Sijoituskohteen valinnalla vaikutat verotukseesi

Pääomatuloista maksettava veroprosentti on Suomessa progressiivinen. Alle 30.000 euron pääomatuloista veroprosentti on 30 ja sen ylittävistä pääomatuloista 33 %. Vuonna 2016 ylempi veroprosentti nousee 34 prosenttiin. Sijoitusmuodon valinnalla voit kuitenkin vaikuttaa pääomaverotukseesi. Rahastosijoituksilla ja vakuutuksilla veronmaksua voi myöhentää.

Sijoitusrahastot eivät Suomessa maksa tuotoistaan veroa. Näin esimerkiksi osakerahastojen tuottamat osingot lisätään mukaan rahasto-osuuksiin tuottamaan lisää arvoa. Siten suoriin osakesijoituksiin verrattuna rahasto-osuuksien arvo kasvaa nopeammin. Pääomaveroa rahasto-osuuksien tuotosta maksetaan vasta, kun osuudet lunastetaan.

Erilaisilla vakuutusratkaisuilla pääomaveroa voi myös siirtää tulevaisuuteen. Niitä ovat säästövakuutukset ja sijoitusvakuutukset. Säästövakuutuksen voi avata jo pienellä 150 euron säännöllisellä kuukausisäästöllä. Suurempia kertasummia voi kerryttää sijoitusvakuutuksen avulla. Vakuutuksen sisällä tehdyistä myyntivoitoista tai muista tuotoista ei peritä veroa, vaan syntyneet tuotot verotetaan vasta, kun varoja nostetaan. Vakuutukseen maksettu alkuperäinen pääoma on nostettavissa ilman veroa.

Vakuutusratkaisujen lisäetu on, että sen avulla voi jättää perillisille verottomasti enemmän varoja kuin muuten perinnönjaossa olisi mahdollista.