Miltä näyttää sijoitusvuosi 2014?

Alexandrian päästrategi Tero Wesanko valottaa tulevan vuoden sijoitusnäkymiä.

Tuottojahdissa sijoittajille maistuu riski

Sijoittajien riskinottohalukkuus on pysytellyt korkealla jo pitkään, ja päättyvänä vuonna on saatu nauttia varsin erinomaisista markkinatuotoista – erityisesti länsimarkkinoilla. Keskuspankkien määrätietoiset ja massiiviset elvytystoimet ovat painaneet korot ennätysalhaisiksi, ja tämä on johtanut tuottojahtiin, jossa osakkeet ja muut riskipitoisemmat sijoitusluokat ovat olleet kiistattomia voittajia. Kasvusyklin oikea suunta ja hyvä likviditeettitilanne ovat siivittäneet maailman osakemarkkinat jo miltei vuoden 2007 ennätyslukemiin. Helsingin pörssi on tuottanut tänä vuonna noin 20 %, Euroopan osakkeet lähes 12 %, Yhdysvaltain osakkeet 25 % ja Japanin osakkeet lähes 50 %. Myös korkeamman riskitason korkosijoituksista, kuten High Yield -yrityslainoista, on kirjattu kohtuullisia tuottoja. Ainoastaan kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat jääneet paitsi sijoittajien optimismista – ne ovat halventuneet kuluneena vuonna noin 5 % (MSCI Emerging Markets). Yhtä selittävää tekijää kehittyvien markkinoiden vaisuun kehitykseen ei ole, vaan syyt ovat pitkälti maakohtaisia. Suurista kehittyvistä markkinoista esimerkiksi raaka-ainevetoiset Brasilia ja Venäjä ovat kärsineet raaka-ainehintojen heikkoudesta.

Sijoitusvuosi 2014 – jatkuuko hyvä kehitys?

Uskomme, että alkava vuosi on osakesijoittajalle edelleen suosiollinen. Huolimatta siitä, että osakemyönteisyyttä on liikkeellä, se ei ole vielä liiallista ja markkinat ennakoivat osakkeiden heilunnan olevan yhä historiallisen matalaa. USA:n keskuspankki FEDin odotetaan aloittelevan ennätyksellisen pitkän likviditeettitukensa vähentämistä vuoden 2014 aikana, ja tämä saattaa olla ensimmäinen todellinen kurssioptimismin koetinkivi. FEDin toteuttamien velkakirjaostojen vähentäminen ei tule sijoittajille enää yllätyksenä, mutta on muistettava, että markkinat ovat hengittäneet elvytysdopingia jo pian viisi vuotta. FED kuitenkin haluaa nähdä talouden ja työllisyystilanteen vahvistuneen selvästi ennen tukitoimiensa alasajoa ja rahapolitiikka pysyy kevyenä joka tapauksessa pitkään – vaikka pidemmät korot elvytyksen vähentämisen seurauksena maltillisesti nousisivatkin. Kysymys on kuitenkin enemmän tilanteen normalisoitumisesta, jota on osattu odottaa. Muiden merkittävien keskuspankkien osalta kiristysodotukset ovat vielä kauempana, sillä inflaatio on kuluneena vuonna vain hidastunut, joten ohjauskorkojen nostoja ei ole näköpiirissä. EKP:ltä odotetaan jopa lisää elvytystoimia alkavana vuonna. Keskuspankit ovat jo moneen otteeseen antaneet ymmärtää, etteivät ne omilla toimillaan halua vaarantaa talouden ja sijoitusmarkkinoiden myönteistä kehitystä.

Sijoittajat jatkavat tuottojahdissa myös 2014, sillä riskittömät korkosijoitukset, kuten vähäriskiset valtionlainat tai pankkitalletukset, tarjoavat yhä käytännössä nollatuottoa tai jopa negatiivista reaalituottoa, eikä tähän ole odotettavissa muutosta aivan lähitulevaisuudessa. Tuottoja saadakseen sijoittajan on siis oltava valmis ottamaan myös riskiä. Monet tekijät puhuvat yhä osakkeiden puolesta hyvin hajautetussa sijoitussalkussa; tuloskasvun odotetaan yleisesti voimistuvan 2014, talouden ennakoivat indikaattorit osoittavat ylöspäin, epävarmuutta on markkinaympäristössä aiempaa vähemmän eikä suuria yllätyksiä ole näköpiirissä. Voimakkaan nousujakson jälkeen tuottojen normalisoitumiseen kannattaa kuitenkin varautua – kyynisyys nousevan trendin jatkumisesta voi hetkittäin kasvaa, sillä osakemarkkinoilla ei ole nähty yli 10 %:n korjausliikettä nyt kahteen vuoteen. Näemme kuitenkin, että mahdolliset negatiiviset korjausliikkeet muodostavat sijoittajalle otollisia ostotilaisuuksia, jota varten kannattaa säästää kuivaa ruutia.

