Vieläkö riittää perusteita kurssinousulle?

 • Raakaöljyn hinnan jyrkkä alamäki ja Kiina lisänneet huolia talouskasvusta
 • Keskuspankkien elvyttävä linja ei ole päättymässä
 • Yritysten tuloskasvuennusteet laskussa – pelot tulostaantumasta liioiteltuja
 • Pitkän nousun jälkeen osakkeiden tuottopotentiaali kaventunut, mutta yhä houkutteleva
 • Riskit koholla – voimakas kurssiheilunta leimaa sijoitusvuotta 2016

Takana seitsemän hyvää vuotta

Päättynyt sijoitusvuosi oli jälleen tuottoisa osakesijoittajalle: maailman osakemarkkinoilta kertyi euromääräisesti 11 %:n kokonaistuotto. Nostetta selittävät kuitenkin merkittäviltä osin valuuttakurssit, sillä dollari vahvistui vuoden aikana euroa vastaan lähes 10 %. Euron ulkoisen arvon heiketessä muiden maiden valuutoissa tehtyjen sijoitusten arvot nousivat euromääräisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa S&P 500 –osakemarkkinaindeksi päätyi vain niukasti plussalle dollareissa mitattuna, kun taas euroissa sijoituksensa tehnyt sai rapakon takaa jopa 13 %:n tuoton. Kotimainen osakesijoittajakaan ei jäänyt kylmäksi, sillä Helsingin pörssi tuotti osingot huomioiden miltei 15 %.

Myötätuulesta saivat päättyneenä vuonna nauttia myös Alexandria-rahastojen osuudenomistajat. Vaikka kurssiheilunta oli ajoittain hyvinkin voimakasta ja suunta toisinaan kateissa, menestyivät allokaatiorahastomme tehokkaan kansainvälisen hajautuksen ja onnistuneen omaisuuslajipainotuksen ansiosta. Rahastoista Aggressive Manager (+12,2 %) ja Growth Manager (+11,7 %) olivat omien Morningstar-vertailuryhmiensä parhaiten tuottaneet sijoitusrahastot Suomessa vuonna 2015. Tasapainoisesti osake- ja korkomarkkinoille varojaan hajauttava Balanced Manager –yhdistelmärahasto puolestaan sijoittui +7,9 %:n vuosituotollaan omassa vertailuryhmässään 2. sijalle.

Joko noususykli lopahtaa?

Uusi sijoitusvuosi on käynnistynyt tempoilevasti, ja pääosa riskipitoisista markkinoista on suunnannut reippaaseen alamäkeen. Esimerkiksi Helsingin pörssi on pudonnut vuoden ensimmäisten viikkojen aikana vajaat 10 %, Euroopan osakemarkkinat paikoin yli 10 % ja Manner-Kiinan osakemarkkinat lähes 20 %. Jo kertaalleen romahtanut raakaöljyn hinta on vajonnut vuoden alkajaisiksi 20 %, ja mustan kullan tynnyrihinta liikkuu nyt alimmillaan peräti 12 vuoteen. Ylituotannosta kärsivien öljymarkkinoiden alakulo lisää myös osakemarkkinoiden epävarmuutta. Iranin kauppapakotteiden poistamisen odotetaan edelleen lisäävän öljyn tarjontaa, joten paine ei ole heti poistumassa.

Voimakas myyntiaalto on hämmentänyt tunnelmia, ja sijoittajia askarruttaa entistä enemmän sama huolenaihe – tähänkö 7 vuoden kurssinousu nyt katkesi? Pahin pelko on, että uuteen laskukauteen ajauduttaisiin tilanteessa, jossa keskuspankkien rahapolitiikka on jo valmiiksi täydellä elvytysteholla. Riskit ovat mielestämme jossain määrin koholla, mutta syytä liialliseen synkistelyyn ei kuitenkaan ole. Näyttämön peruskattaus – globaalisti kohtuullinen talous- ja tuloskasvu, keskuspankkien elvytystuki ja matalat korkotuotot – ei ole vaihtunut vuoden vaihtumisesta huolimatta. Riittävää kansainvälistä ja omaisuusluokkahajautusta hyödyntävä rahastosijoittaja voi nukkua yönsä rauhassa jatkossakin.


