Sijoituskohteena yrityslainat: miltä kotimainen yrityslainamarkkina näyttää tällä hetkellä?

Yritysten investoinnit ja rahoituksen tarve ovat kasvussa poikkeusolojen jälkeen. Mitä sijoittajan olisi hyvä tietää tämän hetken yrityslainamarkkinasta?

Alexandria toi yrityslainat osaksi sijoitustuotteidensa valikoimaa vuonna 2019. Reilu kahden vuoden aikana sijoittajien varoilla on rahoitettu jo satojen yritysten kasvua. Esitimme Alexandria Yritysrahoituksen toimitusjohtajalle Markus Neimolle viisi kysymystä tämän hetken yrityslainamarkkinan tilanteesta.

1. Miten suomalaiset PK-yritykset ovat toipuneet koronasta ja sitä seuranneista poikkeusoloista?

Yritykset sopeuttivat toimintaansa nopeasti muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin ja keskittivät resurssinsa pitkälti haastavien aikojen yli selviytymiseen. Tässä suomalaiset PK-yritykset onnistuivatkin erittäin hyvin omien sopeuttamistoimiensa ja julkisten tukitoimien avulla. Konkurssien määrä ei kasvanut, vaan päinvastoin konkurssihakemuksia on tehty keskimääräistä vähemmän myös konkurssihakemuksia koskevan ensimmäisen väliaikaislain päätyttyä 31.1.2021, joten voidaan sanoa, että suomaiset PK-yritykset selvisivät ylipäätään hyvin koronasta.

2. Millainen rahoituksen kysyntä on tällä hetkellä?

Meidän näkemyksemme mukaan PK-yritysten rahoituksen kysyntä on viime aikoina kasvanut erittäin voimakkaasti, kun patoutunut kysyntä on alkanut purkautua vauhdilla. Viime kuukausien aikana yritykset ovat alkaneet taas toteuttaa viimeisen reilun vuoden aikana jäihin laitettuja kasvuprojektejaan ja investointeja tehdään muutenkin kiihtyvällä tahdilla, Neimo jatkaa.

3. Miksi pankkien ulkopuolinen yritysrahoitus kasvaa?

Pankkeja koskeva vakavaraisuussääntely on koko ajan kasvanut eikä korona tuonut asiaan muutosta. Pankit eivät pysty toteuttamaan yrityslainojen kysyntää tarvittavalla tasolla, joten yritysten on täytynyt etsiä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja myös Suomessa, jossa pankit ovat perinteisesti hallinneet käytännössä koko yritysrahoitusmarkkinaa etenkin PK-yritysten osalta. Suurilla yrityksillä on ollut mahdollista hakea pankkien ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi bondimarkkinoilta mutta pienemmillä yrityksillä tämä mahdollisuus ei ole ollut käytössä. Uusien toimijoiden myötä kasvavaa hankkeiden rahoitustarvetta pystytään kattamaan enenevässä määrin kun pienemmät yritykset tulevat uusista mahdollisuuksista tietoisiksi.

4. Millainen korkotaso lainoissa on? Millaista tuottoa sijoittajat ovat saaneet?

Lainanottajien sijoittajille maksama korko on ollut keskimäärin 8,2 %. Sijoittajien saama tuotto vaihtelee kunkin sijoittajan salkkuun liittyvien maksuviiveiden, luottotappioiden sekä sijoitusasteen kehittymisen mukaan ja on keskimäärin ollut edellä mainitut asiat huomioon ottaen noin 4 -5 % p.a*.


1*Esitetty keskimääräinen tuotto perustuu satunnaisotannalla valittujen sijoittajien laskennalliseen keskimääräiseen tuottoon palvelun avaamisesta (2/2019) lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta ja sijoittajan tuotto voi poiketa esitetystä olennaisestikin.

5. Miten viimeisen puolentoista vuoden haastavat ajat ovat näkyneet nykyisten laina-asiakkaiden maksukyvyssä?

Kuten aiemmin todettiin, poikkeuksellisen haastavat ajat johtivat yrityksissä monenlaisiin sopeuttamistoimiin joissa yritykset onnistuivat pääosin erittäin hyvin. Myös Alexandria Yritysrahoitus tuki omia laina-asiakkaitaan esimerkiksi lyhennysvapailla. Näiden toimien tukemina haastavat olosuhteet eivät ole käytännössä juurikaan vaikuttaneet nykyisten laina-asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

Lue lisää yrityslainohin sijoittamisesta