Miksi naiset menestyvät sijoittajina miehiä paremmin?

Naisia on vähemmän sijoittajina kuin miehiä. Harmi, sillä naiset menestyvät sijoituksissaan paremmin, koska he eivät juokse pikavoittojen perässä.

Naiset usein vähättelevät talousosaamistaan ja tietämystään sijoittamisesta. Yhdysvaltalaisen varainhoitotalo Fidelity Investmentsin laaja tutkimus naisten sijoittamisesta osoitti, että 92 % naisista oli kiinnostunut talouden suunnittelusta, mutta vain 47 % kertoi uskaltavansa puhua rahasta ja sijoituksista ammattilaisten kanssa.

80 % prosenttia myönsi, että vältti keskustelemasta taloudesta yleensä ja 60 % oli huolissaan varojen riittävyydestä eläkepäivien ajaksi.

Fidelityn tutkimus 1

Fidelityn tulokset osoittivat, että naisten tuntema epävarmuus oli itseaiheutettua. Sijoittajina naiset menestyivät miehiä paremmin, koska naiset säästävät enemmän, ottavat vähemmän riskiä ja sijoittavat pitkäjänteisemmin ja tuottavammin.

Monet naiset kuitenkin antavat miehensä hoitaa raha-asioitaan. Tämä johtaa helposti siihen, että nainen siirtyy talousasioissaan kuskin paikalta repsikan penkille. (Lähde: Fidelity Investments Money FIT Women Study, February 2015)

Satojen haastattelujen johtopäätökset

Kanadalainen salkunhoitaja Barbara Stewart kummasteli kokemuksiinsa nähden liian negatiivista median antamaa kuvaa aiheesta naiset ja raha. Hän ryhtyi tutkimaan aihetta ja syvähaastatteli satoja naisia tutkimukseensa The Future of Women and Finance.

Stewart veti seuraavat johtopäätökset naisista sijoittajina:

  • Naiset mieluummin opiskelevat taloutta heidän esikuviensa, perheenjäsenten tai muiden käytännön oppien kautta kuin tavanomaisemmin oppikirjojen, kurssien tai median talousuutisten avulla.

  • Menestyksekkäät naiset olivat jo varhain elämässään oppineet sen, että on tärkeätä tulla taloudellisesti riippumattomaksi.

  • Naiset ovat riskitietoisia, eivät suinkaan riskejä karttavia. He painottavat yksityiskohtia ja harkitsevat ennen kuin tekevät taloudellisia päätöksiä.

  • Naiset sijoittavat mielellään asioihin, jotka koskettavat heitä ja ovat tärkeitä.

  • Fiksut naiset sijoittavat. He tietävät, että huonointa on, jos ei tee mitään varoilleen. Joko he sijoittavat itse tai luottavat neuvonantajiin.

Rahastosijoitukset kasvavat

Finanssialan keskusliiton viime vuonna teettämästä tutkimuksesta (Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat, 2015) käy ilmi, että suomalaisnaisten sijoitukset ovat etupäässä pankkitileillä ja toiseksi eniten rahastoissa.

Säästö-, sijoitus- ja muilla pankkitileillä varoista naisilla oli 40 % (miehillä 35 %) , sijoitusrahastoissa molemmilla yhtä paljon 23 % ja osakkeissa naisilla 12 % (miehillä 17%). Naisilla oli myös hiukan enemmän sijoitus- ja säästövakuutuksia (8 %) kuin miehillä (6%).

Rahastosijoittaminen on tutkimuksen mukaan ainoa sijoitusmuoto, jonka osuus on kasvamassa. Vastaavasti osakesäästämisen suosio on laskussa.

Arvo-osuustilejä Suomessa ylläpitävän Euroclear Finlandin tilaston mukaan joka kahdeksas nainen sijoittaa osakkeisiin. Helsingin pörssissä on kolme suomalaisyhtiötä, joiden omistajissa on enemmän naisia kuin miehiä: Stockmann, Marimekko ja Elisa. Miehet omistavat näistä kuitenkin suuremman palan, sillä he omistavat kappalemääräisesti enemmän osakkeita.

Naiset ostavat ja pitävät

”Naiset sijoittavat tunnettuihin yhtiöihin, joilla on selkeä brändi ja yhteys heidän omaan elämäänsä”, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Suomen Pörssisäätiöstä toteaa.

Lounasmeren mukaan naisten sijoitustyyli on: osta ja pidä. Naiset asettavat tavoitteensa kauas. He karttavat riskiä, sillä he eivät halua menettää pääomaa.

Kun kurssit laskevat, naissijoittajat vetäytyvät markkinoilta ja kylmän rauhallisesti odottavat, kertovat tutkimukset. Naiset ovat myös vastuullisia sijoittajia. Heille on tärkeää, että yritys kantaa vastuuta ympäristöstään.

Kun naiset ovat toimissaan varovaisia, miehet tähtäävät nopeisiin tuottoihin. Tästä syystä miehet käyvät enemmän kauppaa, mikä nostaa kuluja ja pienentää pitkällä aikavälillä tuottoja. Rahoitusalan ammattilaisten mukaan naisten harjoittama osta ja pidä -sijoitustyyli johtaa kuitenkin pidemmällä aikavälillä usein parempaan tulokseen.