Säännöllinen säästäminen luo varallisuutta tuloista riippumatta

Ajatelkaa: vuosituloillamme ei ole kovin paljon merkitystä sille, miten varakkaiksi elämässämme tulemme. Vaurastuminen näyttääkin olevan tietynlainen mielentila ja aktiivinen valinta.

Verkkolehti Free Money Finance kertoo riemastuttavasta tutkimustuloksesta: tuloillasi ei ole paljonkaan merkitystä sille, kuinka varakkaaksi tulet. Tärkeintä on valintasi: kulutatko kaiken vai laitatko osan sivuun.

Ekonomistit Steve Venti Dartmouthista ja David Wise Harvardista tutkivat 4000 lähellä eläkeikää olevia kotitalouksia selvittääkseen, mikä yhteys on tuloilla ja eliniän kestävällä säästämisellä.

Vuosituloilla tai säästösummilla ei väliä

Tulos oli yllättävä: vuosituloilla ei ole väliä. Vain sillä on merkitystä, että säästää osan tuloistaan. Edes sillä ei ole merkitystä, miten paljon säästää, kunhan laittaa osan tulostaan koko ajan säästöön.

Venti ja Wise totesivat, että tutkimissaan pienimmissä tuloluokissa paras kymmenesosa kotitalouksista oli saanut kasaan keskimäärin yli 150000 euroa, kun taas keskituloiset kotitaloudet olivat keränneet keskimäärin vain noin 45000 euroa.

Tuloerot selittivät tutkijoiden mukaan vain viisi prosenttia pitkän ajan kertyneestä varallisuudesta.

Perinnöt tai oikeat osakevalinnat vain osaselitys

Tutkijoiden mukaan sellaiset seikat, kuten perintö, siviilisääty, lasten lukumäärä tai yllättävän suuret lääkärikulut selittivät vain neljä prosenttia omaisuuseroista. Osakesijoitusten oikeat valinnat selittivät eroja nekin vain kahdeksan prosenttia eli vajaan kymmenesosan.

Ratkaisevin selittävä tekijä varallisuuden kasvulle oli se, että tutkitut taloudet säästivät ja sijoittivat rahaa pitkällä aikavälillä ja säännöllisesti. Tämä oli selittävä tekijä kolmelle neljäsosalle (75 %) kotitalouksia.

Jos siis haluat kartuttaa omaisuutta, päätä ryhtyä säästämään säännöllisesti ja pysy sitkeästi päätöksessäsi.

Aika on tärkeä komponentti

Varallisuuden kasvattaminen vaatii määrätietoisuutta ja aikaa. Pienistäkin säännöllisistä rahamääristä kasvaa aikaa myöten suuria summia.

Aika on tärkeä varallisuuden kasvun komponentti, koska se luo lisää kasvua korkoa korolle –vaikutuksen avulla. Siksi päättäväinen ja säännöllinen säästäminen ja sijoittaminen tuottaa tulosta riippumatta juurikaan kuukausittaisista säästösummista. Tärkeintä on vain tehdä päätös mahdollisimman nopeasti. Mitä nuorempana siihen ryhtyy, sitä suuremman varallisuuden ehtii elämässään kerryttää.


Varallisuuden tavoittelussa apuna voi toimia esimerkiksi Jokamiehen ja -naisen vaurastumisen oppaamme.

Lataa jokamiehen ja -naisen vaurastumisen vaurastumisen opas