Wärtsilä 3x Booster 4

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 250 %.