Miten Trump vaikuttaa sijoituksiisi?

Yhdysvaltain presidentinvaalit ja sen lopputulos ovat aiheuttaneet paljon keskustelua sijoittajien keskuudessa viime päivinä, kun voittajana kehästä käveli ulos jossain määrin ennakko-odotusten vastaisesti republikaanien Donald Trump.

Demokraattien Hillary Clintonia pidettiin etukäteen sijoitusmarkkinoiden vakauden kannalta parempana kandidaattina, joten Trumpin voittoa voidaan luonnehtia epävarmuutta luovana tekijänä ainakin lyhyellä aikavälillä. Useat Trumpin vaalikampanjan aikana esitetyistä ajatuksista olivat hyvin värikkäitä, ja monelle on epäselvää, missä mittakaavassa hän tulee saamaan tukea ajamilleen asioille myöhemmin kongressissa.

Markkinareaktiot Trumpin voitosta jäivät kuitenkin verraten maltillisiksi ja päivä vaalituloksen jälkeen maailman osakemarkkinat ovat jatkaneet jo vahvassa myötätuulessa. Varsinkin Trumpin vaalikampanjan aikaiseen retoriikkaan nähden rationaalinen ja yhteistyökykyä henkivä voitonpuhe valinnan varmistuttua on helpottanut pahimpia pelkoja. USA:n presidentit ovat valintansa jälkeen historiassa harvoin onnistuneet kääntämään sijoitusmarkkinoiden suuntaa pysyvästi alamäkeen, ja pidämme sitä epätodennäköisenä tälläkin kertaa. Kehotamme siis välttämään turhaa hötkyilyä, sillä näemme osakemarkkinoiden tarjoavan nykyisessä matalien korkojen tuottoympäristössä edelleen mielenkiintoisimmat sijoitusmahdollisuudet.


USA:n osakkeet tuottaneet presidentistä huolimatta (S&P500 –indeksi, 50 vuotta)

Trump kuva 10.11.2016

Millaisia seurauksia Trumpin valinnasta on?

  • Trumpin keskeisimmät talouspoliittiset linjaukset saattavat onnistuessaan tukea Yhdysvaltain talouskasvua, joka on samalla myönteistä koko maailmantaloudelle. Hän pyrkii esimerkiksi merkittäviin veroleikkauksiin kumoamalla maan kiinteistöveron kokonaan sekä laskemalla yritysveron 35 %:sta 15 %:iin ja tuloveron maksimin 39.6 %:sta 33 %:iin. Lisäksi suunnitelmissa on ollut verotuksen yksinkertaistaminen porsaanreikiä tukkimalla. Nämä veroleikkaukset saattavat tosin kasvattaa Yhdysvaltain valtionvelkaa merkittävästi, joten ikään kuin vastapainona Trump on kertonut aikomuksistaan kumota vuoden 2010 terveydenhuoltouudistus (ns. ObamaCare).
  • On mahdollista, että uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden verotuet Yhdysvalloissa lakkautetaan ja lainsäädäntöä näiden suhteen muutetaan. Tästä kärsisi suomalaisittain mm. Neste, jonka osake laski eilen Trumpin valinnan seurauksena selvästi.
  • Protektionismin lisääminen on yksi Trumpin keskeisimmistä teemoista. Hän pyrkii mm. tulleja korottamalla suosimaan kotimaista tuotantoa, joka hyödyttää amerikkalaisyhtiöitä kotimarkkinakysynnän kohdistuessa yhä enemmän niiden tuotteisiin. Toisaalta tämä häiritsee Euroopan ja kehittyvien markkinoiden (mm. Kiina, Meksiko, Intia ja Brasilia) kasvua, sillä Yhdysvallat on näille merkittävä vientikohde.
  • Protektionistinen talouspolitiikka saattaa hyvinkin aiheuttaa vastareaktioita, sillä muut valtiot voivat asettaa suojatulleja ja viennin esteitä. Tämän ilmiön eskaloituessa seurauksena olisi pahimmillaan kauppasota, jolla olisi huomattava negatiivinen vaikutus globaaliin talouskasvuun.
  • Trump on myös kritisoinut Yhdysvaltain keskuspankin toimintaa ja kohdentanut kritiikin mielestään liian kevyestä rahapolitiikasta pääjohtaja Janet Yelleniin. Koronnostot ovat olleet Trumpin agendalla. Keskuspankki on kuitenkin itsenäinen organisaatio, ja Yellenin kausi jatkuu vielä vuosia, ellei hän itse päätä erota. Tämä ei ole kuitenkaan todennäköistä, joten sijoittajien tällä hetkellä tarkasti seuraamaan keskuspankkipolitiikkaan Trumpin valinnalla tuskin on suoria vaikutuksia.
  • Yhdysvalloissa sektoreista erityisesti rahoitusalan yritykset hyötynevät mahdollisesta sääntelyn lieventämisestä, lääketeollisuus saa myötätuulta vähentyneistä paineista tuotteiden hinnoittelun suhteen, ja infrapuolen yhtiöt saavat tilauskirjansa pullolleen Trumpin kaavaileman massiivisen elvytyspaketin materialisoituessa. Hyötyjäksi luetaan myös puolustusteollisuus.

Miten sijoittajan tulisi nyt toimia?

  • Tärkeää on muistaa, että USA:n presidentinvaaleissa oli kyse ennen kaikkea merkittävää julkisuutta globaalisti keräävästä poliittisesta tapahtumasta – kuten Iso-Britannian EU-ero (Brexit) oli kesäkuussa. Suorat vaikutukset yritysten toimintaympäristöön ja tuloskehitykseen ovat lyhyellä tähtäimellä verraten vähäisiä, ja siten vaikutukset myös osake- ja muiden riskisijoitusmarkkinoiden perusfundamentteihin rajallisia.
  • Jos salkun riskitaso on säädetty omalle sijoitusprofiilille sopivaksi, ei syytä hötkyilyyn ole huolimatta siitä kuka istuu USA:n presidenttinä. Toistaiseksi markkinat ovat palkinneet sijoituksistaan nyt kiinni pitäneen sijoittajan reippaalla kurssinousulla.
  • Pitkäjänteisyyden korostaminen – aikahorisontti sijoituksissa tulee asettaa aina riittävän pitkälle, ja olisi perusteltua pyrkiä kurottamaan katse päivittäisten tapahtumien ja markkinahälyn yli. Jatkuvasti ailahtelevassa sijoitusympäristössä säästöjen ja sijoitusten ajallinen sekä kansainvälinen hajauttaminen osoittaa myös tyypillisesti vahvuutensa, mikä puoltaa Alexandrian Manager-rahastojen sijoitusfilosofiaa.

Kirjoittaja: Tero Wesanko, Päästrategi, Alexandria

Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.