Muista systemaattinen hajautus

Kyyti voi siis alkavana vuonna olla päättyvää vuotta kuoppaisempaa, minkä vuoksi sijoitusten riittävä maantieteellinen ja systemaattinen ajallinen hajauttaminen – esimerkiksi kuukausittain säästämällä – onkin entistä ajankohtaisempaa. Pitkäjänteisesti hajauttaen toimivan säästäjän ja sijoittajan ei tarvitse huolestua tai menettää yöuniaan keskuspankkien linjamuutoksista tai markkinoiden hetkellisistä tunnelmanvaihteluista – ne kuuluvat kuvaan.

Talouden elpyminen tukee osakemarkkinoita

Talousnäkymät ovat maailmanlaajuisesti osoittaneet kirkastumisen merkkejä, jopa euroalueella, ja tämän myötä luottamusilmapiiri on vahvistunut. Keskuspankkien elvytystoimet eivät varsinaisesti ole luoneet uutta kasvua, mutta ne ovat vakauttaneet tilanteen. Maailman suurimman talouden, USA:n, toipumisen perässä myös muun maailman kysyntänäkymät ovat piristyneet, yritysten investoinneilla on jälleen varaa kasvaa ja varastojen tyhjennys on päättymässä. Vuodesta 2014 odotetaankin yleisesti muodostuvan taloudellisen elpymisen vuosi, mikä tukee samalla yritysten tuloksia ja siten edelleen myös riskisijoituksia. Kasvu ei tule olemaan erityisen vahvaa, mutta suunta on oikea ja elpyminen joka tapauksessa päättyvää vuotta rivakampaa.

Euroopan osakkeissa nousuvaraa

Suosittelemme pitämään osakkeet hyvin hajautetussa sijoitussalkussa lievässä ylipainossa ja nykytilanteessa painotamme erityisesti houkuttelevan arvostuksen markkinoita. Länsimarkkinoista suosikkimme on Eurooppa. Euroopan talouskasvu on vihdoin osoittanut orastavia elpymisen merkkejä esimerkiksi Iso-Britannian ja Saksan avittamana. Kasvun pohja on vielä hauras, mutta sijoittajien kannalta riittää, ettei eteläisten kriisimaiden tilanne enää pahene, ja että Euroopan keskuspankki tarvittaessa toimii talouden elvyttämiseksi. Näkymien kirkastuessa on eurooppalaisosakkeilla mielestämme runsaastikin nousuvaraa, sillä tulokset ovat vielä alhaalla ja arvostus muihin länsimarkkinoihin – esimerkiksi Yhdysvaltoihin – verrattuna on hyvin kohtuullinen.

Sijoitussalkun korkopuolen osalta näemme parhainta tuottopotentiaalia nk. riskisemmissä korkoluokissa, esimerkiksi kehittyvien maiden joukkolainoissa ja riskiyrityslainoissa. Riskiyrityslainojen marginaalit ovat kaventuneet selvästi, mutta matalien korkojen maailmassa ne tarjoavat sijoittajalle edelleen kohtalaista korvausta riskinotosta.

Valikoidusti kehittyville markkinoille – Kiinassa houkuttelevia mahdollisuuksia

Kehittyvät markkinat ovat menestyneet verraten heikosti päättyvänä vuonna – etenkin länsimarkkinoihin verrattuna – mutta tuottojahdin jatkuessa, uskomme niiden suhteellisen edullisuuden alkavan kiinnostaa sijoittajia aiempaa voimakkaammin. Kehittyvien maiden talousnäkymiin liittyy vielä paljon epävarmuutta, mutta maiden välille alkaa muodostua selviä eroja 2014. Kasvun hidastuminen on osittain syytä maiden sisäisten epätasapainojen vakauttamisesta. Tuotannon kehitys on vaatimatonta aiempiin kasvulukemiin verrattuna, mutta romahdusta ei ole enää näköpiirissä ja globaali rakennusmurros kehittyvien maiden – erityisesti Kiinan – hyväksi jatkuu.

Kehittyvistä talouksista Kiinan tilanne on vakain ja se selvinnyt talouskäänteestä parhaiten, vaikka vuotuinen BKT-kasvu onkin hidastunut reiluun 7 %:iin. Maan talouden ennakoivat indikaattorit ovat kuitenkin nyt piristyneet ja teollisuuden luottamus on jälleen vahvistunut. Uskomme Kiinan hyötyvän globaalisti vahvistuvasta suhdannekuvasta, ja ulkomaisten sijoitusvirtojen maahan vähitellen lisääntyvän. Kiinassa on käynnissä laaja ja voimistuva sosiaalinen ja taloudellinen muodonmuutos, jonka uskomme tarjoavan erinomaisia mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle. Keskushallinnon marraskuussa esittelemän, vuoteen 2020 ulottuvan uudistusohjelman valossa Kiina on ryhtymässä toimiin, jotka vahvistavat vapaata kilpailua ja markkinataloutta sekä avaavat rahoitusmarkkinoita. Maa pyrkii parantamaan tuottavuutta ja vähentämään tavaratuotantonsa ylikapasiteettia ja taloutensa vientivetoisuutta kulkien näin kohti kulutuspainotteisempaa yhteiskuntaa. Kiinan osakemarkkinat ovat kehittyneet vaisusti vuosina 2012-2013 ja pidämmekin niitä potentiaalinsa nähden tällä hetkellä jo hyvin houkuttelevasti hinnoiteltuina.


Kirjoittaja: Tero Wesanko, Päästrategi, Alexandria

Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.