Yrittäjä, se miltä eläkepäiväsi näyttävät, on omissa käsissäsi

15.11.2018

Yrittäjän elämä on usein tukka putkella paahtamista päivästä toiseen. Harvemmin on aikaa pohtia omaa elämää seuraavaa päivää pidemmälle. Silti samaan aikaan moni yrittäjä haaveilee eläkepäivistä oman perheen ja lempiharrastusten parissa. Uutinen: voit itse vaikuttaa siihen, miltä eläkepäiväsi näyttävät

Yrittäjällä ei ole varaa säästää?

Etenkin yrityksen alkutaipaleella voi säästäminen tuntua utopistiselta ajatukselta. Ja monesti näin onkin – aloittava yrittäjä voi jättää alussa palkan nostamatta tai palkkasumma on selvästi pienempi kuin palkkatyössä ollessa.

Yksi haaste yrittäjillä on kuitenkin se, ettei omaa tilannetta muisteta päivittää kiireen keskellä ja yrittäjyyden matkalla. On ymmärrettävää, että moni aloittava yrittäjä keskittyy vain yrityksen perustamiseen. Mutta jos oman ja perheen taloudellinen turva jää taka-alalle koko työuran ajaksi, voi oma eläkekertymä tulla monelle yrittäjälle yllätyksenä.

YEL on yksi mutta ei ainoa osa yrittäjän tulevaisuuden turvaa

Yrittäjälle pakollisen yrittäjäeläkevakuutuksen eli tuttavallisemmin YELin tarkoituksena on varmistaa yrittäjän toimeentulo myös työuran jälkeen. Keskustelu YELin ja työtulon määrittämisen ympärillä käy aktiivisena.

Vuonna 2016 yrittäjien eläkkeen perustana oleva YEL-työtulo oli keskimäärin 23 000 euroa. Jopa kolmannes yrittäjistä asetti minimiin tai lähelle sitä. Tämä huolestuttaa Alexandrian myyntiohtaja Ville Härkästä.

”Mielestäni kaikkein tärkeintä on se, että yrittäjä mitoittaa sekä lakisääteisen YEL-vakuutuksen että oman säästämisen ja sijoittamisen riittävälle tasolle. Jos yrittäjä maksaa YEL-vakuutusta minimin mukaan eikä rinnalla ole muita ratkaisuja oman ja perheen tulevaisuuden turvaksi, on yhtälö liian riskialtis.”

Yhä useampi yrittäjä täydentää omaa eläketurvaansa omatoimisesti.

”Joku ostaa sijoitusasunnon, toinen sijoittaa esimerkiksi rahastoihin. Se, että yrittäjät ovat enenevässä määrin heränneet oman ja perheensä taloudellisen turvan rakentamiseen, on tärkeä asia. Näin varmistetaan se, että yrittäjillä on entistä paremmat edellytykset myös nauttia eläkepäivistä”, sanoo Härkänen.

Neljä erilaista polkua yrittäjän eläkkeeseen

Mitä eri vaihtoehtoja yrittäjällä on eläkepäivien varalle? Teimme muutaman esimerkkilaskelman siitä, miten yrittäjän omat valinnat vaikuttavat kertyneeseen eläkkeeseen.

Kaikissa laskelmissa on käytetty esimerkkinä yrittäjää, joka on syntynyt vuonna 1980 ja jonka kertynyt eläke on tähän mennessä noin 500 euroa/kk. Hänen vuositulonsa on noin 40 000 euroa. Vertailussa on myös huomioitu kaksi eri eläkkeellejäämisajankohtaa eli alin eläkeikä (66 v. 8 kk) ja tavoite-eläkeikä (69 v. 1 kk).

Laskelmissa esitetyt eläkemäärät ovat arvioita.

Alexandria-blogikuvitus-YEL-1 0

Alexandria-blogikuvitus-YEL-2 0

Alexandria-blogikuvitus-YEL-3 0

Alexandria-blogikuvitus-YEL-4 0

Mitä nämä yrittäjän eläkelaskelmat meille kertovat?

Kuten esimerkkilaskelmista huomataan, se, miten aktiivisesti yrittäjä varautuu eläkepäiviin myös oman ja perheen talouden näkökulmasta, vaikuttaa hyvin paljon siihen, mille tasolle oma eläke asettuu.

”Aika on rahaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrittäjä huomioi eläkeasiat ja pitää oman säästämisen ja sijoittamisen ajan tasalla, sitä vähemmän tulee ikäviä yllätyksiä sitten eläkeiän kynnyksellä. Keskustellessani yrittäjien kanssa korostan aina sitä, että on järkevää pitää YEL-maksut riittävällä tasolla ja tuoda siihen rinnalle muuta pitkäjänteistä sijoittamista”, kertoo Härkänen.

Vapaaehtoisen sijoittamisen yhtenä valttina on varojen joustava käyttö.

”Jokaisen yrittäjän on hyvä muistaa, että YEL-järjestelmän kautta kartutettua eläkettä et voi nostaa miten itse haluat, vaan se maksetaan kuukausittain. Muiden sijoitusten osalta sinulla on parempi kontrolli varoihin.”


Lataa vinkit sijoittamiseen