Eurooppa 2x Booster Optimi 5

Eurooppa 2x Booster Optimi 5

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 200 %.