Vieläkö nousulle riittää eväitä?

  • Sijoittajan myötätuuli jatkunut jo 8 vuotta
  • Pelkoja korjausliikkeestä – arvostustasot kiristyneet
  • Maailmantalouden näkymät vahvistuneet laaja-alaisesti
  • Tehokas hajauttaminen ensiarvoisen tärkeää

Sijoitusmarkkinoilla on saatu nauttia pitkään tasaisesta myötätuulesta. Talouskasvu ja -luottamus ovat vahvistuneet käytännössä kaikilla päämarkkina-alueilla, ja samanaikaisesti yritysten tuloskehitys on ollut odotetun myönteistä. Vaikka maailmanpolitiikasta, monien omaisuusluokkien kohonneista arvostuksista ja pitkien korkojen noususta on kerääntynyt jonkin verran pilviä sijoittajan taivaalle, ei liika varovaisuus ole nykyisessä tuottoympäristössä kannattanut.

Maaliskuun alussa osakkeiden käynnissä oleva noususykli saavutti jo kypsän 8 vuoden iän. Maailman osakkeet ovat keväästä 2009 tuottaneet euromääräiselle sijoittajalle lähes 250 %. Osakkeet ovat monin paikoin jo ylittäneet edelliset, vuoden 2007 kurssihuippunsa. Tarkastelunäkökulmasta riippuen voidaan puhua jo historian toiseksi tai kolmanneksi pisimmästä kurssinousujaksosta. Meno on ymmärrettävästi alkanut jo hirvittää osaa sijoittajista, ja pohdiskelu markkinoiden ylikuumenemisesta ja kamelin selän katkeamisesta nousee esiin yhä useammin.


8 vuoden nousu – maailman osakkeet ja sijoittajien pelkokerroin

Q1 kuva1

Tasokorjauksen todennäköisyys osakemarkkinoilla on kesää kohden jonkin verran kasvanut, mutta toisaalta tällainen korjausliike olisi samalla myös ilmaa puhdistava ja odotettu. Korjausliikkeet kuuluvat sijoitusmarkkinoiden perusluonteeseen, eikä niistä tule olla liiaksi huolissaan. Useimmiten ne tarjoilevat parhaimmat riskin lisäämisen paikat, kuten pari edeltävää sijoitusvuotta ovat opettaneet. Pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti toimivan sijoittajan ei tule keskittyä lyhyen aikavälin kurssiheilahteluihin – etenkään kun markkinoita ohjaavissa perustekijöissä ei ole tapahtunut alkuvuonna minkäänlaista muutosta huonompaan.

Tuottoja vain riskinotosta

Alkuvuoden selvästi tuottoisin omaisuusluokka oli jälleen osakkeet. Maailman osakemarkkinoilta kirjattiin tammi-maaliskuussa euromääräisesti noin 5 %:n tuotto. Alueellisesti tarkasteltuna varsinkin kehittyvät markkinat erottuivat lähes 10 %:n nousullaan, mikä oli vahvin avaus kehittyville osakemarkkinoille sitten vuoden 2012. Vahvistuneet talousluvut etenkin Aasiassa, raaka-ainehintojen normalisoituminen ja sijoittajien pahimpien huolien hellittäminen Trumpin hallinnon kaavailemista ulkomaankaupan rajoitteista ovat vauhdittaneet sijoitusvirtoja kehittyville markkinoille.

Myös eurooppalaisosakkeet tuottivat vuoden alkajaisiksi vahvasti (+6,3 %). Hieman perässä tulivat sinänsä hyvin tuottaneet Suomen (+4,4 %) ja USA:n (+4,6 %) osakemarkkinat. Korkosijoituksissa riskiyrityslainojen (High Yield) omistaminen kannatti – kaventuneiden luottoriskilisien myötävaikutuksella keskeisimmillä markkinoilla päädyttiin 0,9 % – 1,4 % plussan puolelle. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa (Investment Grade) alkuvuosi oli sen sijaan vaatimaton, sillä USA:ssa jäätiin 0,5 % pakkaselle ja Euroopassakin päädyttiin vain vaivoin plussalle (+0,1 %). Selvästi heikoin kvartaalituotto (-1,5 %) kuitenkin realisoitui euroalueen valtionlainojen kohdalla, joille pitkien korkojen nousun jatkuminen sekä Ranskan ja Italian maariskilisien leveneminen oli myrkkyä.

Alexandria-rahastot menestyivät alkuvuonna kiitettävästi. Allokaatiorahastojemme tuotot vaihtelivat rahaston riskiluokasta riippuen +1,4 %:sta +10,8 %:iin.

Ajureina talous ja tulokset

Sijoittajan kannalta myönteisimpiä tukijalkoja on tällä hetkellä luottamuksen vahvistuminen suhdannenäkymiin laajalla rintamalla. Kasvuennusteet ovat globaalisti vahvistuvalla trendillä ja viime kuukausina saatujen makrotalouden tilastojen pohjalta niin Euroopan, Yhdysvaltain, Kiinan kuin Intian talouksien tila näyttää rohkaisevalta. Teollisuuden ja palvelualojen ostopäälliköt ovat myönteisiä kaikilla päämarkkina-alueilla – Kiinassa ja euroalueella ostopäällikköindeksit ovat vahvimmillaan yli 5 vuoteen. Lisäksi positiivisten talouslukuyllätysten määrä on ollut kasvussa kaikkialla ja tämä ruokkii sijoittajien optimismia. Maailmantalouden odotetaan kasvavan noin 3,5 %:n vuosivauhtia 2017–2018, ja vaikka kasvu ei ole päätä huimaavaa, on se sijoittajalle riittävää.