Kuva 1: Takana ennätyksellisen pitkä kurssinousu (MSCI World -indeksi, 7 vuotta)

Markkinakatsaus Q4 2015 kuva1

Paljon psykologiaa, vähemmän fundamentteja

Alkuvuoden rytinän taustalta löytyy huomattavasti enemmän psykologisia kuin fundamenttiperusteisia ajureita. Lasku vaikuttaa selvästi ylimitoitetulta saatuihin uutisiin nähden, joten voimakkaat positiiviset vastaliikkeet ovatkin mielestämme todennäköisiä kevään edetessä. Pääsyyllistä globaalille myyntipaineelle on etsitty raakaöljyn ohella esimerkiksi Kiinasta. Ensin Kiinasta raportoitiin hieman heikohkoja talouslukuja ostopäällikköindeksien muodossa, ja pian tämän jälkeen Manner-Kiinan osakemarkkinat rysähtivät. Kiinalaisosakkeiden laskua yritettiin hillitä hetkellisesti jopa viranomaistoimin, mutta näistä luovuttiin nopeasti.

Kiina-dramatisoinnin keskellä on syytä nostaa esiin seuraavia huomioita:

 • Tapahtumat rajoittuvat merkittävästi Manner-Kiinan pörssiin, eivätkä linkity tiukasti reaalitalouteen ja siten tilanne vaikuttaa mielestämme samankaltaiselta ylireagoinnilta kuin mitä koettiin kesällä 2015
 • Kesällä asetetut kiinalaisosakkeiden myyntirajoitteet suursijoittajille päättyivät tammikuun alussa, ja tämä on hetkellisesti lisännyt niihin kohdistuvaa myyntipainetta
 • Vakautta lisäävät instituutiosijoittajat puuttuvat Kiinan paikallispörsseistä ja liikkeitä dominoivat vähemmän pitkäjänteisesti toimivat piensijoittajat
 • Kiinan heikentyvä talouskasvu ei ole yllätys enää kenellekään. Kiinan BKT kasvoi viime vuonna 6,9 %:n vuosivauhtia, mikä oli hyvin linjassa keskushallinnon tavoitteiden kanssa. Romahdusta ei siis ole näköpiirissä – kasvulukemat hidastuvat osin tarkoituksellisesti, osin ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta
 • Jarruttaminen ei tarkoita sitä, etteivätkö Eurooppa tai Yhdysvallat olisi immuuneja tälle kehitykselle, mutta niiden riippuvaisuus Kiinasta ei ole niin suurta, että tästä syntyisi välitöntä vaaraa uudesta globaalista taantumasta
 • Kiina-epävarmuudet selittävät paljolti myös raaka-ainemarkkinoiden heikkoutta. Kiina on maailman suurin raaka-aineiden kuluttaja, ja vienee vielä runsaasti aikaa ennen kuin globaali kysyntä-tarjonta -tilanne raaka-ainemarkkinoilla tasapainottuu ja ylikapasiteetti pääsee purkautumaan

Kuva 2: Kiinalaisosakkeet laskeneet muuta maailmaa jyrkemmin (MSCI World vs. Shanghai Composite-indeksi 6 kk)

Markkinakatsaus Q4 2015 kuva2.png

Tulossa turbulentti sijoitusvuosi

Alkaneesta vuodesta tulee näkemyksemme mukaan kaikkea muuta kuin helppo, ja sijoittajan onkin syytä valmistautua vuosia 2010-2015 selvästi voimakkaampaan kurssiheiluntaan ja madaltuviin tuottoihin, kuten edellisessä kvartaalikatsauksessa kirjoitimme (10/2015). Osakkeilla on takanaan jo historiallisen pitkä noususykli – lyhyitä korjausliikkeitä lukuun ottamatta maailman osakemarkkinat ovat nousseet yhtäjaksoisesti miltei 80 kuukautta tuottaen euromääräisesti noin 200 % vuoden 2009 pohjiltaan. Negatiivisiin otsikoihin takerrutaan nyt aiempaa herkemmin, sillä pitkän nousun jälkeinen voittojen kotiutus ja salkun riskitason keventäminen tuntuu helpolta hyväksyä. Liiallisen varovaisuuteen ei kuitenkaan ole aihetta, sillä riskisijoituksille löytyy yhä tukea.

