Suomikori 3,5x Booster

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 314,5 %.