Osakesäästäminen onnistuu myös rahastoilla

Osakesäästäminen on yksi suosituista sijoittamisen muodoista, ja Suomessa on jo yli 800 000 yksityishenkilöä, jotka omistavat osakkeita. Mitä osakesäästäminen on ja mitä eri vaihtoehtoja on käytettävissä?

Osakesäästäminen on sananmukaisesti rahan säästämistä merkitsemällä osakkeita. Voit säästää osakkeisiin tekemällä kertasijoituksen tai ostamalla osakkeita säännöllisemmin.

Tuotto-odotus voi osakesäästämisessä olla selvästi tilisäästämistä korkeampi, mutta myös riskit kasvavat samassa suhteessa. Etenkin sijoittajan itse hallinnoimassa sijoitussalkussa voivat yksittäisten yhtiöiden talouden muutokset vaikuttaa merkittävästi sijoituksiin.

Osakesäästäminen vaatii ymmärrystä

Osakkeiden ostaminen on helppoa: tarvitset vain arvo-osuustilin, jonka kautta osakekauppaa tehdään. Osakesäästämisessä haastavinta on oikeiden osakkeiden valinta ja sijoitusten hajauttaminen.

Osakesäästämisen aloittamista suunnitteleva voi helposti innostua esimerkiksi yhtiöistä ja toimialoista, joiden positiivinen kehitys on viime aikoina ollut otsikoissa. Osakkeiden osalta on syytä kuitenkin tarkastella yhtiön liiketoiminnan ja kurssin kehitystä vähän pidemmällä aikavälillä.

Myös hajauttamisen tärkeys korostuu osakesäästämisessä. Se tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta vaatii omatoimiselta osakesäästäjältä paljon aikaa ja tietoa markkinasta. Jos säästät säännöllisesti esimerkiksi yhden yhtiön osakkeisiin, kasvaa kyseisen osakkeen osuus salkussasi suureksi. Tämä lisää sijoitussalkkusi riskiä.

Osakesäästäminen ja rahastot

Suorat osakesijoitukset eivät ole ainoa tapa päästä käsiksi osakesäästämiseen. Yksi yleinen tapa on merkitä rahasto-osuuksia osakkeisiin sijoittavista rahastoista. Näin sijoittaja pääsee helposti kiinni valmiiksi hajautettuun sijoitusratkaisuun.

Sijoitusrahaston tiedoissa on yleensä mainittu rahaston sijoitusten jakaantumisesta ja muun muassa siitä, mihin yhtiöihin tai toimialoihin rahasto varojaan sijoittaa.

Osakerahastojen selkeänä etuna on helppous ja valmis hajautus. Jos alat osakesäästäjäksi ostamalla itse yksittäisten yritysten osakkeita, nousevat sijoitushetki ja oman sijoitussalkun hajautus entistä tärkeimmiksi asioiksi. Siksi suoria osakehankintoja tekevän sijoittajan on syytä tietää ja ymmärtää osakemarkkinoiden perusasiat ja lainalaisuudet.

Suorissa osakesijoituksissa on myös huomioitava kaupankäynnin, eli osakkeiden myynnin ja ostamisen kulut, jotka vaihtelevat paljon sen mukaan minkä osakevälittäjän kautta teet osakekauppaa. Rahastosäästämisessä kulujen hahmottaminen on helpompaa, koska maksat vain rahasto-osuuksien ostosta, myynnistä ja hallinnoinnista, et siis jokaisesta osakerahaston sisällä tehtävästä osakekaupasta.

Osakerahastossa sijoituspäätöksistä ja salkun hajautuksesta vastaa salkunhoitaja, joka pyrkii saamaan rahastoon sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvää tuottoa.

Mihin rahastoihin osakesäästäjän kannattaa sijoittaa?

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös osakesäästämisessä on tärkeää määritellä tavoite ja valita omaan riskinottokykyyn sopiva rahasto. Osakerahastojen lisäksi yhdistelmärahastot, kuten Alexandria Growth Manager, tarjoavat osakesäästäjälle mahdollisuuden sijoittaa varojaan sekä osakkeisiin että esimerkiksi korkosijoituksiin.

3 vinkkiä osakesäästämiseen:

  • Älä osta osakkeita ”fiilispohjalta”, vaan tutustu yhtiöön ja toimialaan.
  • Muista hajautus.
  • Osake- ja yhdistelmärahastot ovat huoleton osakesäästämisen muoto.

Miten aloittaa sijoittaminen? Lataa aloittavan sijoittajan käsikirja!

Lataa vinkit sijoittamiseen