Sijoittajansuoja paranee entisestään vuoden alusta

Sijoituspalveluita koskeva lainsäädäntö uudistuu 3.1.2018, kun Euroopan laajuinen MiFID II -sääntelykokonaisuus korvaa nykyisen rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin. Uuden sääntelyn tarkoituksena on parantaa sijoittajansuojaa entisestään muun muassa lisäämällä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta. Sijoituspalvelumme ovat jo nyt laajalti tulevan sääntelyn mukaisia, mutta teemme joitakin uudistuksia parantaaksemme sijoittajansuojaa entisestään. Tässä tiedotteessa kerromme sinulle merkittävimmät muutokset.

Tuotteen soveltuvuus juuri sinun tarpeisiisi

Uuden sääntelyn myötä sijoituspalveluyritysten tulee kartoittaa asiakkaan sijoittajaprofiili entistä tarkemmin. Jotta voimme jatkossakin tarjota juuri sinulle sopivia rahoitusvälineitä ja sijoituspalveluita, kysymme sinulta aiempaa enemmän asioita soveltuvuuden varmistamiseksi.

Enemmän tietoa sijoituspäätösten tueksi

MiFID II –direktiivin lisäksi 1.1.2018 alkaa ns. PRIIPS -asetuksen (EU:n asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP- tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista) soveltaminen. PRIIPS -asetuksen mukaisesti palveluntarjoajien on laadittava jokaisesta PRIIP-tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document). Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista ja sen tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse. Tulet jatkossa saamaan avaintietoasiakirjan Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n (jäljempänä Alexandria) ja Alexandria Markets Oy:n tarjoamista strukturoiduista sijoitustuotteista sekä Alexandrian tarjoamista vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista. Alexandrian tarjoamista sijoitusrahastoista sekä vaihtoehtorahastoista saat jatkossakin avaintietoesitteen.

Tarkempaa tietoa kustannuksista

Saat jatkossa entistä tarkempaa tietoa sijoittamisen kuluista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saat antamamme sijoitussuosituksen yhteydessä ennen yksittäisen sijoituspäätöksesi tekemistä erillisen kululiitteen, josta saat tarkempaa tietoa suosittelemamme sijoitusratkaisun kaikista kuluista. Lisäksi raportoimme sinulle vuosittain maksamasi kulut sekä prosentteina että euroina.

Muutoksia Alexandrian yleisissä sopimusehdoissa

Sääntelymuutosten yhteydessä Alexandrian yleisiä sopimusehtoja päivitetään. Muutokset tulevat voimaan automaattisesti eivätkä edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. Keskeisimmät muutokset ja niiden sisältö on kuvattu alla.

Keskeisimmät muutokset Alexandrian yleisiin sopimusehtoihin

Sijoitusneuvonta ja säännöllinen soveltuvuuden arviointi

Alexandrian asiakkailleen tarjoama sijoitusneuvonta on uuden sääntelyn määritelmän mukaisesti luonteeltaan ei-riippumatonta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Alexandrian tarjoama sijoitusneuvonta ei perustu laajaan analyysiin eri rahoitusvälineistä, vaan rajoittuu pääasiallisesti Alexandrian omiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita tarjoaviin yhtiöihin Alexandrialla on läheinen sidos. Alexandria arvioi jatkossakin sijoitustuotteiden soveltuvuuden asiakkaalle kussakin sijoitusneuvontatilanteessa. Tämän lisäksi Alexandria tarjoaa asiakkailleen säännöllistä arviointia suositeltujen sijoitustuotteiden soveltuvuudesta.

Alexandrian yhteistyökumppaneiltaan saamat myyntipalkkiot

Alexandria voi jatkossakin vastaanottaa myyntipalkkioita eli kannustimia yhteistyökumppaneiltaan. Alexandrian käyttää saatuja myyntipalkkioita muun muassa palvelujensa ja asiakkaille tarjottavan henkilökohtaisen asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä edellä mainitun säännöllisen soveltuvuusarvion tarjoamiseen parantaen näin asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Asiakkaalle annetaan ennen palvelun tarjoamista erikseen tieto kyseiseen palveluun liittyvien kannustimien euromääristä. Mikäli tarkkaa summaa ei ole tiedossa etukäteen, annetaan asiakkaalle tieto niiden laskentamenetelmästä. Siinä tapauksessa maksetun kannustimen tarkka euromäärä ilmoitetaan asiakkaalle jälkikäteen.

Keskustelujen ja viestien tallentaminen

Alexandrialla on jatkossakin lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tallentaa sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvät asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut, jotka johtavat tai voivat johtaa asiakastoimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen tai toteuttamiseen. Uuden sääntelyn myötä tallennusvelvoite koskee myös vastaavia sähköpostiviestejä sekä asiakastapaamisista laadittuja muistioita. Tallenteet vahvistavat osaltaan sijoittajansuojaa ja niiden avulla voidaan varmistaa, että kaikki asiakkaidemme toimeksiannot toteutetaan keskusteluissa sovitulla tavalla. Lisäksi Alexandrialla on velvollisuus luovuttaa tallenteet toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä. Kopio asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen ja vaihdettujen viestien tallenteista on saatavana pyynnöstä viiden vuoden ajan, tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä seitsemän vuoden ajan.