Mihin kannattaa sijoittaa? Sijoitusneuvoja vastaa

Tämä on kysymys, joka monella sijoittamisen aloittamisesta kiinnostuneella on mielessä. Ehkä säästöön on kertynyt summa, jonka haluat laittaa kasvamaan korkoa. Tai olet päättänyt sijoittaa kuukausittain pienen summan palkastasi. Mutta mihin kannattaa sijoittaa?

Kysy ensin itseltäsi: Miksi sijoittaisin?

Ennen kuin pohdit, mihin kannattaa sijoittaa, on hyvä määrittää sijoittamiselle tavoite. Näin vastaat kysymykseen: Miksi sijoitan? Tavoitteen asettamisella on usein suuri vaikutus saavutettuun lopputulokseen – mitä selkeämpi ja pitkäjänteisempi päämäärä sijoittamisella on, sitä todennäköisemmin saavutat tavoitteesi.

”Sijoittamisessa tietty suunnitelmallisuus on aina hyvästä. Pikavoittoja on harvoin tarjolla, vaan menestymiseen tarvitaan malttia”, sanoo Alexandrian vanhempi sijoitusneuvoja Matti Toivio.

Mihin sitten kannattaa sijoittaa?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, vaan se riippuu hyvin paljon tavoitteesta, sijoitusajasta ja riskinottokyvystä.

”Sijoittamiseen ei ole olemassa yhtä ja tiettyä tapaa, vaan sijoittamisen tavoite, sijoitusaika ja riskitaso määrittelevät paljon. Sijoittamisen perusperiaatteena voidaan pitää sitä, että sijoitusratkaisu tulee mitoittaa oikein suhteessa omaan talouteen ja kuukausittaisiin menoihin.”

Sijoituskohteita valittaessa on hyvä peilata omia tavoitteita sijoitusratkaisun odotettuun tuottoon ja sijoitusaikaan. Toivio nostaakin esille sijoituskohteen valinnassa kolme tärkeää asiaa:

  • Sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät.
  • Mitoita sijoitusratkaisun riskitaso omaan riskinottokykyysi.
  • Löydä itsellesi sopiva tapa sijoittaa (esimerkiksi kuukausisijoittaminen, isomman summan sijoittaminen kerralla jne.).

Sijoitusrahastoilla helppoutta, osakesijoituksilla korkeampaa riskiä

Yksi helppo tapa aloittaa sijoittaminen on sijoitusrahastot. Ostamalla eli merkitsemällä rahasto-osuuksia sinun on mahdollista saada sijoituksellesi tuottoa – ja haluamallasi riskitasolla. Rahastosijoittaminen sopii erinomaisesti jatkuvaan, kuukausittaiseen sijoittamiseen.

Osakesijoittamisessa sekä tuotto-odotukset että riskit ovat useimmiten rahastosijoittamista korkeammat. Myös suoria osakesijoituksia tehtäessä hajauttamisen tärkeys korostuu. Myös sijoittamiseen pätee vanha kansanviisaus ”ei kaikkia munia samaan koriin”. Siksi esimerkiksi osakkeisiin sijoittavat sijoitusrahastot voivat olla monelle sijoittajalle helppo ja valmiiksi hajautettu sijoitusratkaisu.

”Osakesijoittaminen vaatii usein sijoittajalta enemmän aikaa ja ymmärrystä”, tarkentaa Toivio.

Tilisäästämisen tuotot jäävät mataliksi

Suuri osa suomalaisista pitää varojaan pankkitileillä, joiden korkotaso on yleisesti viime vuosina ollut todella matalalla. Käytännössä tilisäästäjä jää helposti ilman tuottoa.

”Suomalaisilla säästötileillä makaavassa rahapotissa piilee suuri potentiaali. Jos nämä tällä hetkellä lähes nollakorkoisilla tileillä olevat varat, noin 80 miljardia euroa, saataisiin tuottamaan paremmin, olisi sillä suuri merkitys sekä suomalaisten omalle taloudelle että koko kansantaloudelle. Jos nämä noin 80 miljardin varat sijoitettaisiin ja sijoitukselle saataisiin 3 prosentin vuotuinen tuotto, tarkoittaisi tämä noin 2,4 miljardin euron tuottoa vuosittain”, havainnollistaa Toivio.

Sijoittamista ei tarvitse hoitaa itse

Sijoittamisessa tiedolla ja sen analysoinnilla on tärkeä rooli. Monet sijoittamisesta kiinnostuneet jättävät aloittamatta sen takia, että oma aika tai osaaminen ei tunnu riittävän. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla pörssimeklari tai taloustieteen guru voidaksesi menestyä sijoittamisessa. Voit käyttää apunasi esimerkiksi sijoitusneuvojaa, jonka tehtävänä on löytää juuri sinulle sopiva tapa sijoittaa.Haluatko konkreettisia vinkkejä säästämiseen ja sijoittamiseen? Lataa tavoitteellisen säästäjän opas!

New Call-to-action