Wärtsilä 3x Booster 3

Wärtsilä 3x Booster 3

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 274,7 %.