Bayer ja Pfizer Bonus Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Bayer ja Pfizer Bonus Autocall -lainan merkintäaika on päätetty ennenaikaisesti 21.4.2021 ylimerkintätilanteen johdosta.

  • Bayer AG:n ja Pfizer Inc:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Sijoitusaika 1,5–6 vuotta, neljännesvuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1,5 alkaen
  • Neljännesvuosittain kasvava tuotto 5 % eli vuositasolla 20 % (alustava)
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää osakkeiden pysyminen nykytasollaan, mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
  • Merkintäaika päättyy 30.4.2021