Yrittäjyys on kasvava trendi

Itsensä työllistäminen on vahvassa kasvussa Suomessa. Varsinkin korkeasti koulutetut ovat aiempaa innostuneempia. Tähän kannustaa osaltaan epävarma talous- ja työllisyystilanne.

Yrittäjyys nähdään varteenotettavana vaihtoehtona, joskus jopa ainoana, varsinkin asiantuntija-ammateissa, kun työpaikkoja muualta karsitaan. Digitalisaatio on mullistanut jo monia aloja ja muutos jatkuu ja se tuo myös uusia mahdollisuuksia sekä uusia ammatteja.

Toisaalta niin sanottujen Y- ja Z-sukupolvien edustajat eivät välttämättä ole kiinnostuneitakaan pitkistä palkkatyösuhteista. Y-ja Z-sukupolviin luetaan vuoden 1980 jälkeen syntyneet. Heitä luonnehditaan diginatiiveiksi, yksilöllisiksi ja virikehakuisiksi. Heidän saattaa olla myös vaikea sitoutua.

Suomen Yrittäjät arvioi, että yksinyrittäviä on nyt noin 170 000. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden uusien yrittäjien määrä on lähes tuplaantunut, noin 59 000:een vuosituhannen vaihteeseen verrattuna.

Itsensätyöllistäjät trendinä

”Itsensätyöllistäjien määrän kasvu on ollut selvä trendi”, sanoo erikoistutkija Anna Pärnänen Tilastokeskuksesta.

Itsensä työllistäjiin lasketaan yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat.

Yrittäjyys tuntuu houkuttelevalta, koska kaikki on omissa käsissä. Elämänsä voi järjestää haluamallaan tavalla ja vapautua ajan ja paikan kahleista.

Yhä useamman työ on verkossa. Työkaluiksi riittävät läppäri ja puhelin. Työtä voi tehdä missä vain, joten maisemaakin voi vaihtaa mielen mukaan. Työtä voi tehdä kahviloissa, lentoasemilla, rannalla, start up –keskuksissa sekä erilaisissa yhteisöllisissä työtiloissa, jossa voi verkostoitua ja hakea eri alojen osaajia omille projekteille. Yhteistyöverkoissa voi löytyä myös aivan uusia bisnesideoita.

Tulevaisuuden unelmat

Yrittäjät ovat myös vastuussa omasta toimeentulostaan nyt ja tulevaisuudessa, myös eläkkeellä. Jos harkitset yrittäjäksi ryhtymistä, kannattaa rakentaa sellainen taloudellinen suunnitelma, joka ottaa huomioon myös varautumisen tulevaisuuteen.

Yrittäjänä kannattaa tehdä heti alkuun ratkaisuja pitemmän ajan tähtäimellä. Eläkemaksut on hyvä hoitaa kuntoon riittävällä tasolla. Mutta sen ohessa kannattaa selvittää omaehtoista varautumista tulevaisuuteen erilaisin säästö- ja sijoitusratkaisuin, sillä mitä aiemmin pääset alkuun, sitä paremmin tulevaisuuden tavoitteet toteutuvat.

Työn luonne muuttuu

Työn tekemisen luonne ja tavat ovat murroksessa, kun kokonaiset teollisuudenalat ovat myllerryksessä ja hakevat uutta muotoa. Työelämä muuttuu pirstaleisemmaksi. Pitkiä koko työelämän ajan kestäviä uria ei tulevaisuudessa edes välttämättä ole.

Tulevaisuuden työura saattaa muodostua tilkkutäkiksi, johon mahtuu niin määräaikaisia tai pysyvämpiä palkkatyösuhteita, työttömyysjaksoja, uudelleenkoulutusta kuin yrittäjyysjaksojakin. Hallituskin kaavailee uudenlaisia malleja, kuten sivutoimisen yrittäjyyden mallia.

Jos tulevaisuudesta ei voi olla varma, kannattaa mahdollisiin epävarmuuden jaksoihin varautua myös jo etukäteen ja rakentaa puskuria niitä varten.