitorahastojemme osakeylipainoa, niin jatkamme yhä merkittävässä ylipainossa. Vaihtoehtoiset ja salkkua tehokkaasti hajauttavat omaisuusluokat, kuten kiinteistöt, metsä- ja infrastruktuurisijoitukset jatkavat näkemyksessämme niin ikään edelleen ylipainossa.

Salkkumuutokset

Alexandria varainhoitorahastot Elokuussa Alexandria varainhoitorahastojen (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen) osakeylipainoa kevennettiin edelleen, myynnit kohdentuivat kehittyville markkinoille sekä Eurooppaan. Vapautuvia varoja on sijoitettu lyhyen korkoriskin rahastoon, joka allokoi varoja valtionlaina- ja yrityslainasijoituksiin.

Alexandria Maailma Osake Rahastossa on supistettu kehittyvien markkinoiden painoa ja varoja on sijoitettu Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden osakemarkkinoille.

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko Rahastossa on supistettu Kiinan painoa, taustalla regulaatioriskit, ja varoja on sijoitettu hieman Intiaan sekä laajan osinkopainotteiseen indeksiratkaisuun.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö