H&M ja Electrolux Bonus Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen nelj�nnesvuosittain kasvava tuotto on vahvistettu tasolle 3,8 %.