Sijoitusrahasto – miten valita itselle sopiva rahasto?

Rahastosijoittaminen on monelle tuttua puuhaa – jopa miljoona suomalaista sijoittaa varojaan rahastoihin. Mutta miten löytää juuri itselleen sopivat rahastot?

Sijoitusrahaston valinta x3

Rahaston valintakriteerejä voi olla monia. Jotkut valitsevat sijoitusrahaston sen mukaan, mihin sijoituskohteisiin tai alueille rahaston sijoitukset suuntautuvat. Perusperiaatteena rahaston valinnassa tulisi olla löytää tasapaino kolmen asian välillä:

1. Tavoite

Miksi sijoitat? Se, onko haaveenasi keittiöremontti 5 vuoden päästä vai oletko kartuttamassa itsellesi varoja eläkepäivien varalle, vaikuttaa myös rahaston valintaan.

2. Aika

Kuinka pitkällä tähtäimellä olet sijoittamassa? Lyhyellä, vuoden-parin aikavälillä, rahastot eivät välttämättä ole oikea sijoituskohde. Aiotko sijoittaa kerralla enemmän vai haluatko sijoittaa rahastoon säännöllisesti? Jos tavoitteena on kerätä 100 000 euroa omaan eläkekassaan, on hyvä laskea, mitä ja kuinka pitkän ajan tällaisen summan kartuttaminen sinulta vaatisi. Yksi helppo tapa tähän on käyttää tuottolaskuriamme.

3. Tuotto-odotus ja riskinsietokyky

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Näitä voidaan hallita monella tapaa, esimerkiksi hajauttamalla. Sijoituksen riski ja tuotto liittyvät tiiviisti toisiinsa. Sillä, kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä, on vaikutusta siihen, millaista tuottoa voit sijoituksellesi saada.

Yleinen harhaluulo on se, että sijoittaminen vaatii suurta riskinottoa. Maltillisempikin riskinottaja löytää varmasti markkinoilla olevasta laajasta rahastovalikoimasta juuri itselleen sopivat vaihtoehdot.

Rahaston sijoituspolitiikka antaa sijoittajalle kuvan tavoitteista

Terminä sijoituspolitiikka voi kuulostaa talousoppineiden kabinettipuheilta, mutta kyseessä on rahaston toiminnan ja näin myös yksittäisen sijoittajan kannalta tärkeä asia. Sijoituspolitiikka on kuvaus siitä, mitkä ovat rahaston tavoitteet ja mihin kohteisiin rahaston varoja tullaan sijoittamaan.

Rahastosijoittajan on syytä tutustua jo rahastojen vertailuvaiheessa niiden avaintietoesitteisiin, jotka antavat hyvän kokonaiskuvan muun muassa kyseisen rahaston sijoituspolitiikasta, riski-tuottoprofiilista, rahaston kuluista ja aiemmasta kurssikehityksestä.

Riski-tuottoprofiilin tarkoituksena on antaa sijoittajalle selkeä kuva rahaston riskitasosta. Yleisimmin rahaston riskiprofiili kuvataan riski-tuottokuvaajana. Alla esimerkki Alexandrian Growth Manager -rahaston riski-tuottoprofiilista.

riskituottoprofiili

Esimerkki riski-tuottoprofiilista: Alexandria Growth Manager -rahasto

Moni ei tiedä, mitä sijoitusrahastoja salkusta löytyy

Suurella osalla suomalaisista on rahastosijoituksia, mutta kokemuksemme mukaan rahastot jäävät helposti ”autopilotille” ja sijoitusten tämänhetkinen tilanne voi olla monelle epäselvä.

”Monella suomalaisella on rahastosijoituksia, joita on kartutettu vuosien varrella, mutta niiden tuotosta tai sisällöstä ei ole ajantasaista tietoa. Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakkaitaan tekemään oikeita päätöksiä säästöjensä suhteen ja päivittämään suunnitelmaansa tarpeen mukaan.. Siksi tapaammekin asiakkaamme vähintään kerran vuodessa”, kertoo Alexandrian kehitys- ja koulutusjohtaja Ville Härkänen.


Miksi ja miten aloittaa rahastosijoittaminen? Lataa maksuton oppaamme.

rahastosijoittaminen checklist