Suomikori 3,5x Booster 4

Suomikori 3,5x Booster 4

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 330 %.