Bayer ja Pfizer Bonus Autocall 2

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Bayer ja Pfizer Bonus Autocall 2 -lainan merkintäaika on päätetty ennenaikaisesti 3.5.2021 ylimerkintätilanteen johdosta.

  • Bayer AG:n ja Pfizer Inc:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Sijoitusaika 1,5–6 vuotta, neljännesvuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1,5 alkaen
  • Neljännesvuosittain kasvava tuotto 4,5 % eli vuositasolla 18 % (alustava)
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää osakkeiden pysyminen nykytasollaan, mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
  • Merkintäaika päättyy 14.5.2021