Vaihtoehtoisten rahastojen salkunhoitajan katsaukset päivitetty

Tuoreet vaihtoehtoisten rahastojen salkunhoitajan katsaukset löytyvät nyt rahastojen verkkosivuilta. Yhden sivun pituiset katsaukset sisältävät keskeistä tietoa rahastoista tiiviissä muodossa - niistä ilmenevät mm. rahastojen perustiedot, tuottokehitys, sijoitusluokkajakaumat sekä markkinanäkymät. Vaihtoehtoisten rahastojen osalta katsauksia päivitetään kolmen kuukauden välein, ja varainhoitorahastojen osalta joka kuukausi.

Uusimmat katsaukset

Alexandria Kiinteistö

Alexandria Reaaliomaisuus

Alexandria Vaihtoehtokorko

Alexandria Maltillinen

Alexandria Tasapainoinen

Alexandria Tuottohakuinen

Alexandria Maailma Osake

Alexandria Kehittyvät markkinat osinko