Vaikka myönteiset talouslukuyllätykset ovat viime kuukausina vähentyneet, ovat talouskasvunäkymät vuodelle 2016 kohtuullisen vahvalla pohjalla pitkälti USA:n ja piristyvän Euroopan ansiosta. Globaalisti kasvua kertynee noin 3 %, joka on riittävä taso pitämään sijoittajat tyytyväisinä. Kehittyvien talouksien näkymät jatkuvat sen sijaan epävarmoina mm. öljyn ja raaka-ainehintojen painaessa, mutta niidenkin osalta pahin pudotus näyttäisi jäävän jo taka-alalle.


Kuva 3: Myönteiset talouslukuyllätykset länsimaissa vähentyneet (Citi Economic Surprise –indeksi, 10 vuotta)

Markkinakatsaus Q4 2015 kuva3.png

Tuloskasvu on alkaneen vuoden suurimpia kysymysmerkkejä. Vähänkin pidemmällä aikavälillä tarkastellen korrelaatio pörssiyritysten tuloskasvun ja osakekurssien välillä on ilmeinen. Analyytikot ovat viime kuukausina laskeneet tuloskasvuennusteitaan vuodelle 2016, kun mm. vahvasta dollarista on muodostunut rasite suurille amerikkalaisille vientiyrityksille. Päivitettyjenkään estimaattien valossa ei vielä voida puhua vakavasta tulostaantuman uhasta, mutta vauhti on joka tapauksessa hidastunut jo viime vuodesta lähtien. Maailman pörssiyhtiöiden tuloskasvuksi ennustetaan tänä vuonna keskimäärin yhä noin 10 %. Ennusteessa voi olla painetta alaspäin, jonka vuoksi yritysten viestit kuluvan vuoden tulosnäkymistä ovat nyt entistä tarkemman luupin alla.


Kuva 4: USA:n osakemarkkinoiden ja S&P 500-yhtiöiden tuloskehitys (20 vuotta)

Markkinakatsaus Q4 2015 kuva4.png

Keskeisten sijoitusluokkien arvostustasot ovat pudonneet vauhdilla jo joulukuun alusta lähtien. Osakkeiden hinnoittelu on palautunut alle historiallisen keskiarvotasonsa (MSCI World P/E 2016: 14.8), eikä kuplasta siten voida puhua. Osakkeiden arvostus ei muodosta estettä kurssinousulle 2016, ja varsinkin suhteessa korkoihin niitä voidaan luonnehtia jopa edullisiksi. Sijoittajan tuottoympäristön vaihtoehdottomuus siis jatkuu; tuotot riskittömistä korkotuotteista ja matalariskisistä yrityslainoista jäävät edelleen reippaasti alle osakkeiden tarjoaman tulos- ja osinkotuoton. Matalariskisten korkosijoitusten tuottotasot eivät riitä monellakaan sijoittajalle, mutta samanaikaisesti riskipitoisempia korkosijoituksia rasittaa energia- ja raaka-ainesektorin yritysten haasteet ja heikko likviditeetti. Kehittyvillä markkinoilla yritysten dollarimääräiset velat aiheuttavat puolestaan harmaita hiuksia.


Kuva 5: Sijoittajan tuottoympäristö vuoden 2016 alussa

Markkinakatsaus Q4 2015 kuva5.png.jpg

Keskuspankkien tuen (etenkin Euroopan ja Japanin) odotetaan jatkuvan voimakkaana läpi koko vuoden, mikä yhtäältä antaa merkittävää selkänojaa riskisijoituksille, ja toisaalta pitää koronnousupaineet maltillisina. USA:n keskuspankki nostanee ohjauskorkoaan jossain vaiheessa tätä vuotta, mutta turbulenssin jatkuessa odotukset uusien nostojen osalta laimenevat nopeasti - tätä kirjoitettaessa markkinat hinnoittelevat Fediltä enää yhtä koronnostoa vuodelle 2016. Optimistina väittäisin, että liiallisilla koronnostoilla tunnelmia tuskin pilataan, mutta kevät näyttäköön kuinka käy!

Menestystä alkaneeseen sijoitusvuoteen!


Kirjoittaja: Tero Wesanko, Päästrategi, Alexandria

Kirjoittaja on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 15 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on vuodesta 2013 alkaen toiminut Alexandria-konsernin päästrategina, salkunhoitotoiminnan johtajana ja Alexandria Kiinteistörahaston vastaavana salkunhoitajana.