Mikä on sinun sijoitushorisonttisi?

04.03.2020

Kuinka kauas tulevaisuuteen katsot sijoittamisessa? Sijoittamisen tavoitteista puhuttaessa nousee esiin termi sijoitushorisontti. Mutta mikä sijoitushorisontti on ja mitä sijoittajan tulisi siitä tietää?

Sanotaan, että aika on sijoittajan paras kaveri. Lyhyellä aikavälillä sijoitusmarkkinoilla voi tapahtua suuria vaihteluita suuntaan tai toiseen. Tällöin riski sille, että sijoituksesi tuotto jää alle odotetun, on suurempi kuin pidemmällä aikavälillä.

Sijoitushorisonttia käytetään yleensä kuvaamaan sitä ajanjaksoa, jonka sinun tulee olla valmis pitämään tietty sijoitus salkussasi. Horisontin pituus vaihtelee hyvin paljon sijoitusmuodon tai -tuotteen mukaan.

Lyhyt, keskipitkä vai pitkä sijoitushorisontti – mitä vaihtoehtoja sijoittajalla on?

Lyhyt sijoitushorisontti, viisi vuotta

Jos tiedät sijoituspäätöstä tehdessäsi tai sijoitusmuotoa valitessasi, että tulet mitä todennäköisimmin tarvitsemaan osan tai kaikki sijoitusvaroistasi käyttöösi alle viiden vuoden sisällä, on sijoitushorisontti lyhyt.

Lyhyt sijoitushorisontti asettaa omat haasteensa sijoitusmuodon valintaan. Alle viiden vuoden horisontilla sijoittavan on hyvä suunnata katseensa matalan riskin sijoituksiin, kuten lyhyen koron sijoituksiin tai pankkitalletuksiin.

Sijoitusten riski ja tuotto kulkevat yleensä käsi kädessä – siksi alle viiden vuoden sijoitushorisontilla sijoittavan tulee varautua siihen, että sijoitusten tuotto voi jäädä matalalle tasolle.

Esimerkkejä lyhyen sijoitushorisontin sijoitusmuodoista

  • Pankkitalletukset
  • Lyhyen koron rahastot
  • Joukkovelkakirjat

Keskipitkä sijoitushorisontti, noin 5–10 vuotta

Monissa markkinoilla olevissa sijoitustuotteissa, kuten sijoitusrahastoissa, sijoitushorisontti on vähintään viisi vuotta. Kun aikajänne on yli viisi vuotta, voidaan puhua keskipitkän aikavälin sijoitushorisontista.

Sijoittajalle avautuu laajempi valikoima erilaisia sijoitusmuotoja, jotka sopivat hänen sijoitushorisonttiinsa. Tyypillisimmin keskipitkän aikavälin sijoittajan salkusta löytyy esimerkiksi yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat sekä korko- että osakesijoituksiin hieman eri painotuksilla. Korkeampaa riskiä sietävä sijoittaja voi pohtia yhdistelmärahastoa, jossa osakesijoitusten osuus on suurempi, kun taas maltillisemman riskin sijoittajalle korkosijoituksiin painottunut rahasto voi olla houkuttelevampi vaihtoehto.

Esimerkkejä keskipitkän sijoitushorisontin sijoitusmuodoista:

Pitkä sijoitushorisontti, yli 10 vuotta

Mitä pidempi sijoitushorisontti, sitä enemmän sijoittaja voi harkita salkkuunsa korkeamman tuotto-odotuksen (ja samalla korkeamman riskin) sijoituksia. Sijoitushorisontin ollessa yli 10 vuotta kääntyy sijoittajan katse usein osakesijoituksia painottaviin rahastoihin tai suoriin osakesijoituksiin.

Toki pitkällä sijoitushorisontilla sijoittavan ei ole syytä olla uhkarohkea, vaan miettiä tarkkaan omaa riskinsietokykyään. Aika on kuitenkin yleensä pidemmän horisontin sijoittajan puolella – yksittäiset markkinaheilahdukset tasaantuvat ajan mittaan.

Esimerkkejä pitkän sijoitushorisontin sijoitusmuodoista:

  • Osakerahastot eli rahastot, joissa sijoitusten pääpaino on osakkeissa (esimerkiksi Alexandria Maailma Osake)
  • Suorat osakesijoitukset

Mikä on sinun oma sijoitushorisonttisi?

Monesti sijoittajan voi olla vaikeaa määritellä omaa sijoitushorisonttiaan. Voit olla varautunut pitämään varoja sijoituksessa kymmeniä vuosia, mutta yllättävän elämäntilanteen tullessa vastaan, varoille voikin olla käyttöä jo muutaman vuoden päästä.

Omassa sijoitussuunnitelmassa on hyvä varautua siihen, että maailma ja elämäntilanteet muuttuvat. Siksi onkin suositeltavaa rakentaa oma sijoitussuunnitelma riittävän joustavaksi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että yllättäviä elämäntilanteita varten olisi hyvä ylläpitää vararahastoa, joka on järkevintä pitää lyhyen sijoitushorisontin sijoituksissa. Jos auto hajoaa, toimii vararahasto puskurina eikä sinun tarvitse kajota pidemmän aikavälin sijoituksiisi.

Yhdistelemällä keskipitkän ja pitkän sijoitushorisontin sijoituksia saat sijoitussalkkuusi vielä lisää joustavuutta. Salkun painotuksen rakentaminen riippuu hyvin paljon siitä, mikä on sijoittamisen tavoitteesi. Luonnollisesti omaa sijoitussuunnitelmaa on myös syytä päivittää ajan mittaan.


Sijoitusneuvojamme auttavat juuri sinulle sopivien sijoitusratkaisuiden löytämisessä ja sijoitussuunnitelman laadinnassa. Varaa aika maksuttomaan tapaamiseen!

Varaa aika tästä