Talousluvut yllättäneet laajasti vahvuudellaan (talouslukuyllätysindeksit)

Q1 kuva 2

Vahvistuvassa suhdanneympäristössä myös yritysten on helpompi saada aikaiseksi niiltä odotettua tuloskasvua. Markkinoiden tuloskasvuodotukset ovat tällä hetkellä myönteisimmillään vuosiin, ja esimerkiksi yksin Euroopassa pörssiyritysten odotetaan kasvattavan tuloksiaan kuluvana vuonna miltei +15 %:lla. Tuloskasvukuvaa tukee erityisesti raaka-aineiden ja öljyn hintojen reipas elpyminen vuodentakaisesta, rahoitussektorin yritysten parantuneet näkymät ja laajasti vahvistunut kuluttajien ja yritysten luottamus.

Mikäli yritykset ennakoidusti yltävät vahvoihin voittojen parannuksiin ja ohjeistavat loppuvuottaan myönteisesti, on tämä rohkaisevaa osakesijoittajalle. Toisaalta näyttöä yritysten tuloskasvusta myös vaaditaan, ettei osakemarkkinoiden nousu nojautuisi yksin arvostuskertoimien nousun ja keskuspankkien elvytystoimien varaan.


Euroopassa odotetaan reipasta tuloskasvua

Q1 kuva3

Keskuspankit tukevat – toistaiseksi

Keskuspankkituki jatkuu edelleen voimakkaana tukien monipuolisesti riskisijoituksia, vaikka Yhdysvaltain keskuspankki onkin jo ottanut ensimmäisiä askelia kohti normaalimpaa rahapoliittista viritystä. Ohjauskorkoja on kuitenkin nostettu USA:ssa paljon hitaammin kuin maan talous todellisuudessa sallisi.

Euroopan keskuspankki jatkaa voimakkaasti elvyttävää rahapolitiikkaansa suurella todennäköisyydellä vielä vuoden loppuun asti. Toistaiseksi huolta korkojen nopeasta euroalueella ei siis ole. Suurempi kysymysmerkki on keskuspankkien rahapolitiikan suunta vuodesta 2018 eteenpäin, sillä kasvu- ja inflaatio-odotusten mahdollisesti voimistuessa paine rahapolitiikan normalisoinnille kasvaa. Historiallisesti tarkastellen taantumat ovat kuitenkin alkaneet vasta 3 vuotta koronnostojen aloittamisen jälkeen.

Miten varautua kesään?

Kesäkuukaudet ovat olleet sijoitusmarkkinoille viime vuosina tavallista levottomampaa aikaa. Vuosi sitten sijoittajat pelästyivät Iso-Britannian EU-eropäätöstä, ja edeltävinä vuosina on hermoiltu milloin Kreikan tarvitsemia tukipaketteja, milloin italialaispankkien tai Kiinan talouden romahdusta. Tälläkin hetkellä epävarmuutta lietsovat mm. Trumpin hallinnon ulko- ja sisäpolitiikka sekä Euroopan vaalit. Otsikoita lukiessa on kuitenkin syytä muistaa, että pelot ovat viime vuosina avanneet markkinoilla myös kaikkein otollisimmat ostonpaikat. Sijoittajien riskinottohalukkuus on palautunut nopeasti kun epävarmuutta aiheuttava tapahtuma on saatu pois päiväjärjestyksestä. Markkinat sopeutuvat tyypillisesti nopeasti uuteen tilanteeseen ja informaatioon.

Kesän lähestyessä perustekijät luovat yhä suotuisan alustan riskinotolle. Mielestämme niin kauan kun pitkät korot nousevat maltillisesti, keskuspankit takaavat markkinarauhan ja maailmantalous sekä yritysten tulokset kasvavat kohtuullista vauhtia, ovat pelot pysyvästä käänteestä heikompaan ennenaikaisia.

Maailman osakkeiden tarjoama noin 6 %:n tulostuotto ja kohtuullinen, paikoin jopa 3-4 %:n osinkotuotto tekee osakesijoituksista edelleen houkuttelevia suhteessa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten mataliin korkotuottoihin. Jossain määrin huolta aiheuttaa tällä hetkellä mielestämme monien riskisijoitusten korkeaksi kohonnut arvostus, joka antaisi perustelut povatulle korjausliikkeelle.


Osakkeiden tulostuotto vs. 10-v valtionlainojen korkotuotot

Q1 kuva4

Lähestyvistä kesäkuukausista huolimatta on hyvä säännöllisesti tarkistaa omalle sijoittajaprofiilille ja salkulle sopiva riskitaso. Ajallinen sekä maantieteellinen hajautus tulisi olla kunnossa aina, vuodenajasta riippumatta. Tehokas hajauttaminen läpi omaisuusluokkien vähentää sijoitussalkun herkkyyttä negatiivisille shokeille – tätä strategiaa toteutamme yhä määrätietoisesti Alexandria-rahastoissa.


Lähteet: Alexandria, Bloomberg, ThomsonReuters, OECD


Kirjoittaja: Tero Wesanko, Päästrategi, Alexandria

Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.