Nordea ja Orion Kuponki Autocall 5

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen vuosittainen korkotuotto on vahvistettu tasolle 10,41 %.